092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Thông Tin Chuyên Ngành

Chất lượng dịch vụ trên quan điểm ngân hàng thương mại

Chất lượng dịch vụ trên quan điểm ngân hàng thương mại

Chất lượng dịch vụ ngân hàng theo quan điểm ISO 9000

Theo cách tiếp cận của ISO 9000 – Bộ tiêu chuẩn do Tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hoá ISO (International Standard Organization) ban hành thì quản lý chất lượng là hoạt động có chức năng quản lý chung nhằm đề ra mục tiêu chất lượng, chính sách chất lượng và thực hiện chúng bằng các biện pháp như hoạch định chất lượng, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng và cải tiến chất lượng trong … Xem thêm: “Chất lượng dịch vụ trên quan điểm ngân hàng thương mại”

Dịch vụ thẻ ghi nợ

Dịch vụ thẻ ghi nợ

Dịch vụ thẻ ghi nợ có thể được hiểu là tổng thể các sản phẩm của ngân hàng được cung ứng cho khách hàng khi sử dụng thẻ ghi nợ như: thanh toán hàng hóa dịch vụ, rút tiền, chuyển tiền, truy vấn số dư, … Dịch vụ thẻ ghi nợ với nội dung chủ yếu phát hành thẻ (huy động tiền gửi thanh toán) và thanh toán thẻ (dịch vụ thanh toán), được xếp vào dịch vụ ngân hàng. Dịch vụ thẻ ghi nợ là mục tiêu cuối cùng mà khách hàng cần ở … Xem thêm: “Dịch vụ thẻ ghi nợ”

Khái niệm ngân hàng thương mại và dịch vụ ngân hàng

Khái niệm ngân hàng thương mại và dịch vụ ngân hàng

Ngân hàng là một trong các tổ chức tài chính quan trọng của nền kinh tế. Ngân hàng bao gồm nhiều loại tùy thuộc vào sự phát triển của nền kinh tế nói chung và hệ thống tài chính nói riêng, trong đó ngân hàng thương mại chiếm tỷ trọng lớn nhất về quy mô, tài sản, thị phần và số lượng các ngân hàng. Ngân hàng là các tổ chức tài chính cung cấp một danh mục các dịch vụ tài chính đa dạng nhất – đặc biệt … Xem thêm: “Khái niệm ngân hàng thương mại và dịch vụ ngân hàng”

Các nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng tính thanh khoản của chứng khoán đến đầu tư

Các nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng tính thanh khoản của chứng khoán đến đầu tư

Nghiên cứu tính thanh khoản của chứng khoán với các quyết định doanh nghiệp như quyết định phát hành thêm cổ phần, xác định mức độ đòn bẩy và hoạt động doanh nghiệp hay cơ cấu vốn, đã có khá nhiều nghiên cứu liên quan. Tuy nhiên, nghiên cứu mối quan hệ giữa tính thanh khoản của chứng khoán với quyết định đầu tư, chỉ mới thu hút các nghiên cứu gần đây3. Vì thế, các bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ … Xem thêm: “Các nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng tính thanh khoản của chứng khoán đến đầu tư”

Các nghiên cứu thực nghiệm về ảnh hưởng của dòng tiền đến đầu tư

Các nghiên cứu thực nghiệm về ảnh hưởng của dòng tiền đến đầu tư

1. Doanh nghiệp hạn chế tài chính  và ảnh hưởng  của nguồn vốn nội bộ đến quyết định đầu tư của doanh  nghiệp.

Doanh nghiệp được xem là DN hạn chế tài chính khi DN đó có một khoảng cách giữa chi phí vốn bên trong và chi phí vốn bên ngoài và khoảng cách này càng lớn, thể hiện DN nhiều hạn chế tài chính (Fazzari, Hubbard, và Petersen ,1988; Kaplan và Zingales,1997). Hình 1.2 cho thấy tầm quan trọng của nguồn vốn bên nội … Xem thêm: “Các nghiên cứu thực nghiệm về ảnh hưởng của dòng tiền đến đầu tư”

Đầu tư quá mức (Onverinvestmnet) và đầu tư dưới mức (Underinvestment)

Đầu tư quá mức (Onverinvestmnet) và đầu tư dưới mức (Underinvestment)

Khái niệm đầu tư quá mức xuất hiện từ lý thuyết dòng tiền tự do của Jensen (1986). Dòng tiền tự do được xem như là dòng tiền vượt quá sự cần thiết để duy trì hoạt động của tài sản hiện tại và để tài trợ cho các khoản đầu tư mới có NPV>0 khi chiết khấu theo chi phí vốn.

Đầu tư quá mức được định nghĩa là chi phí đầu tư để duy trì hoạt động của tài sản hiện tại, để tài trợ cho tất … Xem thêm: “Đầu tư quá mức (Onverinvestmnet) và đầu tư dưới mức (Underinvestment)”

Lý thuyết bất cân xứng thông tin (Asymmetric Information Theory)

Lý thuyết bất cân xứng thông tin (Asymmetric Information Theory)

Cleary (1999) cho rằng, sở dĩ thông tin bất cân xứng trên thị trường là do các nhà tài trợ vốn bên ngoài đánh giá dự án đầu tư dựa trên chất lượng và rủi ro của dự án. Điều này khiến chi phí nguồn vốn bên ngoài trở nên cao hơn chi phí nguồn vốn nội bộ, như là một khoản phí bảo hiểm bù đắp rủi ro. Khái niệm thông tin bất cân xứng lần đầu tiên được giới thiệu bởi Akerlof George A. vào năm 1970. Akerlof … Xem thêm: “Lý thuyết bất cân xứng thông tin (Asymmetric Information Theory)”

Vai trò của hoạt động đào tạo

Vai trò của hoạt động đào tạo

Đào tạo bao gồm các lĩnh vực từ trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, cao đẳng, đại học và sau đại học, đây là quá trình truyền thụ kiến thức khoa học kỹ thuật cho người học, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho người lao động, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội của bất cứ quốc gia nào, đào tạo luôn luôn có vai trò và vị trí cực kỳ quan trọng. … Xem thêm: “Vai trò của hoạt động đào tạo”

Nội dung về chi ngân sách nhà nước

Nội dung về chi ngân sách nhà nước

Như đã đề cập thì chi ngân sách nhà nước gắn liền với chủ thể là Nhà nước, có phạm vi rộng, có liên quan đến hầu hết các ngành, lĩnh vực, mọi cá nhân, tổ chức trong nền kinh tế. Tuy nhiên, tùy theo góc độ xem xét thì nội dung chi NSNN có thể được tiếp cận theo hướng khác nhau.

1. Phân chia theo các hạng mục chi

Chi NSNN bao gồm các hạng mục sau:

Chi đầu tư phát triển: Bao gồm các khoản chi đầu tư … Xem thêm: “Nội dung về chi ngân sách nhà nước”