Khái niệm Giá cổ phiếu ngân hàng thương mại cổ phần

khai-niem-gia-co-phieu-ngan-hang-thuong-mai-co-phan

Theo quan điểm của các nhà kinh tế học cổ điển thì giá cả là biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hóa. Theo quan điểm của Các Mác, giá cả là biểu hiện bằng tiền giá trị xã hội của một hàng hóa nhất định. Theo quan điểm của Lê Nin, giá cả là sự biểu hiện bằng tiền giá trị xã hội của một hàng hóa nhất định, một đơn vị sử dụng nhất định. Theo quan điểm của các nhà kinh tế thị trường hiện đại, giá cả là biểu hiện bằng tiền của giá trị và giá trị sử dụng của hàng hóa, đồng thời cũng biểu thị tổng hợp các mối quan hệ trong nền kinh tế quốc dân. Mặt khác, cơ chế hình thành giá cả cho thấy giá cả được xem xét trên giác độ của người mua và người bán. Đối với người mua, giá cả là tổng số tiền phải chi ra để có được quyền sở hữu và quyền sử dụng một lượng hàng hóa nhất định. Đối với người bán, giá cả là tổng số tiền thu được khi tiêu thụ một lượng hàng hóa nhất định.

Trên TTCK, cổ phiếu ngân hàng được giao dịch, mua bán với tư cách vừa là hàng hóa, vừa là tài sản tài chính. Ở góc độ kinh tế học, “giá cả này được định nghĩa là biểu hiện bằng tiền về giá trị sở hữu của cổ đông đối với cổ phiếu, đồng thời cũng biểu thị tổng hợp mối quan hệ cung-cầu về cổ phiếu đó trên thị trường chứng khoán”. Hay nói cách khác, giá cả này được xác định ở mức cân bằng giữa lượng cung và lượng cầu giao dịch về cổ phiếu của NHTM cổ phần phát hành ra cổ phiếu đó ở một thời điểm nhất định”.

Xem thêm: Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ

Ở góc độ tiếp cận từ các quy định pháp lí liên quan đến cơ chế tổ chức, khớp lệnh và giao dịch CP trên SGDCK, việc thiết lập các mức giá cả giao dịch CP theo từng phiên giao dịch được tiến hành một cách tự động nhờ sự hỗ trợ của công nghệ thông tin hiện đại. Trên cơ sở đó, giá cổ phiếu của CTCP nói chung được hiểu là mức giá cân bằng của CP được niêm yết hoặc đăng kí giao dịch thông qua cơ chế đấu giá giữa các nhà môi giới, hoặc so khớp giữa các lệnh mua và lệnh bán của nhà đầu tư trên SGDCK”. Đối với CP của NHTM cổ phần, giá này được hiểu là mức giá cân bằng của cổ phiếu do NHTM cổ phần phát hành, được niêm yết hoặc giao dịch thông qua việc đấu giá giữa các nhà môi giới hoặc so khớp giữa các lệnh mua và lệnh bán của nhà đầu tư trên SGDCK”. Khái niệm này phù hợp với giá thị trường của CPNH.

Tựu chung lại, sự kết hợp theo cách tiếp cận kinh tế học và từ các quy định trên SGDCK cũng như trong toàn bộ phạm vi của luận án, giá cổ phiếu của ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết được hiểu là các mức giá thị trường của từng mã cổ phiếu ngân hàng hoặc tổ hợp chỉ số giá cổ phiếu ngân hàng niêm yết trên SGDCK được xác định theo quy định hiện hành của cơ quan quản lí nhà nước về TTCK.

Nguồn: Luận án Tiến sĩ “Nghiên cứu các nhân tố tác động đến giá cổ phiếu của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

5/5 - (102 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ?