092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Khái quát về lòng trung thành

Khái quát về lòng trung thành

Hiện nay không ch tại Việt Nam mà các nước trên thế giới các nghiên cứu về lòng trung thành của nhân viên luôn thể hiện được vai trò của nó trong việc hỗ trợ quản trị nhân sự trong không ch cho các doanh nghiệp mà còn trong các tổ chức công quyền phi chính phủ….

Hiện nay có nhiều khái niệm liên quan đến sự trung thành. Theo từ Niehoff Moorman và Fuller 2001 thì lòng trung thành là những biểu hiện mang tính chủ động về lòng tự hào và sự … Xem thêm: “Khái quát về lòng trung thành”

Khái niệm về quản trị chuỗi cung ứng

Có thể định nghĩa “Quản trị chuỗi cung ứng” là những việc làm để tác động đến hoạt động của CCƯ và đạt được kết quả như mong muốn. Dưới đây là một vài định nghĩa của quản trị chuỗi cung ứng:

Theo Mentzer. Dewitt, Keeber, Min, Nix, Smith và Zacharia (2001) – Defining Supply Chain Management, Quản trị CCƯ là sự phối hợp một cách có chiến lược và có hệ thống giữa những chức năng kinh doanh truyền thống và những chiến thuật xuyên suốt trong phạm vi một công ty, với mục đích cải thiện kết … Xem thêm: “Khái niệm về quản trị chuỗi cung ứng”

Mô hình lý thuyết phổ biến sự đổi mới – IDT (Inovation Diffusion Theory)

Mô hình lý thuyết phổ biến sự đổi mới – IDT (Inovation Diffusion Theory)

Rogers (1962) đã đi tiên phong xây dựng mô hình IDT giải thích sự đổi mới và khách hàng nhận ra được những lợi ích của sự đổi mới đó sẽ chấp nhận sản phẩm mới.

Năm 1974, Robertson cho rằng chấp nhận sản phẩm mới là một quá trình và đưa ra khái niệm: Chấp nhận sản phẩm mới là quá trình hoạt động về tinh thần và thể chất, thông qua đó người tiêu dùng đạt được sự tiến bộ và điều này có … Xem thêm: “Mô hình lý thuyết phổ biến sự đổi mới – IDT (Inovation Diffusion Theory)”

Xu hướng tiêu dùng và ý định chấp nhận sử dụng dịch vụ, sản phẩm của khách hàng

Xu hướng tiêu dùng và ý định chấp nhận sử dụng dịch vụ, sản phẩm của khách hàng

Hành vi tiêu dùng đã trở thành một lĩnh vực nghiên cứu khoa học quan trọng trong tiếp thị và nghiên cứu về hành vi tiêu dùng được thực hiện trên nhiều lĩnh vực. Với sự phát triển nhanh chóng của thương mại và công nghệ thông tin, để đạt được lợi thế cạnh tranh, các nhà lãnh đạo kinh doanh phải tạo ra giá trị cho khách hàng trên thị trường, có nghĩa là họ cần đáp ứng nhu cầu của … Xem thêm: “Xu hướng tiêu dùng và ý định chấp nhận sử dụng dịch vụ, sản phẩm của khách hàng”

Sự cần thiết tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp

Sự cần thiết tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp

Tái cấu trúc tài chính là một yêu cầu cần thiết nhằm tạo sự thay đổi căn bản về cấu trúc tài chính trong quá trình hoạt động của một doanh nghiệp. Việc tái cấu trúc tài chính của một doanh nghiệp thường xuất phát từ các lý do sau:

– Thứ nhất: Tái cấu trúc tài chính để cắt giảm chi phí, tăng lợi nhuận và tăng mức sinh lời cho chủ sở hữu. Tái cấu trúc tài chính có thể bao gồm việc phân tích, đánh giá … Xem thêm: “Sự cần thiết tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp”

Lý thuyết trật tự phân hạng

Lý thuyết trật tự phân hạng

Khác với lý thuyết đánh đổi về cấu trúc vốn thì lý thuyết trật tự phân hạng chia nguồn vốn của doanh nghiệp thành nguồn vốn nội sinh (lợi nhuận giữ lại tái đầu tư) và nguồn vốn bên ngoài (gồm vốn vay và phát hành cổ phiếu mới) , đồng thời giải thích trật tự ưu tiên giữa các nguồn vốn này khi các DN huy động vốn cho hoạt động kinh doanh.

Lý thuyết trật tự phân hạng được nghiên cứu bởi Myers và Majluf (1984). Hai ông đã lập luận rằng, … Xem thêm: “Lý thuyết trật tự phân hạng”

Khái niệm về chuỗi giá trị

Khái niệm về chuỗi giá trị

Theo tài liệu nghiên cứu về chuỗi giá trị của Kaplinsky (2000), chuỗi giá trị bao gồm các hoạt động cần thiết của một chu trình sản xuất sản phẩm hoặc dịch vụ kể từ giai đoạn nghiên cứu sáng chế, qua các giai đoạn khác nhau của quá trình sản xuất, phân phối đến người tiêu dùng cuối cùng, cũng như xử lý rác thải sau khi sử dụng.

Từ lý thuyết về chuỗi giá trị, Gereffi (2001) đã xây dựng lý thuyết về chuỗi cung ứng, ông cho rằng có hai yếu … Xem thêm: “Khái niệm về chuỗi giá trị”

Nội dung chiến lược Marketing-mix

Nội dung chiến lược Marketing-mix

Nội dung của chiến lược Marketing mix bao gồm 4 chính sách cơ bản mà một nhà hàng phải thông qua bao gồm chinh sách sản phẩm, chính sách phân phối, chính sách giá cả, chinh sách truyền thông và khuyến mãi

1. Chính sách sản phẩm:

Đây là biến số quan trọng nhất của cả chiến lược kinh doanh cũng như chiến lược Marketing-mix, chính sách sản phẩm được thực hiện thông qua các quyết định sau:

– Quyết định về danh mục, chủng loại sản phẩm: “Danh mục sản phẩm là tập hợp … Xem thêm: “Nội dung chiến lược Marketing-mix”

Marketing Mix là gì? Khái niệm về Marketing mix

Marketing Mix là gì? Khái niệm về Marketing mix

Với quan điểm marketing hiên đại, chúng ta thấy rằng nhiệm vụ của marketing trong doanh nghiệp là phải xác định được nhu cầu, mong muốn và thị hiếu của nhóm khách hàng mục tiêu. Từ đó, đề ra những chiến lược kinh doanh thích ứng, tạo ra sự thoả mãn tối đa cho khách hàng, giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu lợi nhuận. Marketing được xem là chức năng quản trị quan trọng nhất trong doanh nghiệp. Nó đóng vai trò kết nối hoạt động của các chức năng … Xem thêm: “Marketing Mix là gì? Khái niệm về Marketing mix”