092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Dịch spss Tiếng Việt

Luận Văn A-Z xin dịch một số từ tiếng anh thông dụng khi sử dụng phần mềm SPSS cho các anh chị đang chuẩn bị làm luận văn thạc sĩ, luận án tiếng sĩ tham khảo

Tên tiếng Anh Dịch qua tiếng Việt
Frequencies Tần số
Statistics Thống kê
Valid Hợp lệ
Missing Thiếu
Frequency Table Bảng tần số
Frequency Tần số
PercentValid Percent Tỷ lệ phần trăm hợp lệ
Cumulative Percent Phần trăm tích lũy
Descriptive Statistics Thống kê mô tả
Minimum Nhỏ nhất
Maximum Lớn nhất
Mean Trung Bình
Std. Deviation Độ lệch chuẩn
Corrected Item-Total Correlation Tương
Xem thêm: “Dịch spss Tiếng Việt”

Phương pháp phân tích độ tin cậy bằng hệ số Cronbach’s Alpa

Phương pháp phân tích độ tin cậy bằng hệ số Cronbach’s Alpa

Độ tin cậy là mức độ mà thang đo được xem xét là nhất quán và ổn định (Parasuraman, 1991). Hay nói cách khác, độ tin cậy của một phép đo là mức độ mà phép đo tránh được sai số ngẫu nhiên. Trong nghiên cứu này, để đánh giá độ tin cậy (reliability) của từng thang đo, đánh giá độ phù hợp của từng mục hỏi (items) hệ số tương quan alpha của Cronbach (Cronbach’s Coefficient Alpha) được sử dụng.

Đo lường độ tin cậy bằng hệ … Xem thêm: “Phương pháp phân tích độ tin cậy bằng hệ số Cronbach’s Alpa”

Cách phân tích EFA bằng phần mềm SPSS

Cách phân tích EFA bằng SPSS

Dear all, dạo này Luận Văn A-Z thấy nhiều bạn đặt câu hỏi về EFA. Nên mình viết bài này hy vọng sẽ giúp mọi người có cái nhìn tổng quát và rõ hơn trong phân tích EFA.

Phân tích EFA có 4 bước cơ bản:

B1: Tính ma trận các mối liên quan cho tất cả các biến (correlation matrix)

  1. Tạo correlation matrix cho tất cả các biến.
  2. Xác định các biến mà không có liên quan với biến khác.
  3. Trong TH mối liên quan giữa các biến nhỏ, chúng có thể không
Xem thêm: “Cách phân tích EFA bằng phần mềm SPSS”

Kiểm định sự khác biệt với T- test và Anova

Kiểm định sự khác biệt với T- test và Anova

Nội dung của phần này nhằm kiểm định sự khác biệt giữa các biến định tính với biến định lượng, ví dụ có sự khác biệt về sự hài lòng dịch vụ ngân hàng A với các đối tượng khách hàng (như giới tính, độ tuổi, mức thu nhập…) hay không. Để thực hiện được điều này chúng ta tiến hành phân tích phương sai ANOVA và Indepent-sample T – test. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với độ tin cậy 95% (hay mức ý nghĩa Sig.< 0.05).… Xem thêm: “Kiểm định sự khác biệt với T- test và Anova”

Lỗi khi chạy EFA: “Rotation failed to converge in 25 iterations…”

Lỗi khi chạy EFA: “Rotation failed to converge in 25 iterations…”

Khi chạy EFA, một số bạn phản ánh với Luận Văn A-Z rằng mình bị mắc lỗi này “Rotation failed to converge in 25 iterations…”

Lỗi EFA

Lỗi này thường là do dữ liệu của bạn chưa thể hội tụ được sau 25 bước lặp. Cách xử lý là khi chạy EFA, bạn vào nút “Extraction” và chỉnh “Maximum iteration for convergence” từ 25 lên 40, 50… rồi chạy lại EFA là ok nhé!

Lỗi khi chạy EFA: “Rotation failed to converge in 25 iterations…”

Lỗi khi chạy EFA không hiện bảng KMO

Lỗi khi chạy EFA không hiện bảng KMO

Điều kiện để phân tích nhân tố khám phá là phải thỏa mãn các yêu cầu:

Hệ số tải nhân tố (Factor loading ) > 0.5

0.5 ≤ KMO ≤ 1: Hệ số KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) là chỉ số được dùng để xem xét sự thích hợp của phân tích nhân tố. Trị số KMO lớn có ý nghĩa phân tích nhân tố là thích hợp.

Lỗi khi chạy EFA không hiện bảng KMO mặc dù có chọn: “This matrix is not positive definite” (như hình mô tả).

KMO trongg phân tích EFA

Lỗi này thường là do … Xem thêm: “Lỗi khi chạy EFA không hiện bảng KMO”

Cronbach alpha trước hay EFA trước ?

Cronbach alpha trước hay EFA trước ?

Một tranh cãi gần đây ở khoa mình (qua môn SPSS và môn Nghiên cứu marketing) rằng sẽ nên đánh giá độ tin cậy (bằng Cronbach alpha) trước hay phân tích nhân tố khám phá (EFA) trước.

Ở đây mình không khẳng định rằng quan điểm của thầy Q hay cô C là ai đúng hơn ai. Mình chỉ nêu ra những luận điểm của riêng mình, dẫn chứng qua những thứ mình đọc được. Tất cả bài viết nà ad xin trình bày quan điểm cá nhân và chỉ mang tính chất … Xem thêm: “Cronbach alpha trước hay EFA trước ?”

Phân tích EFA – Kiểm tra giá trị hội tụ & giá trị phân biệt

Phân tích EFA – Kiểm tra giá trị hội tụ & giá trị phân biệt

Trước khi kiểm định lý thuyết khoa học thì cần phải đánh giá độ tin cậy và giá trị của thang đo. Phương pháp Cronbach Alpha dùng để đánh giá độ tin cậy của thang đo. Còn phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory Factor Analysis, gọi tắt là phương pháp EFA) giúp chúng ta đánh giá hai loại giá trị quan trọng của thang đo là giá trị hội tụ và giá trị phân biệt.

Như các bạn đã biết khi … Xem thêm: “Phân tích EFA – Kiểm tra giá trị hội tụ & giá trị phân biệt”

Tổng quan phân tích nhân tố khám phá EFA

Tổng quan phân tích nhân tố khám phá EFA

Trước khi kiểm định lý thuyết khoa học thì cần phải đánh giá độ tin cậy và giá trị của thang đo. Phương pháp Cronbach Alpha dùng để đánh giá độ tin cậy của thang đo. Còn phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory Factor Analysis, gọi tắt là phương pháp EFA) giúp chúng ta đánh giá hai loại giá trị quan trọng của thang đo là giá trị hội tụ và giá trị phân biệt.

Phương pháp phân tích nhân tố EFA thuộc nhóm phân tích đa … Xem thêm: “Tổng quan phân tích nhân tố khám phá EFA”