Tag Archives: Lý thuyết

Sự hình thành và nguyên lý của lý thuyết tín hiệu

Lý thuyết tín hiệu (signalling theory) được hình thành và phát triển dựa trên hiện [...]

Lý thuyết phản hồi của người đọc (reader-response theory)

Lý thuyết phản hồi của người đọc (reader-response theory) dựa trên giả định rằng không [...]

Lý thuyết ủy nhiệm (agency theory)

Lý thuyết ủy nhiệm (agency theory) có nguồn gốc từ lý thuyết kinh tế, được [...]

Lý thuyết niềm tin cảm tính (inspired confidence theory)

Lý thuyết niềm tin cảm tính được đề cập tới lần đầu trong nghiên cứu [...]

5 Comments

Lý thuyết cơ cấu nguồn vốn tối ưu

Lý thuyết cơ cấu nguồn vốn tối ưu cho rằng tồn tại một cơ cấu [...]

1 Comments

Lý thuyết thị trường hiệu quả (Efficient Market Hypothesis –EMH)

Thị trường vốn hiệu quả là thị trường mà ở đó giá chứng khoán phản [...]

Lý thuyết tín hiệu (Signaling Theory)

Lý thuyết tín hiệu (Signaling Theory) Lý thuyết tín hiệu được nhắc đến từ đầu [...]

Lý thuyết vị trí trung tâm

Lý thuyết vị trí trung tâm Lý thuyết vị trí trung tâm được hai nhà khoa [...]

Lý thuyết dự phòng

Lý thuyết dự phòng Các nhà nghiên cứu lý thuyết tổ chức truyền thống tin [...]

1 Comments

Bạn cần hỗ trợ?