Category Archives: Kế toán

Luận văn A-Z chia sẻ Thông Tin Chuyên Ngành Kế toán

Khái niệm cấu trúc tài chính

Theo Stephen A.Ross, Randolph W.Westerfield, Bradford D.Jordan 2008, [112], cấu trúc tài chính (cấu trúc vốn [...]

Khái niệm du lịch quốc tế

Du lịch quốc tế là một bộ phận trong cấu thành nên ngành Du lịch [...]

Các nghiên cứu liên quan đến công bố thông tin

Toàn cầu hoá và sự hiểu biết của các nhà đầu tư tiềm năng về [...]

Phương pháp đo lường khoảng cách kỳ vọng trong kiểm toán

Với cách tiếp cận chỉ từ phía người sử dụng thông tin, các nghiên cứu [...]

Lý thuyết cảnh sát (policeman theory)

Theo Hayes và cộng sự (2005), lý thuyết cảnh sát (policeman theory) là lý thuyết [...]

Khái niệm khoảng cách kỳ vọng trong kiểm toán

Từ khi ra đời lần đầu tiên trong nghiên cứu của Liggio (1974), thuật ngữ [...]

Lý thuyết phản hồi của người đọc (reader-response theory)

Lý thuyết phản hồi của người đọc (reader-response theory) dựa trên giả định rằng không [...]

Lý thuyết ủy nhiệm (agency theory)

Lý thuyết ủy nhiệm (agency theory) có nguồn gốc từ lý thuyết kinh tế, được [...]

Lý thuyết niềm tin cảm tính (inspired confidence theory)

Lý thuyết niềm tin cảm tính được đề cập tới lần đầu trong nghiên cứu [...]

5 Comments

Bạn cần hỗ trợ?