Lý thuyết phản hồi của người đọc (reader-response theory)

Lý thuyết phản hồi của người đọc (reader-response theory)

Lý thuyết phản hồi của người đọc (reader-response theory) dựa trên giả định rằng không một ai đọc hiểu chính xác một văn bản.

Người đọc được xem như một thông dịch viên cho nội dung thông điệp trong văn bản đó, và họ có thể suy luận ra nhiều ý nghĩa khác nhau cho văn bản dựa vào tâm lý, suy nghĩ hoặc động cơ của chính họ (Wright, 2012). Một giả định khác được sử dụng trong lý thuyết này đó là nền tảng kiến thức và kinh nghiệm của người đọc có ảnh hưởng tới việc giải thích văn bản của họ (Wright, 2012).50

Liên quan đến khoảng cách kỳ vọng trong kiểm toán, vì những người sử dụng báo cáo tài chính được kiểm toán có kiến thức, sự hiểu biết và kinh nghiệm khác nhau nên có thể giải thích sai hoặc hiểu nhầm nội dung của báo cáo kiểm toán, do đó gây ra khoảng cách kỳ vọng. Việc diễn giải hoặc hiểu nhầm thông điệp truyền tải trong báo cáo kiểm toán cũng có thể xuất phát từ việc báo cáo kiểm toán có sử dụng những thuật ngữ chuyên môn, còn mơ hồ, chưa rõ ràng khiến người đọc hiểu nhầm.

Xem thêm: Lý thuyết niềm tin cảm tính (inspired confidence theory)

Lý thuyết phản hồi người đọc không chỉ là cơ sở để giải thích cho sự tồn tại của khoảng cách kỳ vọng liên quan đến thông điệp được truyền tải trên báo cáo kiểm toán mà còn là cơ sở giải thích cho sự ảnh hưởng của các nhân tố liên quan đến người sử dụng thông tin có ảnh hưởng tới khoảng cách kỳ vọng như giáo dục, đào tạo về kiểm toán và nhu cầu của người sử dụng thông tin.

Nguồn: Luận án Kế toán “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới khoảng cách kỳ vọng trong kiểm toán báo cáo tài chính các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

5/5 - (100 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ?