092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Khái niệm văn hóa

Văn hóa là khái niệm mang nội hàm rộng với rất nhiều cách hiểu khác nhau, liên quan đến mọi mặt đời sống vật chất và tinh thần của con người. Trong cuộc sống hàng ngày, văn hóa thường được hiểu là văn học, nghệ thuật như: thơ ca, mỹ thuật, sân khấu, điện ảnh… Các “trung tâm văn hóa” có ở khắp nơi chính là cách hiểu này. Một cách hiểu thông thường khác, văn hóa là cách sống bao gồm phong cách ẩm thực, trang phục, cư xử và cả đức tin, tri thức được tiếp nhận… Vì … Xem thêm: “Khái niệm văn hóa”

Khái niệm về chính sách

Khái niệm về chính sách

Các chính sách có thể được đề ra và thực hiện ở những tầng nấc khác nhau, từ các tổ chức quốc tế đến từng quốc gia, từ nhà nước đến các đơn vị, tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp,..nhằm giải quyết những vấn đề đặt ra cho mỗi tổ chức đó và chúng chỉ có hiệu lực thi hành trong tổ chức đó.

Từ điển bách khoa Việt Nam đã đưa ra khái niệm về chính sách như sau: “Chính sách là những chuẩn tắc cụ thể để thực hiện đường lối, … Xem thêm: “Khái niệm về chính sách”

Tổng quan nghiên cứu về hồi ký

Tổng quan nghiên cứu về hồi ký

Hồi ký chỉ ra đời trên cơ sở ý thức xã hội nhất định, khi lịch sử chuyển sang thời kì cận đại. Đây là thời kỳ mà việc viết văn, sáng tạo nghệ thuật trở thành một loại hình lao động nghề nghiệp. Nghề văn được coi trọng, được chuyên môn hóa, văn nghệ sĩ trở thành tầng lớp có vị trí nhất định trong xã hội và chính họ đã trở thành đối tượng miêu tả của văn học nghệ thuật.

hồi ký

Nền văn học Việt Nam trong mấy chục năm đầu … Xem thêm: “Tổng quan nghiên cứu về hồi ký”

Quảng cáo trên truyền hình

Quảng cáo trên truyền hình

Phim quảng cáo (hoặc còn gọi hẹp là Quảng cáo trên truyền hình , theo thuật ngữ tiếng Anh là television advertisement hay television commercial – Viết tắt TVad hay TVC) là một dạng phim hay tiết mục được dàn dựng sản xuất và phải trả phí bởi những tổ chức, hội đoàn muốn quảng bá một thông điệp nào đó, thường là để quảng cáo hay khuyến mại một món hàng nào hoặc để cổ động, phổ biến điều gì đó. [22]

Quảng cáo trên truyền hình là một phương pháp truyền tin từ … Xem thêm: “Quảng cáo trên truyền hình”

Chính sách ngôn ngữ ở Việt Nam qua các thời kì lịch sử

Chính sách ngôn ngữ ở Việt Nam qua các thời kì lịch sử

1. Chính sách ngôn ngữ ở Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám 1945

1.1. Trong thời kì Bắc thuộc, bọn phong kiến Trung Quốc dù cai trị trực tiếp hay gián tiếp, cũng thi hành một chính sách nhất quán là đồng hoá Việt Nam về chính trị và văn hoá. Tiếng Hán và chữ Hán trở thành một công cụ hữu hiệu trong hành chính và nhiều lĩnh vực khác. Sử có nhắc tới vai trò của Sĩ Nhiếp (làm Thái Thú Giao Chỉ vào … Xem thêm: “Chính sách ngôn ngữ ở Việt Nam qua các thời kì lịch sử”

Ảnh hưởng của một số ngôn ngữ châu Á khác đối với từ vựng tiếng Việt

Ảnh hưởng của một số ngôn ngữ châu Á khác đối với từ vựng tiếng Việt

Ngoài những ảnh hưởng của tiếng Hán, từ vựng tiếng Việt còn chịu ảnh hưởng của một số ngôn ngữ châu Á khác, đặc biệt là các ngôn ngữ Khơme (Khmer), ngôn ngữ Tày-Thái, ngôn ngữ Ấn Độ (tiếng Phạn, tiếng Pali).

1. Từ vựng tiếng Việt Ảnh chịu ảnh hưởng của ngôn ngữ Khơme

Có ảnh hưởng lớn nhất trong số các ngôn ngữ kể trên là tiếng Khơme. Do sự tiếp xúc khá thường xuyên với tiếng Khơme, một số lượng khá … Xem thêm: “Ảnh hưởng của một số ngôn ngữ châu Á khác đối với từ vựng tiếng Việt”