Đặc điểm của hợp đồng tương lai

Đặc điểm của hợp đồng tương lai

Hợp đồng tương lai trên thị trường chứng khoán phái sinh có những đặc điểm như sau: – Thứ nhất, hợp đồng tương lai được niêm yết trên Sở giao dịch vì vậy các điều kiện giao dịch được chuẩn hóa. Sở giao dịch nơi niêm yết HĐTL sẽ quy định cụ thể các nội […]

Khái niệm hợp đồng tương lai

Khái niệm hợp đồng tương lai

Hợp đồng tương lai là một sản phẩm được giao dịch rộng rãi tại các TTCK lớn của thế giới như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc… Do đó đã có nhiều công trình nghiên cứu đưa ra định nghĩa về loại sản phẩm này, có thể kể đến một số các định nghĩa […]

Khái niệm dịch vụ ngân hàng điện tử

Khái niệm dịch vụ ngân hàng điện tử

Dịch vụ ngân hàng điện tử ra đời trên thế giới từ những năm 1980, với lịch sử ra đời hơn 40 năm, dịch vụ NHĐT được hiểu theo nhiều cách khác nhau tùy vào chủ thể nghiên cứu và đến nay chưa có một định nghĩa thống nhất nào dành cho loại hình dịch […]

Khái niệm và đặc điểm của thị trường điện

khái niệm thị trường điện

a. Khái niệm thị trường điện Có nhiều khái niệm về thị trường và Thị trường điện. Theo Samuelson “thị trường là một cơ chế trong đó người mua và người bán tương tác với nhau để xác định giá cả và sản lượng của hàng hóa hay dịch vụ” [72]. Trong cuốn Kinh tế […]

Khái niệm về phát triển nguồn nhân lực du lịch cho doanh nghiệp

Khái niệm về phát triển nguồn nhân lực du lịch cho doanh nghiệp

Khái niệm về phát triển nguồn nhân lực du lịch cho doanh nghiệp Trần Xuân Cầu và Mai Quốc Chánh (2012) trích dẫn quan điểm tiếp cận từ góc độ cá nhân và tổ chức, Liên Hiệp quốc (UN): “Phát triển nguồn nhân lực được xác định nhằm nâng cao giá trị con người bằng […]

Đặc điểm chung của nhân lực trong doanh nghiệp lữ hành

Đặc điểm chung của nhân lực trong doanh nghiệp lữ hành

Đặc điểm chung của nhân lực trong doanh nghiệp lữ hành Nhân lực trong doanh nghiệp lữ hành được bố trí theo mức độ chuyên môn hóa cao: Việc tiêu dùng sản phẩm lữ hành của khách du lịch là một quá trình, và chia theo từng giai đoạn có liên quan chặt chẽ với […]

Khái niệm doanh nghiệp lữ hành

Khái niệm doanh nghiệp lữ hành

Khái niệm doanh nghiệp lữ hành Có nhiều quan niệm khác nhau về khái niệm doanh nghiệp lữ hành (công ty lữ hành) từ các góc độ nghiên cứu khác nhau. Mặt khác bản thân hoạt động du lịch nói chung và lữ hành du lịch nói riêng có nhiều biến đổi theo thời gian, ở […]

Phân loại FinTech

Phân loại FinTech

Phân loại FinTech Nhiều nghiên cứu đã đưa ra các cách phân loại Công nghệ tài chính (FinTech) khác nhau. Gomber và cộng sự (2017) đề xuất ba khía cạnh chính để phân loại FinTech, đó là: chức năng, công nghệ và tổ chức. Các chức năng của FinTech bao gồm toàn bộ các nhu […]

Khái niệm Công nghệ tài chính (FinTech)

Khái niệm Công nghệ tài chính (FinTech)

Khái niệm Công nghệ tài chính (FinTech) Hiện nay, qua tìm hiểu và nghiên cứu của tác giả, có rất nhiều cách hiểu và định nghĩa khác nhau về công nghệ tài chính (FinTech- viết tắt của cụm từ Financial Technology); tuy nhiên, chưa có một khái niệm thống nhất nào về thuật ngữ FinTech. […]

Bạn cần hỗ trợ?