Tag Archives: Tài chính doanh nghiệp

Khái niệm cấu trúc tài chính

Theo Stephen A.Ross, Randolph W.Westerfield, Bradford D.Jordan 2008, [112], cấu trúc tài chính (cấu trúc vốn [...]

Khái niệm, bản chất của tài chính doanh nghiệp

Qua quá trình nghiên cứu và phát triển lý thuyết về tài chính doanh nghiệp, [...]

1 Comments

Sự cần thiết nâng cao hiệu quả quản trị tài chính doanh nghiệp

Sự cần thiết nâng cao hiệu quả quản trị tài chính doanh nghiệp Hoạt động [...]

Khái niệm hiệu quả quản trị tài chính doanh nghiệp

Khái niệm hiệu quả quản trị tài chính doanh nghiệp Doanh nghiệp hoạt động trong [...]

3 Comments

Mục tiêu của quản trị tài chính doanh nghiệp

Mục tiêu của quản trị tài chính doanh nghiệp Trong điều kiện kinh tế thị [...]

Vai trò của quản trị tài chính doanh nghiệp

Vai trò của quản trị tài chính doanh nghiệp – Huy động, đảm bảo đầy [...]

Khái niệm quản trị tài chính doanh nghiệp

Khái niệm quản trị tài chính doanh nghiệp Trong các hoạt động sản xuất kinh [...]

2 Comments

Nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính doanh nghiệp

Nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính doanh nghiệp Các nghiên cứu lý [...]

Thành phần cấu trúc tài chính doanh nghiệp

Thành phần cấu trúc tài chính doanh nghiệp Để có thể tổ chức và lựa [...]

Bạn cần hỗ trợ?