Category Archives: Công Nghệ Thực Phẩm – Sinh học

Luận văn A-Z chia sẻ Thông Tin Chuyên Ngành Công Nghệ Thực Phẩm – Sinh học

Tình hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên thế giới

hệ thống cây trồng

Tình hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên thế giới Từ những năm giữa thế kỷ XX, các nước phát triển đã quan tâm đến việc xây dựng các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm thúc đẩy sáng tạo khoa học công nghệ giúp cho kinh tế phát […]

Tình hình ô nhiễm môi trường nước

Đồng bằng sông Cửu long

Tình hình ô nhiễm môi trường nước 1. Định nghĩa ô nhiễm môi trường nước Ô nhiễm nước là sự biến đổi các thành phần của nước khác biệt với trạng thái ban đầu. Đó là sự biến đổi các chất lý, hoá, vi sinh và sự có mặt của chúng trong nước làm cho […]

Cơ sở khoa học của việc nghiên cứu hệ thống cây trồng và hệ thống canh tác

Thực trạng và những giải pháp nhằm quản lý môi trường nông thôn

Cơ sở khoa học của việc nghiên cứu hệ thống cây trồng và hệ thống canh tác Trong việc xác định hệ thống cây trồng cho một vùng, một khu vực sản xuất muốn đảm bảo hiệu quả kinh tế thì ngoài việc chọn giống cần phải giải quyết tốt mối liên hệ giữa hệ thống cây trồng […]

Khái niệm về hệ thống cây trồng

hệ thống cây trồng

Khái niệm về hệ thống cây trồng 1. Hệ thống cây trồng Hệ thống cây trồng là thành phần các giống và loài cây được bố trí trong không gian và thời gian của các loại cây trồng trong mọi hệ sinh thái nông nghiệp (HSTNN) nhằm tận dụng hợp lý nhất các nguồn lợi tự nhiên, […]

Thực trạng và những giải pháp nhằm quản lý môi trường nông thôn

Thực trạng và những giải pháp nhằm quản lý môi trường nông thôn

Thực trạng và những giải pháp nhằm quản lý môi trường nông thôn Bạ đâu đổ đấy Khi điều kiện kinh tế ngày càng phát triển, đời sống của người dân ngày một cải thiện thì cũng đồng nghĩa với việc rác thải ngày một nhiều. Thoạt đầu, rác thải sinh hoạt được người dân […]

Ảnh hưởng của rác thải công nghiệp đến môi trường tự nhiên

Ảnh hưởng của rác thải công nghiệp đến môi trường tự nhiên

Ảnh hưởng của rác thải công nghiệp đến môi trường tự nhiên Sự phát triển của các khu công nghiệp (KCN) trên khắp cả nước trong những năm gần đây đã góp phần tích cực vào sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tuy nhiên, việc hình […]

Các lợi ích của Khu công nghiệp thân thiện môi trường

Khu công nghiệp thân thiện môi trường

Các lợi ích của Khu công nghiệp thân thiện môi trường Khu công nghiệp thân thiện môi trường là một KCN có các cơ sở sản xuất cùng hoạt động như một cộng đồng các nhà máy có quan hệ mắc xích với nhau thông qua một số trao đổi chất trong các quá trình […]

Khái niệm người tiêu dùng xanh

người tiêu dùng xanh

Khái niệm người tiêu dùng xanh Nếu người tiêu dùng thay đổi thói quen và nhận thức của mình, các nhà sản xuất sẽ phải thay đổi, và xã hội sẽ thay đổi Tiêu dùng là một trong những thú vui tuyệt vời của cuộc sống! Mua những thứ chúng ta mong muốn, du lịch […]

Thị trường thực phẩm chức năng Việt Nam

thực phẩm chức năng

Thị trường thực phẩm chức năng Việt Nam Theo Hiệp hội Thực Phẩm Chức Năng, thực phẩm chức năng là sản phẩm hỗ trợ các chức năng của các bộ phận trong cơ thể, có hoặc không có tác dụng dinh dưỡng, tạo cho cơ thể tình trạng thoải mái, tăng sức đề kháng, giảm […]

Bạn cần hỗ trợ?