Phân tích hiệu quả sử dụng vốn

các khoản phải thu

Mục lục

Phân tích hiệu quả sử dụng vốn

Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp thể hiện qua năng lực tạo ra giá trị sản xuất, doanh thu và khả năng sinh lời của vốn. Các đối tượng tùy thuộc vào mục tiêu quan tâm có thể chú ý đến hiệu quả sử dụng toàn bộ vốn, hiệu quả sử dụng của từng phần vốn. Vì vậy, khi phân tích hiệu quả sử dụng vốn người ta sử dụng các chỉ tiêu như hiệu quả sử dụng vốn toàn bộ, hiệu quả sử dụng từng phần vốn.

1. Phân tích hiệu quả sử dụng toàn bộ vốn

Chỉ tiêu này cho biết bình quân một đồng vốn tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh thì tạo ra được bao nhiêu đồng giá trị sản xuất hoặc doanh thu hay lợi nhuận trước thuế. Chỉ tiêu này càng lớn chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn của các bộ phận sản xuất càng cao và ngược lại.

Hiệu quả sử dụng vốn toàn bộ = Lợi nhuận trước thuế / Vốn sản xuất kinh doanh bình quân

2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu này được xác định như sau:

Hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu = Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu bình quân

Chỉ tiêu này cho biết một đồng vốn chủ sở hữu sẽ tạo ra được bao nhiêu đồng doanh thu. Chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ sự vận động của vốn chủ sở hữu nhanh, góp phần nâng cao lợi nhuận và hiệu quả hoạt động kinh doanh.

3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cổ phần

Vốn của doanh nghiệp là vốn góp của các cổ đông và để huy động vốn, các doanh nghiệp cổ phần có thể phát hành cổ phiếu. Do vậy, để đánh giá kết quả của việc quản lý, sử dụng vốn, các doanh nghiệp cổ phần cũng phải sử dụng các chỉ tiêu như các doanh nghiệp khác. Ngoài các chỉ tiêu đó, đối với doanh nghiệp cổ phần, do đặc thù của vốn góp, người ta còn kết hợp đánh giá thông qua các chỉ tiêu đặc thù như sau:

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn cổ đông bình quân = (Lợi nhuận sau thuế / Vốn cổ đông bình quân)  x 100

(Trong đó: Vốn cổ đông bình quân được xác định theo phương pháp đơn giản là lấy vốn cổ đông cộng với cổ đông cuối kỳ rồi chia đôi).

[message type=”e.g. information, success”]Xem thêm: Nội dung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp[/message]

Công thức trên giải thích rằng, cứ 100 đồng vốn cổ đông được huy động thì tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận, như vậy tỷ suất này càng cao, xu hướng ngày cáng tăng, chứng tỏ hiệu quả của việc quản lý và sử dụng nguồn vốn cổ đông ngày càng cao và khi đó doanh nghiệp càng dễ dàng phát hành cổ phiếu để huy động vốn nếu cần thiết.

Thu nhập của mỗi đồng cổ phiếu thường = (lợi nhuận sau thuế – Cổ tức cổ phiếu ưu đãi) / Số lượng cổ phiếu thường đang lưu hành

Như vậy thu nhập của mỗi cổ phiếu càng cao, chứng tỏ hiệu quả của việc quản lý và sử dụng vốn càng cao và cổ phiếu của doanh nghiệp càng có sức hấp dẫn, giá trị của cổ phiếu càng cao và ngược lại.

Thu nhập thực của mỗi cổ phiếu thường = (lợi nhuận sau thuế – Thiệt hại bất thường) / Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Khi tham gia vào thị trường chứng khoán, các doanh nghiệp có xu hướng phát hành các loại chứng khoản chuyển đổi thay vì chỉ phát hành các loại cổ phiếu thường, khi đó người mua chúng có thể chuyển đổi thành cố phiếu thường vào một thời điểm nhất định và khi đó các chứng khoán chuyển đổi có mặt trong thanh toán tín dụng của doanh nghiệp. Trong trường hợp này cần xem xét các chứng khoán chuyển đổi được ở kỳ hiện tại và tương lai và như vậy, thu nhập của mỗi cổ phiếu thường lại phản ánh tương đối ở cả thời kỳ hiện tại và kỳ tương lai, trong đó ở kỳ tương lai phải phản ánh sự chuyển đổi thành cổ phiếu thường, và khi đó phải xác định được sự biến động của thu nhập của mỗi cổ phiếu thường thông qua mức giảm thu nhập của nó.

Như ta biết, giá trị của mỗi cổ phiếu trên thị trường tùy thuộc vào kết quả kinh doanh và các nhà kinh doanh chứng khoán rất quan tâm đến tỷ giá thu nhập của mỗi cổ phiếu để có quyết định đầu tư thích hợp.

Cuối cùng ta nhận thấy rằng, đối với các nhà đầu tư kinh doanh chứng khoán trong nhiều trường hợp họ phải lựa chọn để đưa ra các quyết định trong việc đầu tư cổ phiếu như thế nào để thu được lợi nhuận tối đa và khi đó sẽ tiếp tục tái đầu tư với hy vọng sẽ thu được lợi nhuận cao hơn. Trong trường hợp này, các nhà đầu tư rất quan tâm tới mối tương quan giữa tiền lãi của mỗi cổ phiếu và thu nhập của mỗi cổ phiếu cũng như giữa tiền lãi của mỗi cổ phiếu với giá trị thường của mỗi cổ phiếu. Các mối tương quan này được phản ánh cụ thể thông qua các chỉ tiêu sau đây:

Tỷ suất lãi của mỗi cổ phiếu = (Tiền lãi của mỗi cổ phiếu / Thu nhập của mỗi cổ phiếu) x 100

Tỷ suất lãi mỗi cổ phiếu trên giá thị trường mỗi cổ phiếu  = (Tiền lãi của mỗi cổ phiếu / Giá trị thị trường của mỗi cổ phiếu) x 100

Với các nhà đầu tư và kinh doanh chứng khoán, các tỷ suất nói trên là thông tin rất quan trọng để họ xem xét, quyết định đầu tư trong tương lai và đó cũng là cơ hội để các doanh nghiệp có thể mở rộng việc huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu.

Để phân tích trước hết cần xác định được các chỉ tiêu nói trên cả hai thời điểm năm trước và năm sau, sau đó bằng cách so sánh giữa năm nay với năm trước của từng chỉ tiêu, tùy theo các chênh lệch tính được mà rút ra các kết luận cần thiết về hiệu quả của việc quản lý và sử dụng vốn cổ đông của doanh nghiệp.

Phân tích hiệu quả sử dụng vốn

5/5 - (100 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ?