Category Archives: Kinh Tế

Luận văn A-Z chia sẻ Thông Tin Chuyên Ngành Kinh Tế

Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội tỉnh Hải Dương

Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội tỉnh Hải Dương Tỉnh [...]

Sự hình thành và nguyên lý của lý thuyết tín hiệu

Lý thuyết tín hiệu (signalling theory) được hình thành và phát triển dựa trên hiện [...]

Các nghiên cứu liên quan đến marketing và quản trị marketing

Trên thế giới, các công trình nghiên cứu lý luận về marketing và quản trị [...]

Khái niệm về du lịch trực tuyến

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin (CNTT) và sự [...]

Khái niệm du lịch quốc tế

Du lịch quốc tế là một bộ phận trong cấu thành nên ngành Du lịch [...]

Khái niệm thu ngân sách nhà nước

Xét về bản chất, dưới góc độ kinh tế chính trị, thu NSNN là quá [...]

Khái niệm về tăng trưởng kinh tế

Tăng trưởng kinh tế (TTKT) là sự gia tăng tổng sản lượng hay thu nhập [...]

Khái niệm sự cam kết của nhân viên với tổ chức

Sự cam kết của nhân viên với tổ chức có nhiều cách tiếp cận và quan [...]

Khái niệm công bố thông tin tài chính trên báo cáo thường niên

(Luận Văn A-Z) Công bố thông tin tài chính là gì? Khái niệm công bố [...]

Bạn cần hỗ trợ?