Category Archives: Thông Tin Chuyên Ngành

Luận văn A-Z chia sẻ Thông Tin Chuyên Ngành

Khái niệm phát triển nông nghiệp ven biển

Khái niệm phát triển nông nghiệp ven biển Theo từ điển Bách khoa toàn thư: [...]

Khái niệm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Nông nghiệp là ngành sản xuất vật chất cơ bản của xã hội; sử dụng [...]

Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội tỉnh Hải Dương

Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội tỉnh Hải Dương Tỉnh [...]

Nghiên cứu về đánh giá rủi ro tín dụng

Koulafetis (2017) nghiên cứu một cách toàn diện về các mô hình đo lường rủi [...]

Các nguyên nhân và tác động của rủi ro tín dụng

Các nguyên nhân và tác động của rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng [...]

1 Comment

Khái niệm tài sản công

Bất cứ một quốc gia nào muốn tồn tại và phát triển đều phải dựa [...]

Sự hình thành và nguyên lý của lý thuyết tín hiệu

Lý thuyết tín hiệu (signalling theory) được hình thành và phát triển dựa trên hiện [...]

Các nghiên cứu liên quan đến marketing và quản trị marketing

Trên thế giới, các công trình nghiên cứu lý luận về marketing và quản trị [...]

Khái niệm về cấu trúc thuế

Hệ thống thuế của một nước thường phản ánh các giá trị chung của nước [...]

Bạn cần hỗ trợ?