092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Lỗi khi chạy EFA không hiện bảng KMO

Lỗi khi chạy EFA không hiện bảng KMO

Điều kiện để phân tích nhân tố khám phá là phải thỏa mãn các yêu cầu:

Hệ số tải nhân tố (Factor loading ) > 0.5

0.5 ≤ KMO ≤ 1: Hệ số KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) là chỉ số được dùng để xem xét sự thích hợp của phân tích nhân tố. Trị số KMO lớn có ý nghĩa phân tích nhân tố là thích hợp.

Lỗi khi chạy EFA không hiện bảng KMO mặc dù có chọn: “This matrix is not positive definite” (như hình mô tả).

KMO trongg phân tích EFA

Lỗi này thường là do trong dữ liệu của các bạn có những biến (items) tương quan rất mạnh với nhau, có thể biến này là tổ hợp của các biến khác chẳng hạn. Và câu báo lỗi đưa ra của SPSS “This matrix is not positive definite” cũng chẳng ăn nhập gì với ND lỗi nên thường làm các bạn bối rối, khó hiểu Cách khắc phục là bạn tìm loại bớt các biến có tương quan mạnh với nhau như thế, vì đây gần như là có sự trùng lắp dữ liệu. Nếu bạn qua được bước này thì về sau bạn cũng sẽ đối mặt với vấn đề đa cộng tuyến khi chạy hồi quy áh. Bạn có thể chạy tương quan cho các biến này để tìm ra các biến có tương quan mạnh với nhau nhé

Lỗi khi chạy EFA không hiện bảng KMO

Admin Mr.Luân

Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP.
Liên hệ: 092.4477.999 - Mail : luanvanaz@gmail.com

✍✍✍ Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ✍✍✍

Lỗi khi chạy EFA không hiện bảng KMO

Bình luận