Category Archives: Du Lịch

Luận văn A-Z chia sẻ Thông Tin Chuyên Ngành Du Lịch

Khái niệm về phát triển nguồn nhân lực du lịch cho doanh nghiệp

Khái niệm về phát triển nguồn nhân lực du lịch cho doanh nghiệp Trần Xuân [...]

Đặc điểm chung của nhân lực trong doanh nghiệp lữ hành

Đặc điểm chung của nhân lực trong doanh nghiệp lữ hành Nhân lực trong doanh [...]

Khái niệm về du lịch trực tuyến

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin (CNTT) và sự [...]

Khái niệm du lịch

Du lịch là gì? Khái niệm về du lịch? Khái niệm du lịch là gì? [...]

2 Comments

Khách sạn là gì? Khái niệm về khách sạn

Khách sạn là gì? Khái niệm về khách sạn Nhà nghiên cứu về du lịch [...]

1 Comments

Các đặc tính của sản phẩm du lịch

Sản phẩm du lịch có những đặc tính cơ bản sau: Tính vô hình : [...]

Quá trình hình thành và phát triển các trường cao đẳng và đại học ngoài công lập

Quá trình hình thành và phát triển các trường cao đẳng và đại học ngoài [...]

Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực giáo dục đại học ở Hoa Kỳ

Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực giáo dục đại học ở Hoa Kỳ Ở [...]

Các tiêu chí về phát triển sản phẩm du lịch

Các tiêu chí về phát triển sản phẩm du lịch Sự phát triển các sản [...]

Bạn cần hỗ trợ?