Khái niệm về tăng trưởng xanh

Khái niệm về tăng trưởng xanh

Thực hiện tăng trưởng xanh đang là xu hướng chung của các quốc gia trên thế giới nhằm đạt tới sự phát triển bền vững, giảm thiểu sự tàn phá môi trường, xoá đói giảm nghèo và đảm bảo sự công bằng xã hội. Tuy nhiên khái niệm về tăng trưởng xanh chưa hoàn toàn thống nhất. Theo Andrew Scott và cộng sự (2013) cho tới nay đã có ít nhất 13 định nghĩa khác nhau về tăng trưởng xanh, tuỳ theo cách tiếp cận khác nhau mà đưa ra những định nghĩa khác nhau. Tuy nhiên hiện có 4 cách định nghĩa của 4 tổ chức trên thế giới đưa ra về tăng trưởng xanh được nhiều nhà khoa học ủng hộ đó là:

Theo định nghĩa của UNESCAP (2008): tăng trưởng xanh nhấn mạnh đến sự phát triển kinh tế bên vững và cả về mặt môi trường. Nó khuyến khích sự phát triển một cách toàn diện bao gồm cả mặt xã hội và đạt được với hàm lượng carbon thấp. Định nghĩa này có một số điểm quan trọng sau:

– Tăng trưởng bền vững về mặt kinh tế và đảm bảo môi trường bền vững.

– Đảm bảo giảm giữ được lượng carbon thấp trong khí quyển để giảm hiện tượng hiệu ứng nhà kính.

– Tăng trưởng toàn diện cả mặt xã hội nói khác đi đời sống của người dân được cải thiện, xã hội ổn định. Định nghĩa này đặc biệt quan tâm đến việc duy trì hàm lượng carbon thấp để tránh hiệu ứng nhà kính.

Xem thêm: Khái niệm về tăng trưởng kinh tế

Định nghĩa của tổ chức OECD (2012a)Định nghĩa tăng trưởng xanh đó là tăng trưởng phát triển kinh tế nhưng đồng thời đảm bảo duy trì các nguồn tài nguyên thiên nhiên để tiếp tục cung cấp các nguồn lực và dịch vụ môi trường cần thiết cho cuộc sống của chúng ta. Định nghĩa này chủ yếu nhấn mạnh về môi trường là chính. Môi trường phải được bảo tồn, tài nguyên thiên nhiên không bị tàn phá, có khả năng phục hồi để tiếp tục cung cấp các nguồn lực thiên nhiên lâu dài cho con người [76].

Theo tổ chức World Bank (2012): tăng trưởng xanh đó là tăng trưởng trên cơ sở sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, giữ môi trường trong sạch bằng cách giảm thiểu ô nhiễm môi trường và những tác động có hại đến môi trường và khả năng phục hồi nhanh chóng những tác hại của thiên tai và vai trò quản lý môi trường và các nguồn tài nguyên thiên nhiên trong việc ngăn ngừa thảm hoạ thiên tai. Định nghĩa này có một số điểm quan trọng sau:

  • Đảm bảo giữ được việc tăng trưởng về mặt kinh tế.
  • Sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài nguyên thiên nhiên.
  • Không gây ô nhiễm môi trường.
  • Giảm tác động của con người đến môi trường và giúp cho tài nguyên, môi trường có khả năng phục hồi sau khi được con người khai thác.
  • Quản lý tài nguyên môi trường tốt bao gồm giảm thiểu được những tác động có hại của thiên tai đến tài nguyên và môi trường [89].

Định nghĩa của tổ chức GGGI: tăng trưởng xanh là một mô hình phát triển có tính cách mạng mới giúp cho việc duy trì tăng trưởng kinh tế đồng thời đảm bảo duy trì tính bền vững môi trường và khí hậu. Nó tập trung vào việc giải quyết gốc rễ của các nguyên nhân gây ra những sự biến động này đồng thời đảm bảo tạo ra các kênh cần thiết để phân phối các nguồn lực và tiếp cận các hàng hoá cơ bản cung cấp cho người người nghèo khổ. Những điểm chính của định nghĩa này bao gồm:

  • Đảm bảo tăng trưởng về mặt kinh tế.
  • Duy trì tính bền vững của môi trường, khí hậu, tránh phá vỡ sự cân bằng sinh thái của tự nhiên.
  • Giải quyết gốc rễ gây ra những biến đổi môi trường và khí hậu.
  • Tăng trưởng xanh còn phải quan tâm đến tính công bằng xã hội, hạn chế đói nghèo. Định nghĩa này đều nhấn mạnh phát triển cả về mặt kinh tế lẫn cả về môi trường.

Từ các định nghĩa về tăng trưởng xanh ở trên có thể rút ra khái niệm chung về TTX được sử dụng trong luận án như sau:

Tăng trưởng xanh phải đảm bảo tăng trưởng bền vững về mặt kinh tế và duy trì tính bền vững của môi trường. Thực hiện tăng trưởng xanh phải quan tâm đến tính công bằng xã hội, tránh sự gia tăng khoảng cách chênh lệch giàu nghèo.

Để duy trì tăng trưởng xanh đòi hỏi phải có phương pháp quản lý tài nguyên môi trường cho tốt, giảm thiểu tác động có hại của thiên tai và của con người tới môi trường, giúp cho môi trường có khả năng phục hồi, tái tạo.

Khái niệm về tăng trưởng xanh

5/5 - (1 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ?