092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Khái niệm về rửa tiền

Khái niệm về rửa tiền

Có nhiều khái niệm khác nhau về rửa tiền, theo cách hiểu phổ biến nhất thì rửa tiền là hành động chuyển lợi nhuận thu được từ những hoạt động phạm pháp sang lợi nhuận hợp pháp; phạm vi rửa tiền do buôn bán ma túy thường được coi là kiếm được rất nhiều lợi nhuận bất hợp pháp, một số hoạt động khác như: buôn lậu vũ khí, buôn lậu những tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp, buôn bán bộ phận người, bí mật hạt nhân, vũ khí; việc sử dụng tiền của … Xem thêm: “Khái niệm về rửa tiền”

Toàn văn luận văn thạc sĩ : Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư theo pháp luật Việt Nam hiện nay

Ths30.01_Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư theo pháp luật Việt Nam hiện nay

Mục đích của luận văn là nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận, pháp luật thực định cũng như các biến thái và tranh chấp liên quan đến Hợp đồng mua bán căn hộ chưng cư. Trên cơ sở đó, phân tích, đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật về Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư, đồng thời, đề xuất một số ý kiến, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật mua bán căn hộ chung cư tại Việt Nam … Xem thêm: “Toàn văn luận văn thạc sĩ : Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư theo pháp luật Việt Nam hiện nay”

Sự cần thiết ban hành luật đầu tư công

Sự cần thiết ban hành luật đầu tư công

Ngày 18 tháng 6 năm 2014, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật đầu tư công. Chủ tịch nước đã ký Lệnh công bố ngày 30 tháng 6 năm 2014 và Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Trong thời gian qua, đầu tư công đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội và … Xem thêm: “Sự cần thiết ban hành luật đầu tư công”

Chia sẻ một số tên đề tài luận văn cao học ngành luật lao động – Part 1

Chia sẻ một số tên đề tài luận văn cao học ngành luật lao động – Part 1

Xem thêm : Part 1 – Part 2 – Part 3

Part 1 – Luận văn A-Z chia sẻ một số tên đề tài luận văn cao học ngành luật lao động cho các anh chị đang chuẩn bị viết luận văn cao học, luận văn thạc sĩ tham khảo:

1 Bồi thường thiệt hại và trợ cấp tại nạn lao động theo pháp luật Việt Nam

2 Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao … Xem thêm: “Chia sẻ một số tên đề tài luận văn cao học ngành luật lao động – Part 1”

Khái niệm về sở hữu trí tuệ

Khái niệm về sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ là một thuật ngữ được cấu tạo bởi hai cụm từ là cụm từ “sở hữu” và cụm từ “trí tuệ”. Muốn hiểu rõ khái niệm này, cần phải tìm hiểu nghĩa cả hai cụm từ “sở hữu” và “trí tuệ”.

“Sở hữu” là khái niệm dùng để chỉ sự chiếm hữu của con người đối với tài sản. Sự chiếm hữu như vậy xuất hiện trong quá trình con người lao động sản xuất ra của cải vật chất cho xã hội. Trong quá trình lao động sản … Xem thêm: “Khái niệm về sở hữu trí tuệ”

Vai trò của thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp thương mại

Vai trò của thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp thương mại

Qua những năm triển khai và thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng đã đem lại một số thành tựu đáng kể. Cụ thể góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, mở rộng lưu thông hàng hoá và đẩy mạnh xuất khẩu. Thuế giá trị gia tăng góp phần khuyến khích xuất khẩu và bảo hộ sản xuất trong nước, sắp xếp lại cơ cấu kinh tế.

Theo qui định  của Luật thuế giá trị gia tăng hàng hoá xuất khẩu được hưởng … Xem thêm: “Vai trò của thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp thương mại”

Chế định biện pháp khẩn cấp tạm thời

Chế định biện pháp khẩn cấp tạm thời

Biện pháp khẩn cấp tạm thời là biện pháp toà án quyết định áp dụng trong quá trình giải quyết vụ án dân sự nhằm giải quyết nhu cầu cấp bách của đương sự, bảo vệ bằng chứng hoặc bảo đảm cho việc thi hành án. Kế thừa và phát triển các quy định của các văn bản pháp luật tố tụng dân sự trước đây, Bộ luật tố tụng dân sự (BLTTDS) đã có Chương VIII với 28 điều luật (từ Điều 99 đến Điều 126) quy định về các biện … Xem thêm: “Chế định biện pháp khẩn cấp tạm thời”

Quan điểm triết học về xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN việt nam

Quan điểm triết học về xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN việt nam

PHẦN MỞ ĐẦU

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã xác định nhiệm vụ xây dựng NNPQ XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng là một trong những nhiệm vụ có tính chiến lược trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển Kinh tế – xã hội. Sự xây dựng NNPQ XHCN trong báo cáo chính trị của Đại hội IX không chỉ là khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng trong việc đẩy … Xem thêm: “Quan điểm triết học về xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN việt nam”

Tình hình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2014

Tình hình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2014

Triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Tổng cục Môi trường đã tham mưu Lãnh đạo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 25/8/2014 về việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2014. Tiếp theo, ngày 23/9/2014, Tổng cục Môi trường tham mưu Lãnh đạo Bộ ban hành Công văn số 4086/BTNMT-TCMT về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ gửi … Xem thêm: “Tình hình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2014”