Category Archives: Tài Chính – Ngân Hàng

Luận văn A-Z chia sẻ Thông Tin Chuyên Ngành Tài Chính – Ngân Hàng

Đặc điểm của hợp đồng tương lai

Hợp đồng tương lai trên thị trường chứng khoán phái sinh có những đặc điểm [...]

Khái niệm hợp đồng tương lai

Hợp đồng tương lai là một sản phẩm được giao dịch rộng rãi tại các [...]

1 Comments

Khái niệm dịch vụ ngân hàng điện tử

Dịch vụ ngân hàng điện tử ra đời trên thế giới từ những năm 1980, [...]

Khái niệm Công nghệ tài chính (FinTech)

Khái niệm Công nghệ tài chính (FinTech) Hiện nay, qua tìm hiểu và nghiên cứu [...]

Nghiên cứu về đánh giá rủi ro tín dụng

Koulafetis (2017) nghiên cứu một cách toàn diện về các mô hình đo lường rủi [...]

Các nguyên nhân và tác động của rủi ro tín dụng

Các nguyên nhân và tác động của rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng [...]

5 Comments

Khái niệm tài sản công

Bất cứ một quốc gia nào muốn tồn tại và phát triển đều phải dựa [...]

Các nghiên cứu liên quan đến marketing và quản trị marketing

Trên thế giới, các công trình nghiên cứu lý luận về marketing và quản trị [...]

Khái niệm về cấu trúc thuế

Hệ thống thuế của một nước thường phản ánh các giá trị chung của nước [...]

Bạn cần hỗ trợ?