Khái niệm công bố thông tin tài chính trên báo cáo thường niên

Khái niệm công bố thông tin tài chính trên báo cáo thường niên

(Luận Văn A-Z) Công bố thông tin tài chính là gì? Khái niệm công bố thông tin tài chính trên báo cáo thường niên

Công bố thông tin là một quá trình mà thông qua đó doanh nghiệp truyền tải thông tin tới các chủ thể bên ngoài có mối quan tâm đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp doanh nghiệp (Ngô Thu Giang, 2014)[5]. Tuy nhiên, để đảm bảo tính kịp thời và hữu ích của thông tin, doanh nghiệp phải thực hiện quy trình công bố sao cho các cổ đông và công chúng đầu tư có thể tiếp cận thông tin một cách công bằng và đồng thời (Đặng Thị Bích Ngọc, 2018)[25] bởi nếu thông tin không được công bố kịp thời sẽ không còn mang lại ý nghĩa đối với người sử dụng, thông tin không đầy đủ sẽ không đảm bảo tính hữu ích. Ngoài ra, để đảm bảo tính pháp lý của thông tin, mỗi DNPTCNY phải có người đại diện công bố thông tin và người này phải chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác và kịp thời của thông tin. DN có thể sử dụng các phương tiện CBTT truyền thống như báo in, hoặc các trang thông tin điện tử để giúp cho các đối tượng bên ngoài DN có thể tiếp nhận thông tin mà họ quan tâm một cách dễ dàng hơn. Các chủ thể tiếp nhận thông tin bao gồm cơ quan quản lý Nhà nước, đối tác kinh doanh như nhà cung cấp, tổ chức tài chính liên quan, nhà đầu tư, nhà phân tích tài chính chuyên nghiệp; chuyên gia tư vấn và công nhân viên của doanh nghiệp.

Xem thêm: Các nghiên cứu liên quan đến công bố thông tin

 

Thông tin tài chính thường là kết quả của quá trình lập và soạn thảo BCTC do bộ phận kế toán cung cấp, nó phản ánh tình tình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thông tin tài chính không những là nguồn thông tin quan trọng nhất cho nhà đầu tư ra quyết định mà còn được nhà quản trị sử dụng để làm bằng chứng sinh động nhất minh họa cho chiến lược kinh doanh, kết quả điều hành doanh nghiệp mà họ đã và đang thực hiện. Vì vậy, TTTC không chỉ nằm trên các BCTC mà nó còn được sử dụng để đưa vào các báo cáo bộ phận trong BCTN của doanh nghiệp để giải thích rõ hơn về những kết quả mà doanh nghiệp đã đạt được.

Thông tin tài chính thể hiện trong các BCTC sẽ rất ít có ý nghĩa nếu người đọc BCTC không biết sử dụng các số liệu trong BCTC để tính toán các chỉ số tài chính nhằm phân tích, đánh giá, so sánh với các doanh nghiệp khác, với kết quả trong quá khứ để thấy được sự biến động về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của DN. Vì vậy, ngoài việc công bố số liệu sẵn có do kế toán cung cấp trên BCTC, nhà quản trị còn sử dụng chỉ số tài chính làm căn cứ xây dựng các báo cáo triển vọng và định hướng phát triển trong tương lai của doanh nghiệp để thu hút hơn nữa sự quan tâm cũng như đáp ứng tốt hơn nhu cầu cảu người sử dụng thông tin.

Vì vậy, theo quan điểm của NCS, công bố thông tin tài chính trên báo cáo thường niên là phương thức truyền tải kết quả kinh doanh, tình hình tài chính trong quá khứ và các chỉ tiêu phân tích tài chính để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh làm cơ sở dự báo triển vọng trong tương lai tới các đối tượng sử dụng giúp cho họ có cái nhìn tổng quan về hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và xu hướng phát triển của doanh nghiệp.

Nguồn: Luận án Kế toánCông bố thông tin tài chính trên báo cáo thường niên của các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

5/5 - (100 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ?