Khái niệm cấu trúc tài chính

Khái niệm cấu trúc tài chính

Theo Stephen A.Ross, Randolph W.Westerfield, Bradford D.Jordan 2008, [112], cấu trúc tài chính (cấu trúc vốn – capital structure) được hiểu là sự kết hợp ca nợ và vốn chsở hữu mà một DN sử dng để tài trợ cho các tài sn ca DN. Cấu trúc tài chính tối u đạt được khi giá trDN được tối đa hóa đồng thời chi phí sử dng vốn là tối thiểu.

Theo Eugene F.Brigham và Joel F.Houston 2010 [64], ngoài nguồn vốn có tính chất dài hn bao gồm nợ dài hn, cổ phần u đãi, cổ phần thường, các khon vay ngắn hn ca ngân hàng cng là một yếu tố cấu thành cấu trúc tài chính ca DN.

Klayman (1994) [82] định ngha cấu trúc tài chính là sự kết hợp giữa vốn chsở hữu và các khon nợ phi tr, trong đó nợ phi trbao gồm các khon nợ vay dài hn, nợ hình thành từ phát hành trái phiếu, thuê tài chính, các khon tín dng thương mi và các khon phi trngắn hn khác.

Nhvậy, trên quan điểm đầu t, khi xem xét cấu trúc tài chính ca DN, các khon nợ thường được đồng nhất với các khon nợ dài hn. Đây là nguồn vốn có tính chất ổn định, DN phi mất chi phí sử dng bao gồm các khon nợ vay dài hn, nợ hình thành từ phát hành trái phiếu hay thuê tài chính…Trên thực tế, quan điểm cấu trúc tài chính được cấu thành bởi nguồn vốn dài hn thường được sử dng trong các nghiên cứu lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm ti các DN ở các nền kinh tế phát triển, khi khnng tiếp cận vốn và chính sách tài trợ ca các DN khá ổn định.

Xem thêm: Khái niệm cấu trúc tài chính của doanh nghiệp

Tuy nhiên, ngoài nguồn vốn có tính chất dài hn, DN còn sử dng nguồn vốn có tính chất ngắn hn chẳng hn các khon phi phi trnhà cung cấp, các khon phi trvề tiền lương, thuếđể tài trợ cho toàn bộ tài sn ca DN. Những nguồn này hình thành ngha vnợ đối với DN, thể hiện ở phần nợ phi trtrên bng cân đối kế toán. Hn nữa, trong một số trường hợp, khon nợ ngắn hn li chiếm ttrng lớn và duy trì một mức độ thường xuyên trong các DN. Chính vì vậy, để đánh giá chính sách tài trợ ca các DN, các nhà nghiên cứu còn sử dng thuật ngữ cấu trúc tài chính (financial structure) với cách hiểu theo ngha rộng hn là sự kết hợp ca các nguồn tài trợ bao gồm nguồn vốn ngắn hn và nguồn vốn dài hn để tài trợ cho các tài sn ca DN. Quan điểm này thường được áp dng trong các nghiên cứu thực nghiệm ti các nền kinh tế đang phát triển, các nền kinh tế mới nổi, hay trong các DN đặc thù có quy mô nhkhnng tiếp cận nguồn vốn dài hn còn hn chế.

Các DN trong ngành thép ở Việt Nam có đặc trng cbn là quy mô nh, sử dng nguồn vốn ngắn hn là chyếu, vì vậy việc xem xét nguồn vốn ngắn hn trong cấu trúc tài chính ca DN hoàn toàn phù hợp. Do đó, trong phm vi nghiên cứu ca luận án, cấu trúc tài chính được hiểu là:

Cấu trúc tài chính ca doanh nghiệp là sự kết hợp các nguồn vốn, bao gồm: nguồn vốn ngắn hn và nguồn vốn dài hn, nguồn nợ và vốn chsở hữu,được sử dng để tài trợ cho các tài sn ca DN, nhằm mc tiêu tối đa hóa giá trdoanh nghiệp.

Trên góc độ tài chính, mc tiêu có tính chất chiến lược ca các DN là tối đa hóa giá tr. Mc tiêu này có thể được thực hiện bằng nhiều biện pháp trong đó lựa chn một cấu trúc tài chính tối u là một nội dung quan trng. Các lý thuyết về cấu trúc tài chính đã chra mối quan hệ chặt chgiữa cấu trúc tài chính ca DN với giá trDN. Điểm mấu chốt trong lựa chn cấu trúc tài chính dựa trên nền tng lý thuyết đánh đổi ri ro và lợi nhuận: sử dng nhiều nợ hn làm gia tng ri ro cho DN nhng với hệ số nợ cao có khnng đưa đến tsuất sinh lời kvng cao hn. Do đó, cấu trúc tài chính tối u được hiểu là cấu trúc tài chính hướng tới mc tiêu gii quyết hài hòa mối quan hệ giữa gia tng hiệu qu, tối đa giá trDN bằng cách tối thiểu chi phí sử dng vốn và kiểm soát được ri ro do việc sử dng nợ mng li.

Mặc dù cấu trúc tài chính tối u là mc tiêu mà các DN hướng tới, tuy nhiên trên thực tế DN khó có thể xác định được một cấu trúc tài chính tối u một cách chính xác. Bởi vì hot động kinh doanh ca DN là một quá trình động, mi yếu tố liên quan đến quá trình hot động ca DN luôn biến đổi. Hn nữa điều kiện kinh doanh ca mỗi DN cng rất khác nhau, ngay ckhi các DN kinh doanh trong cùng một ngành. Do đó, khái niệm cấu trúc tài chính tối u ít nhiều mang tính lý thuyết. Vì thế ctrong nghiên cứu và thực tiễn người ta thường sử dng khái niệm cấu trúc tài chính mc tiêu ca DN tức là cấu trúc tài chính tha mãn những mc tiêu nhất định ca DN được xác định trong từng thời k. Cấu trúc tài chính mc tiêu có thể thay đổi qua các thời kkhác nhau khi điều kiện, hoàn cnh kinh doanh có sự thay đổi đáng kể. Tuy vậy, DN luôn phi xác định được cấu trúc tài chính mc tiêu nhất định và việc huy động vốn phi luôn hướng tới cấu trúc này.

Download Luận án Tài chính ngân hàng: Tác động của sự phát triển thị trường tài chính đến cấu trúc vốn doanh nghiệp niêm yết trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN

5/5 - (1 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ?