Category Archives: Tài Chính – Ngân Hàng

Luận văn A-Z chia sẻ Thông Tin Chuyên Ngành Tài Chính – Ngân Hàng

Khái niệm về Khung đánh giá an toàn vốn nội bộ (ICAAP)

Khái niệm về Khung đánh giá an toàn vốn nội bộ (ICAAP)

Khái niệm Khung đánh giá an toàn vốn nội bộ lần đầu tiên được nhắc đến tại Basel II vào tháng 6/2004, sau đó bản hoàn chỉnh được ban hành vào 2006. Theo đó, ICAAP là trọng tâm của trụ cột 2 thuộc Basel II, được định nghĩa như sau: “ICAAP đưa ra các hướng […]

Lý thuyết đánh đổi về cơ cấu nguồn vốn

Lý thuyết đánh đổi về cơ cấu nguồn vốn

Lý thuyết đánh đổi về cơ cấu nguồn vốn được đưa ra bởi nhiều nhà nghiên cứu nhằm giải thích rằng các doanh nghiệp trong thực tế phải chấp nhận đánh đổi khi ra quyết định lựa chọn cơ cấu nguồn vốn, không thể chỉ xem xét khoản giá trị lợi ích nhờ có khoản […]

Lý thuyết cơ cấu nguồn vốn tối ưu

Lý thuyết cơ cấu nguồn vốn tối ưu

Lý thuyết cơ cấu nguồn vốn tối ưu cho rằng tồn tại một cơ cấu nguồn vốn tối ưu có thể góp phần làm gia tăng giá trị doanh nghiệp, đó là sự kết hợp giữa nợ và vốn chủ sở hữu ở một tỷ lệ giới hạn nhất định giúp tối thiểu hoá chi […]

Khái niệm cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp

Khái niệm cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp

(Luận Văn A-Z) – Cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp là gì? Khái niệm cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp? Trong nền kinh tế thị trường, DN có thể sử dụng nhiều nguồn vốn khác nhau để đáp ứng nhu cầu về vốn cho hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, điều quan trọng […]

Khái niệm nguồn vốn của doanh nghiệp

Khái niệm nguồn vốn của doanh nghiệp

Nguồn vốn của doanh nghiệp là gì? Khái niệm về nguồn vốn của doanh nghiệp ? Trong nền kinh tế thị trường, vốn là một yếu tố và là tiền đề cần thiết cho việc hình thành và phát triển hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Vai trò của vốn đối với doanh nghiệp […]

Khung lý thuyết tài chính hành vi

tài chính hành vi

Tài chính hành vi là hướng nghiên cứu thuộc lĩnh vực tài chính nhằm khắc phục những vấn đề khó khăn của tài chính truyền thống đang đối mặt trong giải thích, (Barberis and Thaler, 2003). Một số lý thuyết được xem là nền tảng của quan điểm tài chính hành vi là: Lý thuyết […]

Lý thuyết thị trường hiệu quả (Efficient Market Hypothesis –EMH)

Lý thuyết thị trường hiệu quả (Efficient Market Hypothesis –EMH)

Thị trường vốn hiệu quả là thị trường mà ở đó giá chứng khoán phản ảnh một cách đầy đủ và tức thời tất cả các thông tin có liên quan đến nó (Fama, 1970). Điều đó có nghĩa rằng, trong thị trường khi hàng hoá tài sản vốn được giao dịch thì giá cả […]

Khái niệm về phát triển ngân hàng

phát triển ngân hàng

Có nhiều định nghĩa khác nhau về phát triển ngân hàng do có nhiều hướng tiếp cận về phát triển ngân hàng khác nhau. Cụ thể như sau: Theo Rudar (2014), PTNH được định nghĩa là một quá trình cải tiến về số lượng, chất lượng và hiệu quả của dịch vụ ngân hàng. Hay […]

Khái niệm, bản chất của tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp

Qua quá trình nghiên cứu và phát triển lý thuyết về tài chính doanh nghiệp, đã có nhiều khái niệm khác nhau về TCDN được nêu ra. Theo GS. TS. Đinh Văn Sơn: “Tài chính doanh nghiệp là hệ thống các quan hệ kinh tế trong phân phối dưới hình thức giá trị của cải […]

Bạn cần hỗ trợ?