Category Archives: Luật

Luận văn A-Z chia sẻ Thông Tin Chuyên Ngành Du Lịch Luật

Khái niệm về rửa tiền

Khái niệm về rửa tiền Có nhiều khái niệm khác nhau về rửa tiền, theo [...]

1 Comments

Toàn văn luận văn thạc sĩ : Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư theo pháp luật Việt Nam hiện nay

Ths30.01_Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư theo pháp luật Việt Nam hiện nay [...]

Sự cần thiết ban hành luật đầu tư công

Sự cần thiết ban hành luật đầu tư công Ngày 18 tháng 6 năm 2014, [...]

1 Comments

Chia sẻ một số tên đề tài luận văn cao học ngành luật lao động – Part 1

Chia sẻ một số tên đề tài luận văn cao học ngành luật lao động [...]

Khái niệm về sở hữu trí tuệ

Khái niệm về sở hữu trí tuệ Sở hữu trí tuệ là một thuật ngữ [...]

Vai trò của thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp thương mại

Vai trò của thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp thương mại [...]

1 Comments

Chế định biện pháp khẩn cấp tạm thời

Chế định biện pháp khẩn cấp tạm thời Biện pháp khẩn cấp tạm thời là [...]

Quan điểm triết học về xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN việt nam

Quan điểm triết học về xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN việt nam PHẦN [...]

Tình hình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2014

Tình hình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi [...]

Bạn cần hỗ trợ?