092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Chất lượng dịch vụ trên quan điểm ngân hàng thương mại

Chất lượng dịch vụ trên quan điểm ngân hàng thương mại

Chất lượng dịch vụ ngân hàng theo quan điểm ISO 9000

Theo cách tiếp cận của ISO 9000 – Bộ tiêu chuẩn do Tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hoá ISO (International Standard Organization) ban hành thì quản lý chất lượng là hoạt động có chức năng quản lý chung nhằm đề ra mục tiêu chất lượng, chính sách chất lượng và thực hiện chúng bằng các biện pháp như hoạch định chất lượng, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng và cải tiến chất lượng trong … Xem thêm: “Chất lượng dịch vụ trên quan điểm ngân hàng thương mại”

Dịch vụ thẻ ghi nợ

Dịch vụ thẻ ghi nợ

Dịch vụ thẻ ghi nợ có thể được hiểu là tổng thể các sản phẩm của ngân hàng được cung ứng cho khách hàng khi sử dụng thẻ ghi nợ như: thanh toán hàng hóa dịch vụ, rút tiền, chuyển tiền, truy vấn số dư, … Dịch vụ thẻ ghi nợ với nội dung chủ yếu phát hành thẻ (huy động tiền gửi thanh toán) và thanh toán thẻ (dịch vụ thanh toán), được xếp vào dịch vụ ngân hàng. Dịch vụ thẻ ghi nợ là mục tiêu cuối cùng mà khách hàng cần ở … Xem thêm: “Dịch vụ thẻ ghi nợ”

Kinh nghiệm quản trị tài chính của một doanh nghiệp trên thế giới

Kinh nghiệm quản trị tài chính của một doanh nghiệp trên thế giới

Ở nhiều nước như Mỹ và châu Âu, trong các công ty, tập đoàn kinh tế lớn như General Motor, Microsoft, Apple, Vodaphone,… quản trị tài chính được tách rời đối với công tác kế toán thống kê. Tại các hãng này, quản trị tài chính là tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng về tài chính và đưa ra những quyết định về mặt tài chính ngắn hạn cũng như dài hạn của DN.

Bộ phận quản trị tài chính trong các doanh nghiệp Mỹ … Xem thêm: “Kinh nghiệm quản trị tài chính của một doanh nghiệp trên thế giới”

Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả quản trị tài chính trong doanh nghiệp

Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả quản trị tài chính trong doanh nghiệp

Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp được thành lập và tồn tại dưới những loại hình khác nhau như: Doanh nghiệp Nhà nước, công ty cổ phần, doanh nghiệp liên doanh, công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã. Mỗi loại hình doanh nghiệp đều có cơ sở nguồn hình thành tài chính khác nhau từ khi thành lập cũng như trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Do đó, có nhiều sự ảnh hưởng của nhân … Xem thêm: “Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả quản trị tài chính trong doanh nghiệp”

Sự cần thiết nâng cao hiệu quả quản trị tài chính doanh nghiệp

Sự cần thiết nâng cao hiệu quả quản trị tài chính doanh nghiệp

Hoạt động của DN là hoạt động kinh tế nhằm mang lại lợi nhuận thông qua sxkd, thành bại của một DN phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó, quan trọng nhất là yếu tố khả năng cung ứng, tích luỹ vốn; trình độ quản lý và sử dụng vốn, tài sản trong DN.

Doanh nghiệp vừa là người bán vừa là người mua. Khi mua họ bị giới hạn bởi nguồn lực tài chính. Nguồn lực tài chính bao giờ cũng có giới hạn. Do … Xem thêm: “Sự cần thiết nâng cao hiệu quả quản trị tài chính doanh nghiệp”

Kinh nghiệm tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp tại một số quốc gia trên thế giới và bài học rút ra đối với VN

Kinh nghiệm tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp tại một số quốc gia trên thế giới và bài học rút ra đối với Việt Nam

1. Kinh nghim ca n Độ

Ngành công nghiệp xi măng ở Ấn Độ đã bị Chính phủ Ấn Độ kiểm soát chặt chẽ cho đến năm 1982. Chính phủ kiểm soát về vốn, giá bán, phân bổ hạn ngạch tiêu thụ, chỉ định người mua và các yếu tố khác. Điều này cản trở rất lớn đến sự tăng trưởng của ngành công nghiệp xi măng Ấn Độ. … Xem thêm: “Kinh nghiệm tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp tại một số quốc gia trên thế giới và bài học rút ra đối với VN”

Trình tự tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp

Trình tự tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp

Quá trình tái cấu trúc tài chính thực hiện qua 4 bước cơ bản sau:

Bước 1: Phân tích và đánh giá thực trạng tình hình tài chính và cấu trúc tài chính của doanh nghiệp

Phân tích và đánh giá thực trạng tình hình tài chính và cấu trúc tài chính của doanh nghiệp cho phép nhìn nhận bức tranh chân thực về tình hình tài chính và cấu trúc tài chính hiện tại của doanh nghiệp.

Trên cơ sở đó xây dựng mục tiêu và phương … Xem thêm: “Trình tự tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp”

Khái niệm tái cấu trúc tài chính của doanh nghiệp

Khái niệm tái cấu trúc tài chính của doanh nghiệp

Tái cấu trúc (Restructuring) là quá trình tổ chức (re-organize), sắp xếp lại doanh nghiệp nhằm tạo ra “trạng thái” tốt hơn cho doanh nghiệp để thực hiện những mục tiêu đề ra. Mục tiêu chung của tái cấu trúc là đạt được một “thể trạng tốt hơn” cho doanh nghiệp để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn dựa trên những nền tảng về sứ mệnh, tầm nhìn, định hướng chiến lược sẵn có của doanh nghiệp.

Đối với các doanh nghiệp, trước những khó khăn tài chính do … Xem thêm: “Khái niệm tái cấu trúc tài chính của doanh nghiệp”

Nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính doanh nghiệp

Nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính doanh nghiệp

Các nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm đã chỉ ra nhiều nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính. Có thể phân loại các nhân tố thành hai nhóm cơ bản là nhóm các nhân tố bên trong và nhóm các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp.

1. Nhóm nhân tbên trong doanh nghip

Hiệu quả kinh doanh đo lường khả năng sinh lợi từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thông qua chi tiêu tỷ suất sinh lời kinh tế … Xem thêm: “Nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính doanh nghiệp”