Category Archives: Quản trị

Luận văn A-Z chia sẻ Thông Tin Chuyên Ngành Quản lý giáo dục

Các thành phần của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực

Trong thời gian qua vấn đề NC về thực tiễn quản trị nguồn nhân lực [...]

Khái niệm thực tiễn quản trị nguồn nhân lực

Thực tiễn quản trị nguồn nhân lực là các hoạt động mang tính tổ chức [...]

Khái niệm phát triển nông nghiệp ven biển

Khái niệm phát triển nông nghiệp ven biển Theo từ điển Bách khoa toàn thư: [...]

Khái niệm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Nông nghiệp là ngành sản xuất vật chất cơ bản của xã hội; sử dụng [...]

Khái niệm sự cam kết của nhân viên với tổ chức

Sự cam kết của nhân viên với tổ chức có nhiều cách tiếp cận và quan [...]

Các nghiên cứu về ảnh hưởng trực tiếp của phong cách lãnh đạo đến ý định nghỉ việc

Các nghiên cứu về ảnh hưởng trực tiếp của phong cách lãnh đạo đến ý [...]

Khái niệm về ý định nghỉ việc

Nghỉ việc được định nghĩa là “sự di chuyển của cá nhân thành viên ra [...]

Khái niệm về chất lượng dịch vụ y tế tại bệnh viện

Dịch vụ y tế là loại dịch vụ đặc biệt với những đặc thù riêng, [...]

Khái niệm doanh nghiệp khởi nghiệp

Doanh nghiệp khởi nghiệp là gì? Hãy cùng Luận Văn A-Z tìm hiểu khái niệm [...]

Bạn cần hỗ trợ?