Các nghiên cứu liên quan đến marketing và quản trị marketing

dịch vụ viết thuê luận văn tài chính ngân hàng

Trên thế giới, các công trình nghiên cứu lý luận về marketing và quản trị marketing có rất nhiều, tuy nhiên phổ biến nhất là những nghiên cứu của Philip Kotler, Kevin Keller hay Mc Carthy… với một số công trình tiêu biểu có thể kể đến như: Kotler.P (2008), “Marketing management”[88], Kotler.P & Gary Armstrong (2018), “Principle of marketing” [87], Kotler.P & Kevin Keller .K.Lane (2013) Marketing management [89], … Các công trình nghiên cứu này đã xác lập quan điểm và nguyên lý quản trị MKT trong thời đại mới, phù hợp với bối cảnh kinh doanh và thị trường thế kỷ XXI. Về nội dung, quản trị MKT được tiếp cận dựa trên giá trị và quá trình cung ứng giá trị cho KH gồm các quyết định quản trị MKT chiến lược để lựa chọn xác định thị trường mục tiêu, đề xuất và định vị giá trị thị trường mục tiêu; các quyết định quản trị MKT chiến thuật để tạo lập, cung ứng thực hiện giá trị cung ứng cho KH; các quyết định tổ chức, phát triển nguồn lực và năng lực lãnh đạo, thực thi và kiểm soát quản trị MKT của DN. Các nghiên cứu này chỉ ra vai trò và nội dung chủ yếu của quản trị MKT mà các DN cần triển khai phù hợp với bối cảnh mới nhằm nâng cao hiệu quả quản trị MKT và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nói chung ở các quốc gia phát triển.

Các nghiên cứu lý luận trong nước về marketing, marketing thương mại và quản trị MKT hiện nay có khá nhiều, có thể kể đến một số công trình tiêu biểu như Nguyễn Bách Khoa, Cao Tuấn Khanh (2011), “Giáo trình marketing thương mại” tiếp cận quản trị MKT theo định hướng giá trị; Trương Đình Chiến (2011), “Quản trị Marketing” tiếp cận theo định hướng hoạt động quản trị MKT trong doanh nghiệp.

Cuốn sách của Nguyễn Bách Khoa & Cao Tuấn Khanh (2011) gồm 12 chương tập trung phân tích những vấn đề lý luận cơ bản nhất của hoạt động marketing trong doanh nghiệp, đồng thời đưa ra các tác nghiệp và nghiên cứu và phân tích marketing cơ bản làm cơ sở lựa chọn marketing mục tiêu, hỗn hợp marketing và marketing chiến lược. Phân tích 6 quyết định marketing chức năng thương mại cơ bản mà bất kỳ một loại hình công ty thương mại nào đều phải trực tiếp đối diện và triển khai thực thi, đó là: các quyết định về mặt hàng kinh doanh, các quyết định quản trị giá kinh doanh, các quyết định quản trị kênh marketing, các quyết định quản trị phân phối, các quyết định truyền thông marketing tích hợp và các quyết định quản trị xúc tiến thương mại hỗn hợp của công ty thương mại.

Trong giáo trình “Quản trị marketing” (Trương Đình Chiến, 2011), nội dung được cấu trúc bao gồm 18 chương tập trung phân tích các nội dung của quá trình quản trị MKT từ nghiên cứu phân tích thị trường và môi trường kinh doanh; đến hoạch định các chiến lược, kế hoạch và biện pháp MKT và cuối cùng là tổ chức thực hiện và điều khiển các hoạt động MKT và đề xuất các công cụ lập kế hoạch MKT cho sản phẩm/thị trường cụ thể. Bên cạnh đó, nội dung kiến thức quản trị MKT cũng bao trùm từ quản trị thông tin MKT đến quản trị chiến lược marketing và quản trị các nhóm biện pháp marketing cụ thể như quản trị thương hiệu, giá bán, kênh phân phối và quản trị truyền thông tích hợp.

Nguồn: Luận án Kinh doanh thương mại “Quản trị marketing trực tuyến của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

5/5 - (1 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ?