Khái niệm nguồn vốn của doanh nghiệp

Khái niệm nguồn vốn của doanh nghiệp

Nguồn vốn của doanh nghiệp là gì? Khái niệm về nguồn vốn của doanh nghiệp ?

Trong nền kinh tế thị trường, vốn là một yếu tố và là tiền đề cần thiết cho việc hình thành và phát triển hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Vai trò của vốn đối với doanh nghiệp được ví như vai trò của máu đối với cơ thể con người: con người muồn tồn tại và phát triển cần phải có máu lưu thông; doanh nghiệp cũng vậy, muốn tồn tại và phát triển cần phải có vốn.

Để biến những ý tưởng và kế hoạch kinh doanh thành hiện thực, doanh nghiệp cần phải có một lượng vốn nhằm hình thành nên những tài sản cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp để đạt được mục tiêu đề ra. Để có được lượng vốn đó doanh nghiệp có thể huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau. Vì vậy, có thể hiểu một cách đơn giản nhất, nguồn vốn chính là nguồn hình thành nên các tài sản của doanh nghiệp.

Trong nền kinh tế thị trường, các phương thức huy động vốn của doanh nghiệp được đa dạng hoá nhằm khai thác tối đa mọi nguồn vốn trong nền kinh tế. Sự phát triển nhanh chóng của thị trƣờng tài chính đã tạo điều kiện để các doanh nghiệp mở rộng khả năng huy động cho hoạt động kinh doanh.

Tuỳ theo loại hình doanh nghiệp và các đặc điểm cụ thể, mỗi doanh nghiệp có thể có các phương thức huy động vốn khác nhau. Đặc điểm và phương thức huy động các nguồn vốn này sẽ là cơ sở để doanh nghiệp xây dựng chính sách tài trợ vốn.

Nguồn: Luận án tiến sĩ Tài chính – Ngân hàng “Hoàn thiện cơ cấu nguồn vốn của các doanh nghiệp thực phẩm niêm yết ở Việt Nam

5/5 - (100 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

1 thoughts on “Khái niệm nguồn vốn của doanh nghiệp

  1. Pingback: Khái niệm cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp - Luận Văn A-Z

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ?