Category Archives: Kinh Tế

Luận văn A-Z chia sẻ Thông Tin Chuyên Ngành Kinh Tế

Các thành phần của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực

Trong thời gian qua vấn đề NC về thực tiễn quản trị nguồn nhân lực [...]

Khái niệm thực tiễn quản trị nguồn nhân lực

Thực tiễn quản trị nguồn nhân lực là các hoạt động mang tính tổ chức [...]

Khái niệm cấu trúc tài chính

Theo Stephen A.Ross, Randolph W.Westerfield, Bradford D.Jordan 2008, [112], cấu trúc tài chính (cấu trúc vốn [...]

Khái niệm về tăng trưởng xanh

Khái niệm về tăng trưởng xanh Thực hiện tăng trưởng xanh đang là xu hướng [...]

Khái niệm phát triển nông nghiệp ven biển

Khái niệm phát triển nông nghiệp ven biển Theo từ điển Bách khoa toàn thư: [...]

Khái niệm về dự án đầu tư

Khái niệm về dự án đầu tư Từ những năm 60 trở lại đây thì [...]

Khái niệm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Nông nghiệp là ngành sản xuất vật chất cơ bản của xã hội; sử dụng [...]

Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội tỉnh Hải Dương

Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội tỉnh Hải Dương Tỉnh [...]

Sự hình thành và nguyên lý của lý thuyết tín hiệu

Lý thuyết tín hiệu (signalling theory) được hình thành và phát triển dựa trên hiện [...]

Bạn cần hỗ trợ?