092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Định hướng hoàn thiện chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Định hướng hoàn thiện chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo Chiến lược cải cách hệ thống thuế 2011 – 2020 đã được phê duyệt, đinh hướng hoàn thiện chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đã được nêu tổng quát là:

(i) Điều chỉnh giảm mức thuế suất chung theo lộ trình phù hợp để thu hút đầu tư tạo điều kiện để doanh nghiệp có thêm nguồn lực tài chính, tăng tích luỹ để đẩy mạnh đầu tư phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh;

(ii) Đơn giản hóa chính sách ưu đãi thuế theo hướng … Xem thêm: “Định hướng hoàn thiện chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp”

Kinh nghiệm của Hàn Quốc trong sử dụng chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Kinh nghiệm của Hàn Quốc trong sử dụng chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Kinh tế Hàn Quốc bắt đầu cất cánh từ đầu thập kỷ 60. Năm 1962, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm lần thứ nhất, nền kinh tế Hàn Quốc đã duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh. Đối với Hàn Quốc, sự chuyển dịch cơ cấu ngành, tạo nên chất lượng mới của sự tăng trưởng. Trong thời kỳ đầu của chuyển dịch cơ cấu kinh tế, do tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo tốc độ của ngành công … Xem thêm: “Kinh nghiệm của Hàn Quốc trong sử dụng chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp”

Các điều kiện cần thiết để phát huy vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tái cơ cấu nền kinh tế

Các điều kiện cần thiết để phát huy vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tái cơ cấu nền kinh tế

Thuế thu nhập doanh nghiệp là công cụ trong hệ thống chính sách tài khóa luôn được ưu tiên sử dụng để thực hiện điều tiết kinh tế vĩ mô, tác động đến quá trình tái cơ cấu nền kinh tế. Tuy nhiên, để thuế thu nhập doanh nghiệp phát huy tác dụng đối với quá trình này, thì cần đảm bảo các yêu cầu sau:

Một là, đảm bảo tính rõ ràng, minh bạch của Xem thêm: “Các điều kiện cần thiết để phát huy vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tái cơ cấu nền kinh tế”

Khái niệm tuân thủ thuế

Khái niệm tuân thủ thuế

Để tiếp cận khái niệm tuân thủ thuế, trước hết cần bắt đầu từ khái niệm tuân thủ. Từ điển Tiếng Việt định nghĩa tuân thủ là “Giữ và làm đúng theo điều đã quy định” [35]. Từ tuân thủ trong tiếng Anh là “compliance” được định nghĩa là “Conforming to a rule, such as a specification, policy, standard or law”. Nghĩa là “Làm theo một quy tắc, một nguyên tắc, một quy định, chẳng hạn như một quy định, một chính sách, một chuẩn mực hoặc một luật lệ” [49].

Như vậy, có … Xem thêm: “Khái niệm tuân thủ thuế”

Hội tụ thu nhập trong kinh tế

Hội tụ thu nhập trong kinh tế

Hội tụ thu nhập trong kinh tế (cũng đôi khi được gọi là hiệu ứng “đuổi kịp”) là giả thuyết mà các nhà kinh tế học như Solow (1956) và Cass (1965) cho rằng thu nhập bình quân đầu người các nước hoặc tỉnh nghèo sẽ có xu hướng tăng trưởng nhanh hơn các nước hoặc tỉnh giàu có hơn. Kết quả là, cuối cùng tất cả các nền kinh tế hội tụ về một mức thu nhập bình quân đầu người.

Các nước đang phát triển có tiềm năng tăng trưởng với … Xem thêm: “Hội tụ thu nhập trong kinh tế”

Vai trò của hoạt động đào tạo

Vai trò của hoạt động đào tạo

Đào tạo bao gồm các lĩnh vực từ trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, cao đẳng, đại học và sau đại học, đây là quá trình truyền thụ kiến thức khoa học kỹ thuật cho người học, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho người lao động, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội của bất cứ quốc gia nào, đào tạo luôn luôn có vai trò và vị trí cực kỳ quan trọng. … Xem thêm: “Vai trò của hoạt động đào tạo”

Các phương pháp đo lường tính tuân thủ thuế của người nộp thuế

Các phương pháp đo lường tính tuân thủ thuế của người nộp thuế

Đo lường được mức độ tuân thủ thuế của NNT chính là việc tính toán, xác định các chỉ tiêu đánh giá mức độ tuân thủ thuế của NNT nêu trên. Có nhiều phương pháp để đo lường tính tuân thủ thuế của NNT, song 2 phương pháp được sử dụng phổ biến nhất là Phương pháp số liệu quản lý thuế và Phương pháp điều tra, khảo sát.

1. Phương pháp số liệu quản lý thuế

Đây chính là phương pháp phân tích thống kê trên … Xem thêm: “Các phương pháp đo lường tính tuân thủ thuế của người nộp thuế”

Khái niệm định giá doanh nghiệp

Khái niệm định giá doanh nghiệp

Định giá doanh nghiệp là sự ước tính về giá trị của các quyền sở hữu tài sản cụ thể bằng hình thái tiền tệ cho một mục đích đã được xác định rõ, đó là để đưa DN ra mua bán, hoặc để đầu tư vào DN…

Định giá là “xác định giá trị b ằng tiền tệ cho các đối tượng hoặc sự kiện liên quan đến DN”. Định giá doanh nghiệp là quá trình xác định thước đo bằng tiền tệ của DN, thông qua định giá, giá trị của các … Xem thêm: “Khái niệm định giá doanh nghiệp”

Ý nghĩa của tổ chức công tác kế toán

Ý nghĩa của tổ chức công tác kế toán

Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động.

Kế toán là một trong những công cụ quản lý kinh tế nhằm phản ánh và giám đốc toàn diện các mặt hoạt động kinh tế tài chính ở doanh nghiệp.

Ngoài ra, kế toán còn có nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát các khoản thu, chi tài chính, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý … Xem thêm: “Ý nghĩa của tổ chức công tác kế toán”