Khái niệm tỷ giá

xu hướng phát triển khu vực ngân hàng

Khái niệm tỷ giá

Theo từ điển kinh tế học Routledge của Donald Rutherford [78], tỷ giá là giá của một đồng tiền tính bằng đồng tiền khác.

Theo Từ điển Thuật ngữ Tài chính (Dictionary of Financial Terms) [91], tỷ giá là mức giá tại đó đồng tiền của quốc gia này có thể được chuyển đổi sang đồng tiền của quốc gia khác.

Trong Từ điển Tài chính Farlex (Farlex Financial Dictionary) [92], tỷ giá được định nghĩa là tương quan sức mua/giá trị giữa hai đồng tiền.

Theo Từ điển Oxford (Oxford Dictionaries) [96], tỷ giá là giá trị của một đồng tiền khi chuyển đổi sang một đồng tiền khác.

Như vậy, có thể nói tỷ giá là “mức giá tại đó đồng tiền của một quốc gia/khu vực có thể được chuyển đổi sang đồng tiền của quốc gia/khu vực khác”.

[message type=”e.g. information, success”]Xem thêm: Vai trò của tỷ giá hối đoái đối với nền kinh tế[/message]

Trong phạm vi luận án, tỷ giá được tính bằng số đơn vị nội tệ trên một đơn vị ngoại tệ (phương pháp yết giá trực tiếp). Khi tỷ giá giảm, đồng nội tệ lên giá, ngoại tệ giảm giá; và ngược lại, tỷ giá tăng đồng nghĩa với nội tệ giảm giá, ngoại tệ lên giá.

Tỷ giá được yết theo thị trường giao dịch, có nghĩa là đồng tiền yết giá đứng trước, đồng tiền định giá đứng sau. Ví dụ, tỷ giá giữa VND và đôla Mỹ sẽ được yết USD/VND, hàm ý bao nhiêu đơn vị VND có thể đổi lấy một đơn vị USD.

Có thể nói trong nền kinh tế mở, sự biến động của tỷ giá tác động tới các chủ thể tham gia giao dịch trên thị trường ngoại hối, đó là các cá nhân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, các công ty đa quốc gia, ngân hàng và các tổ chức phi ngân hàng, Ngân hàng Trung ương…và như vậy tỷ giá ảnh hưởng tới toàn bộ nền kinh tế. Khi tỷ giá thay đổi dẫn đến sự thay đổi cung và cầu ngoại tệ trên thị trường, từ đó tác động tới các biến số kinh tế vĩ mô quan trọng của tứ giác kinh tế, đó là: thu nhập quốc dân, lạm phát, thất nghiệp và cán cân thanh toán quốc tế.

[feat_text title=”Bài Viết Cùng Serial : Tổng quan về Tỷ Giá” icon=”screen”]
  1. Khái niệm tỷ giá
  2. Phân loại tỷ giá
  3. Tác động của tỷ giá tới nền kinh tế
  4. Nhân tố tác động tới tỷ giá
[/feat_text]

Khái niệm tỷ giá

5/5 - (100 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

5 thoughts on “Khái niệm tỷ giá

  1. Pingback: Nhân tố tác động tới tỷ giá - Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ

  2. Pingback: Tác động của tỷ giá tới nền kinh tế - Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ

  3. Pingback: Phân loại tỷ giá - Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ

  4. Pingback: Khái niệm và mục tiêu của chính sách tỷ giá - Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ

  5. Pingback: Khái niệm tỷ giá hối đoái - Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ?