Author Archives: Mr.Luân

Đặc điểm của hợp đồng tương lai

Hợp đồng tương lai trên thị trường chứng khoán phái sinh có những đặc điểm [...]

Khái niệm hợp đồng tương lai

Hợp đồng tương lai là một sản phẩm được giao dịch rộng rãi tại các [...]

1 Comments

Khái niệm dịch vụ ngân hàng điện tử

Dịch vụ ngân hàng điện tử ra đời trên thế giới từ những năm 1980, [...]

Khái niệm và đặc điểm của thị trường điện

a. Khái niệm thị trường điện Có nhiều khái niệm về thị trường và Thị [...]

Khái niệm về phát triển nguồn nhân lực du lịch cho doanh nghiệp

Khái niệm về phát triển nguồn nhân lực du lịch cho doanh nghiệp Trần Xuân [...]

Đặc điểm chung của nhân lực trong doanh nghiệp lữ hành

Đặc điểm chung của nhân lực trong doanh nghiệp lữ hành Nhân lực trong doanh [...]

Khái niệm doanh nghiệp lữ hành

Khái niệm doanh nghiệp lữ hành Có nhiều quan niệm khác nhau về khái niệm doanh [...]

Phân loại FinTech

Phân loại FinTech Nhiều nghiên cứu đã đưa ra các cách phân loại Công nghệ [...]

Khái niệm Công nghệ tài chính (FinTech)

Khái niệm Công nghệ tài chính (FinTech) Hiện nay, qua tìm hiểu và nghiên cứu [...]

Bạn cần hỗ trợ?