092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Mục tiêu của quản trị tài chính doanh nghiệp

Trong điều kiện kinh tế thị trường hội nhập quốc tế, các DN phải đối mặt với nhiều thách thức. Tất cả DN khi thực hiện hoạt động sxkd không thể chỉ quan tâm làm thế nào để tối đa hóa lợi nhuận mà còn phải quan tâm đến rủi ro trong tương lai, thời gian thu được lợi nhuận…

Tối đa hóa lợi nhuận chỉ là một tiêu chuẩn để ra quyết định tại một thời điểm đối với nhà quản trị, nhưng không giải quyết vấn đề thời gian sinh lời của dự án. Ví dụ: Có 2 dự án đầu tư đem lại tổng lợi nhuận như nhau, nhưng nếu dự án nào có số lợi nhuận phát sinh những năm đầu lớn sẽ tốt hơn dự án có lợi nhuận phát sinh lớn trong các năm sau. Vậy, thời điểm phát sinh dòng tiền là yếu tố phải được tính đến trong quyết định tài chính nhằm tối đa giá trị của chủ sở hữu.

➯ Xem thêm:Khái niệm quản trị tài chính doanh nghiệp

Vấn đề rủi ro trong các quyết định đầu tư của nhà quản trị tài chính cũng phải được xem xét. Chẳng hạn, có 2 dự án đầu tư mang lại lợi nhuận như nhau, dự án nào có mức độ rủi ro thấp hơn sẽ được lựa chọn. Thậm chí, có dự án mang lại lợi nhuận cao hơn, nhưng mức độ rủi ro cao hơn chưa chắc đã được chọn.

Tóm lại, nhìn trên góc độ sxkd thì tối đa hóa lợi nhuận là mục tiêu cơ bản, nhưng ở góc độ tài chính thì tối đa hóa giá trị mới là mục tiêu cho chủ sở hữu. Nghĩa là khi ra quyết định tài chính, nhà quản trị phải phân tích, đánh giá và lựa chọn quyết định trên cơ sở lợi nhuận khoản đầu tư mang lại, giá trị thời gian của tiền tệ và mức độ rủi ro của khoản đầu tư.

Mục tiêu của quản trị tài chính doanh nghiệp

Admin Mr.Luân

Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP.
Liên hệ: 092.4477.999 - Mail : luanvanaz@gmail.com

✍✍✍ Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ✍✍✍

Mục tiêu của quản trị tài chính doanh nghiệp

Bình luận