092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Vai trò của quản trị tài chính doanh nghiệp

– Huy động, đảm bảo đầy đủ, kịp thời vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp luôn phát sinh các nhu cầu về vốn trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Do đó, mục tiêu đầu tiên của quản trị tài chính doanh nghiệp là sử dụng các phương pháp để xác định nhu cầu về vốn trong từng thời kỳ, từ đó lựa chọn phương pháp và hình thức huy động vốn nhằm đảm bảo doanh nghiệp hoạt động liên tục với chi phí huy động vốn thấp. Nếu không huy động vốn đầy đủ, kịp thời sẽ là cho hoạt động sxkd của DN gặp khó khăn hoặc không thực hiện được.

Trên cơ sở tình hình thực tế thị trường tài chính, nhu cầu vốn và điều kiện của DN, nhà quản trị tài chính đưa ra quyết định phù hợp trong việc huy động vốn (bên trong, bên ngoài) đáp ứng nhu cầu hoạt động sxkd. Một quyết định đúng sẽ giúp giảm thiểu rủi ro tài chính, tối đa hóa giá trị DN.

➯ Xem thêm:Khái niệm quản trị tài chính doanh nghiệp

Việc lựa chọn hình thức và phương pháp huy động vốn thích hợp, cơ cấu vốn hợp lý có thể giúp DN giảm chi phí sử dụng vốn, tăng lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận VCSH.

– Tổ chức sử dụng vốn tiết kiệm và hiệu quả.

Trong quá trình sử dụng vốn, doanh nghiệp cần phải phân tích, đánh giá và lựa chọn phương án nên sử dụng vốn để làm gì nhằm chớp được cơ hội kinh doanh, tăng doanh thu, lợi nhuận; sử dụng tối đa nguồn vốn hiện có đã huy động, tránh ứ đọng vốn, tăng vòng quay tài sản, giảm bớt nhu cầu vay vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Quản trị tài chính đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư tối ưu. Việc lựa chọn dự án đầu tư tối ưu trên cơ sở cân nhắc, so sánh giữ tỷ suất sinh lời, chi phí sử dụng vốn và mức độ rủi ro của dự án góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sxkd, sử dụng vốn tiết kiệm.

– Giám sát, kiểm tra chặt chẽ các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Qua trình hoạt động sxkd là quá trình vận động, chuyển hóa hình thái của vốn tiền tệ. Do đó, thông qua các hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện các chỉ tiêu đã xây dựng, nhà quản trị có thể đánh giá và  kiểm soát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung, hoạt động tài chính nói riêng của doanh nghiệp; phát hiện những tồn tại, khó khăn và đưa ra các quyết định phù hợp với tình hình thực tế nhằm đạt mục tiêu DN đề ra. Đây là mục tiêu cuối, cơ bản nhất của quản trị tài chính doanh nghiệp.

Vai trò của quản trị tài chính doanh nghiệp

Admin Mr.Luân

Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP.
Liên hệ: 092.4477.999 - Mail : luanvanaz@gmail.com

✍✍✍ Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ✍✍✍

Vai trò của quản trị tài chính doanh nghiệp

Bình luận