Nội dung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp

Phân tích hoạt động kinh doanh

Nội dung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp

Mọi hoạt động kinh tế của doanh nghiệp đều nằm trong thể tác động liên hoàn với nhau. Bởi vậy, chỉ có thể phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp mới đánh giá đầy đủ và sâu sắc mọi hoạt động kinh tế trong trạng thái thực của chúng. Trên cơ sở đó, nêu lên một cách tổng hợp về trình độ hoàn thành các mục tiêu- biểu hiện bằng hệ thống chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật tài chính của doanh nghiệp.

Hoạt động tài chính có mối quan hệ trực tiếp với hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh đều có ảnh hưởng đến tài chính của doanh nghiệp. Ngược lại, tình hình tài chính tốt hay xấu đều có tác động thúc đẩy hoặc kìm hãm đối với quá trình sản xuất kinh doanh. Chính vì vậy, phân tích tình hình tài chính có ý nghĩa quan trọng đối với bản thân chủ doanh nghiệp và các đối tượng bên ngoài có liên quan đến tài chính của doanh nghiệp.

Thông thường, hoạt động phân tích tình hình tài chính của một doanh nghiệp bao gồm các nhóm chỉ tiêu sau đây:

1. Phân tích mức độ độc lập tài chính doanh nghiệp

2. Phân tích cơ cấu tài sản

3. Phân tích cơ cấu nguồn vốn

4. Phân tích mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn

5. Phân tích hình hình công nợ

6. Phân tích khả năng thanh toán

7. Phân tích hiệu quả kinh doanh

8. Phân tích hiệu quả đầu tư

9. Phân tích rủi ro tài chính

10. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn

Nội dung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp

5/5 - (100 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm
Bạn cần hỗ trợ?