092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Lỗi khi chạy EFA: “Rotation failed to converge in 25 iterations…”

Lỗi khi chạy EFA: “Rotation failed to converge in 25 iterations…”

Khi chạy EFA, một số bạn phản ánh với Luận Văn A-Z rằng mình bị mắc lỗi này “Rotation failed to converge in 25 iterations…”

Lỗi EFA

Lỗi này thường là do dữ liệu của bạn chưa thể hội tụ được sau 25 bước lặp. Cách xử lý là khi chạy EFA, bạn vào nút “Extraction” và chỉnh “Maximum iteration for convergence” từ 25 lên 40, 50… rồi chạy lại EFA là ok nhé!

Lỗi khi chạy EFA: “Rotation failed to converge in 25 iterations…”

Admin Mr.Luân

Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP.
Liên hệ: 092.4477.999 - Mail : luanvanaz@gmail.com

✍✍✍ Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ✍✍✍

Lỗi khi chạy EFA: “Rotation failed to converge in 25 iterations…”

Bình luận