Phân tích mức độ độc lập tài chính của doanh nghiệp

Mục đích và đối tượng của báo cáo tài chính

Mục lục

Phân tích mức độ độc lập tài chính của doanh nghiệp

Mức độ độc lập tài chính của doanh nghiệp thể hiện thông qua các chỉ tiêu, đó là:

Hệ số tự tài trợ

Hệ số tự tài trợ là chỉ tiêu phản ảnh khả năng tự đảm bảo về mặt tài chính và mức độ độc lập về mặt tài chính của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này cho biết trong tổng nguồn vốn tài trợ tài sản doanh nghiệp, nguồn vốn chủ sở hữu chiếm bao nhiêu. Trị số của chỉ tiêu này càng lớn, chứng tỏ khả năng tự đảm bảo về mặt tài chính càng cao, mức độ độc lập càng lớn, chứng tỏ khả năng tự bảm đảm về mặt tài chính càng cao, mức độ độc lập về mặt tài chính của doanh nghiệp ngày càng tăng và ngược lại, khi trị số của chỉ tiêu càng nhỏ, khả năng tự đảm bảo về mặt tài chính của doanh nghiệp càng thấp, mức độ độc lập về mặt tài chính của doanh nghiệp ngày càng thấp, mức độ độc lập về mặt tài chính của doanh nghiệp ngày càng giảm. Hệ số tài trợ được xác định theo công thức sau:

Hệ số tự tài trợ = Vốn chủ sở hữu / Tổng tài sản

[message type=”e.g. information, success”]Xem thêm :Phương pháp phân tích tình hình tài chính tại doanh nghiệp[/message]

Hệ số tự tài trợ dài hạn

Chỉ tiêu này cho biết mức độ đầu tư vốn chủ sở hữu vào tài sản dài hạn là bao nhiêu. Trị số này càng cao chứng tỏ tài sản dài hạn chủ yếu được đầu tư bằng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Tuy nhiên, chỉ tiêu này quá cao cũng không tốt. Vì khi đó, do vốn chủ sở hữu chủ yếu đầu tư vào tài sản dài hạn, ít sử dụng vào kinh doanh quay vòng sinh lời nên hiệu quả kinh doanh không cao. Hệ số này được xác định theo công thức sau:

Hệ số tự tài trợ tài sản dài hạn = Vốn chủ sở hữu / Tài sản dài hạn

Hệ số nợ so với tổng nguồn vốn

Chỉ tiêu này cho biết trong một đồng vốn tài trợ tài sản của doanh nghiệp thì có mấy đồng nợ phải trả. Hệ số này càng cao thì mức độ độc lập về mặt tài chính càng thấp và ngược lại.

Hệ số nợ  =  Nợ phải trả / Tổng số nguồn vốn

Phân tích mức độ độc lập tài chính của doanh nghiệp

5/5 - (100 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

2 thoughts on “Phân tích mức độ độc lập tài chính của doanh nghiệp

  1. Pingback: Phân tích cơ cấu tài sản của doanh nghiệp - Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ

  2. Pingback: Nội dung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp - Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ?