Category Archives: Công Nghệ Thực Phẩm – Sinh học

Luận văn A-Z chia sẻ Thông Tin Chuyên Ngành Công Nghệ Thực Phẩm – Sinh học

Tình hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên thế giới

Tình hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên thế giới Từ [...]

Tình hình ô nhiễm môi trường nước

Tình hình ô nhiễm môi trường nước 1. Định nghĩa ô nhiễm môi trường nước [...]

1 Comments

Cơ sở khoa học của việc nghiên cứu hệ thống cây trồng và hệ thống canh tác

Cơ sở khoa học của việc nghiên cứu hệ thống cây trồng và hệ thống canh [...]

3 Comments

Khái niệm về hệ thống cây trồng

Khái niệm về hệ thống cây trồng 1. Hệ thống cây trồng Hệ thống cây [...]

2 Comments

Thực trạng và những giải pháp nhằm quản lý môi trường nông thôn

Thực trạng và những giải pháp nhằm quản lý môi trường nông thôn Bạ đâu [...]

1 Comments

Ảnh hưởng của rác thải công nghiệp đến môi trường tự nhiên

Ảnh hưởng của rác thải công nghiệp đến môi trường tự nhiên Sự phát triển [...]

Các lợi ích của Khu công nghiệp thân thiện môi trường

Các lợi ích của Khu công nghiệp thân thiện môi trường Khu công nghiệp thân [...]

Khái niệm người tiêu dùng xanh

Khái niệm người tiêu dùng xanh Nếu người tiêu dùng thay đổi thói quen và [...]

Thị trường thực phẩm chức năng Việt Nam

Thị trường thực phẩm chức năng Việt Nam Theo Hiệp hội Thực Phẩm Chức Năng, [...]

3 Comments

Bạn cần hỗ trợ?