092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Khái niệm hiệu quả quản trị tài chính doanh nghiệp

Khái niệm hiệu quả quản trị tài chính doanh nghiệp

Doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế, với các cơ chế quản lý khác nhau thì có mục tiêu hoạt động khác nhau. Trong bản thân doanh nghiệp ở mỗi giai đoạn khác nhau mục tiêu cũng khác nhau. Trong cơ chế thị trường, xét về mục tiêu lâu dài là tối đa hóa lợi nhuận.

Thực tế cho thấy, DN đề ra mục tiêu hoạt động ngày càng tăng với nguồn lực giới hạn. Để đạt mục tiêu với sự hạn chế của nguồn lực đáp ứng, nhà quản trị phải ra phân tích, đánh giá và ra quyết định nhằm sử dụng tối ưu các nguồn lực để đạt hiệu quả cao nhất. Cơ sở để kiểm tra, đánh giá các hoạt động là hiệu quả kinh tế của các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hiệu quả kinh tế nói chung, hiệu quả quản trị tài chính nói riêng là một phạm trù kinh tế khách quan, tồn tại do sự giới hạn nguồn lực. Yêu cầu nâng cao hiệu quả quản trị tài chính càng trở lên bức thiết hơn trong điều kiện nền kinh tế mở, hội nhập kinh tế quốc tế.

Hiệu quả theo cách hiểu đơn giản là đạt được một kết quả giống nhau nhưng sử dụng ít thời gian, công sức và nguồn lực nhất.

➯ Xem thêm:Khái niệm quản trị tài chính doanh nghiệp

Theo P.Samerelson và W.Nordhaus “Hiệu quả là một mối quan tâm trung tâm của kinh tế học (có lẽ là mối quan tâm duy nhất). Hiệu quả nghĩa là không có lãng phí. Trong ví dụ đơn giản súng chọi bơ, nền kinh tế hoạt động có hiệu quả khi không thể sản xuất một mặt hàng vowis số lượng nhiều hơn mà không sản xuất một mặt hàng khác với số lượng ít hơn, khi nó nằm trên đường giới hạn khả năng sản xuất” [25, tr.10]. Theo quan điểm này thì hiệu quả sản xuất diễn ra khi tăng sản lượng một loại hàng hóa này mà không cắt giảm sản lượng một loại hàng hóa khác. Nó đề cập khía cạnh phân bổ có hiệu quả các nguồn lực của nền sản xuất xã hội.

Theo Manfred Kuhn, tính hiệu quả được xác định bằng cách lấy kết quả tính theo đơn vị giá trị chia cho chi phí kinh doanh. Quan điểm này được nhiều nhà kinh tế và quản trị áp dụng vào tính hiệu quả kinh tế của các quá trình kinh tế.

Theo Whole và Doring hiệu quả kinh tế tính bằng đơn vị hiện vật (năng suất lao động, máy móc thiết bị và hiệu suất tiêu hao vật tư) và hiệu quả kinh tế tính bằng đơn vị giá trị (hiệu quả của hoạt động quản trị chi phí).

Có quan niệm cho rằng hiệu quả kinh tế được xác định bởi quan hệ tỷ lệ giữa sự tăng lên của hai đại lượng kết quả và chi phí. Quan niệm này mới đề cập đến hiệu quả của phần tăng thêm chứ không phải của toàn bộ phần tham gia vào quy trình kinh tế.

Một quan niệm khác được nhiều người sử dụng đó là: Hiệu quả kinh tế của một quá trình kinh tế là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ lợi dụng các nguồn lực để đạt mục tiêu đã xác định. Khái niệm này phản ánh tương đối đầy đủ tính hiệu quả kinh tế của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Từ các quan niệm trên, tác giả cho rằng: Hiệu quả kinh tế của các hoạt động sản xuất kinh doanh là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ lợi dụng các nguồn lực (lao động, máy móc, thiết bị, tiền vốn và các yếu tố khác) nhằm đạt được mục tiêu mà doanh nghiệp đã đề ra.

Bộ phận tài chính trong DN nếu có thể đạt được mục tiêu tài chính đề ra như: Mang lại giá trị gia tăng của DN hay tối đa hóa lợi nhuận và tối thiểu rủi ro tài chính, thì đạt được hiệu quả trong công tác quản trị tài chính.

Vậy, hiệu quả quản trị tài chính doanh nghiệp phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực tài chính nhằm đạt được mục tiêu tài chính của DN.

Khái niệm hiệu quả quản trị tài chính doanh nghiệp

Admin Mr.Luân

Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP.
Liên hệ: 092.4477.999 - Mail : luanvanaz@gmail.com

✍✍✍ Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ✍✍✍

Khái niệm hiệu quả quản trị tài chính doanh nghiệp

3 Comments

Bình luận