092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Khái niệm hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại

Khái niệm hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại

Có nhiều quan điểm về hiệu quả kinh doanh (HQKD) của NHTM.  Theo Farrell (1957), hiệu quả là một phạm trù được sử dụng phổ biến nhằm đánh giá khả năng của một đơn vị trong việc tối đa hóa doanh thu đầu ra trong điều kiện chi phí đầu vào cho trước, hay nói cách khác hiệu quả chính là những lợi ích mang lại từ hoạt động cụ thể.

Hiệu quả đó là khả năng kết hợp tối ưu các yếu tố đầu vào để tạo ra … Xem thêm: “Khái niệm hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại”

Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong sử dụng chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp để tái cơ cấu nền kinh tế

Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong sử dụng chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp để tái cơ cấu nền kinh tế

Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu nền kinh tế ở các nước khác nhau được thực hiện không hoàn toàn giống nhau, tùy thuộc vào mục tiêu, điều kiện của mỗi nước. Qua nghiên cứu kinh nghiệm của các nước có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau đây

Một là, cần nhận thực đúng đắn vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tái cơ … Xem thêm: “Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong sử dụng chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp để tái cơ cấu nền kinh tế”

Kiến nghị nhằm nâng cao ý định chấp nhận và sử dụng dịch vụ ngân hàng

Kiến nghị nhằm nâng cao ý định chấp nhận và sử dụng dịch vụ ngân hàng

1. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro, đảm bảo an toàn tăng sự tin tưởng của khách hàng khi sử dụng các dịch vụ ngân hàng gắn với công nghệ hiện đại.

Kết quả nghiên cứu chỉ ra nhân tố sự tin tưởng ảnh hưởng mạnh nhất đến ý định sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Điều đó cũng có thể dễ dàng thấy được trong thực tế niềm tin là một giá trị mà con người luôn hướng … Xem thêm: “Kiến nghị nhằm nâng cao ý định chấp nhận và sử dụng dịch vụ ngân hàng”

Lý thuyết lạm phát hiện đại

Lý thuyết lạm phát hiện đại

Lạm phát quán tính: trong nền kinh tế công nghiệp hiện đại, lạm phát có tính ỳ cao. Tức là nó sẽ giữ nguyên tỷ lệ cho tới khi nào các sự kiện kinh tế (các cú shock kinh tế) làm cho nó thay đổi. Đôi khi người ta cũng có thể gọi nó bằng những tên khác như tỷ lệ lạm phát cốt lõi, cơ bản hay dự kiến.

Lạm phát cầu kéo: diễn ra khi tổng cầu tăng nhanh hơn tiềm năng sản xuất của một nước, kéo giá tăng lên để … Xem thêm: “Lý thuyết lạm phát hiện đại”

Giả thuyết về hội tụ thu nhập

Giả thuyết về hội tụ thu nhập

Từ những phân tích sâu về mô hình tăng trưởng kinh tế tân cổ điển của Solow (1956) và (1957) ở phần (2.2) thì hội tụ là một giả thuyết về tốc độ tăng trưởng kinh tế, giả thuyết rằng có một trạng thái cân bằng duy nhất và cho dù nền kinh tế bắt đầu với mức tư bản trên đầu người bao nhiêu thì cũng sẽ hội tụ về điểm cân bằng duy nhất đó.

Các nước nghèo có mức tư bản trên đầu người thấp sẽ tăng trưởng nhanh hơn … Xem thêm: “Giả thuyết về hội tụ thu nhập”

Đặc điểm cấu trúc tài chính doanh nghiệp

Đặc điểm cấu trúc tài chính doanh nghiệp

Cũng như nghiên cứu khái niệm về cấu trúc tài chính doanh nghiệp, nghiên cứu đặc điểm cấu trúc TCDN cũng có nhiều cách tiếp cận khác nhau.

Giáo trình “Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính” của Frederic S.Mishkin – Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật năm 1995, trang 202 đã rút ra 8 đặc điểm cấu trúc tài chính một cách khá cụ thể, đó là:

–  Cổ phiếu không phải là nguồn tài trợ quan trọng nhất đối với doanh nghiệp

–  Việc phát hành chứng … Xem thêm: “Đặc điểm cấu trúc tài chính doanh nghiệp”

Khái niệm cấu trúc tài chính của doanh nghiệp

Khái niệm cấu trúc tài chính của doanh nghiệp

Cho đến nay nghiên cứu về khái niệm cấu trúc tài chính doanh nghiệp có nhiều cách tiếp cận khác nhau. PGS.TS Sử Đình Thành trong một bài viết có tiêu đề “Cấu trúc tài chính”, PGS dựa vào việc xem xét bảng cân đối của một doanh nghiệp và đưa ra kết luận về cấu trúc tài chính.

Dựa trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp, PGS.TS Sử Đình Thành cho rằng cần phân biệt giữa CTTC và cấu trúc vốn.

+ Cấu trúc TCDN là sự hỗn … Xem thêm: “Khái niệm cấu trúc tài chính của doanh nghiệp”

Các quyết định tài chính của doanh nghiệp

Các quyết định tài chính của doanh nghiệp

Quyết định tài chính doanh nghiệp là sự thể hiện ý đồ (chủ trương) của doanh nghiệp về việc huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực tài chính của mình trong việc gắn liền với điều kiện, hoàn cảnh sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Tùy theo điều kiện, hoàn cảnh cụ thể hoạt động sản xuất kinh doanh mà chủ doanh nghiệp đưa ra những quyết định khác nhau, thông thường chủ sở hữu đưa ra các loại QĐTC cơ bản như:

Một là, quyết định đầu tư … Xem thêm: “Các quyết định tài chính của doanh nghiệp”

Tổng quan về tài chính doanh nghiệp

Tổng quan về tài chính doanh nghiệp

Khi tiến hành sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp phải có một lượng vốn tiền tệ ban đầu để xây dựng, mua sắm các tư liệu sản xuất, nguyên vật liệu, trả lương, khen thưởng, cải tiến kỹ thuật…Việc chi dùng thường xuyên vốn tiền tệ đòi hỏi phải có các khoản thu để bù đắp tạo nên quá trình luân chuyển vốn. Như vậy trong quá trình luân chuyển vốn tiền tệ đó doanh nghiệp phát sinh các mối quan hệ kinh tế. Những quan hệ kinh tế đó bao gồm:… Xem thêm: “Tổng quan về tài chính doanh nghiệp”