Khái niệm phát triển nông nghiệp ven biển

Khái niệm phát triển nông nghiệp ven biển

Khái niệm phát triển nông nghiệp ven biển Theo từ điển Bách khoa toàn thư: “nông nghiệp là quá trình sản xuất lương thực, thực phẩm, thức ăn gia súc, tơ sợi, vải và các sản phẩm mong muốn khác từ trồng trọt các loại cây trồng chính và chăn nuôi” Ở góc nhìn khác, […]

Khái niệm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

khai-niem-nong-nghiep-ung-dung-cong-nghe-cao

Nông nghiệp là ngành sản xuất vật chất cơ bản của xã hội; sử dụng đất đai để trồng trọt, chăn nuôi; khai thác cây trồng và vật nuôi làm nguyên liệu và tư liệu lao động chủ yếu để tạo ra lương thực thực phẩm và một số nguyên liệu cho công nghiệp. Là […]

Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội tỉnh Hải Dương

hệ thống cây trồng

Mục lục Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội tỉnh Hải Dương Tỉnh Hải Dương được tách ra từ tỉnh Hải Hưng (gồm tỉnh Hải Dương và Hưng Yên) từ ngày 01/01/1997. Về đơn vị hành chính, tỉnh Hải Dương bao gồm 01 thành phố đô thị loại II trực thuộc […]

Nghiên cứu về đánh giá rủi ro tín dụng

nghien-cuu-ve-danh-gia-rui-ro-tin-dung

Koulafetis (2017) nghiên cứu một cách toàn diện về các mô hình đo lường rủi ro tín dụng trong đó nêu chi tiết về các mô hình đo lường rủi ro danh mục, từ mô hình được Basel khuyến nghị theo cách tiếp cận tiêu chuẩn (SA), cách tiếp cận cơ bản dựa trên xếp […]

Các nguyên nhân và tác động của rủi ro tín dụng

Các nghiên cứu về mô hình quản lý rủi ro tín dụng

Mục lục Các nguyên nhân và tác động của rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng thường bắt nguồn từ nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan 1. Các nguyên nhân khách quan 1.1. Nguyên nhân từ môi trường chính trị và pháp lý Môi trường chính trị cũng ảnh hưởng nhiều […]

Khái niệm tài sản công

Khái niệm tài sản công

Bất cứ một quốc gia nào muốn tồn tại và phát triển đều phải dựa vào một trong các nguồn lực của mình là tài sản quốc gia. Đó là tất cả những tài sản do các thế hệ thành viên của quốc gia tạo ra hoặc thu nạp được và các tài sản do […]

Sự hình thành và nguyên lý của lý thuyết tín hiệu

Sự hình thành và nguyên lý của lý thuyết tín hiệu

Lý thuyết tín hiệu (signalling theory) được hình thành và phát triển dựa trên hiện tượng bất cân xứng thông tin trong thị trường. Hiện tượng bất cân xứng thông tin phản ánh lượng thông tin mà các bên nắm giữ không giống nhau. Spence (1973) là người đầu tiên nghiên cứu về lý thuyết […]

Các nghiên cứu liên quan đến marketing và quản trị marketing

dịch vụ viết thuê luận văn tài chính ngân hàng

Trên thế giới, các công trình nghiên cứu lý luận về marketing và quản trị marketing có rất nhiều, tuy nhiên phổ biến nhất là những nghiên cứu của Philip Kotler, Kevin Keller hay Mc Carthy… với một số công trình tiêu biểu có thể kể đến như: Kotler.P (2008), “Marketing management”[88], Kotler.P & Gary […]

Khái niệm về cấu trúc thuế

Khái niệm về cấu trúc thuế

Hệ thống thuế của một nước thường phản ánh các giá trị chung của nước đó hoặc các giá trị của những người nắm quyền. Theo Omoruyi (1983) để tạo ra một hệ thống thuế, một nước phải đưa ra các tiêu chí lựa chọn liên quan đến việc phân bổ gánh nặng thuế. Ở […]

Bạn cần hỗ trợ?