Tag Archives: Marketing

Các nghiên cứu liên quan đến marketing và quản trị marketing

Trên thế giới, các công trình nghiên cứu lý luận về marketing và quản trị [...]

Marketing Mix là gì? Khái niệm về Marketing mix

Marketing Mix là gì? Khái niệm về Marketing mix Với quan điểm marketing hiên đại, [...]

Nguyên tắc marketing

Nguyên tắc marketing Marketing có nhiều nguyên tắc, trong đó có 5 nguyên tắc Marketing [...]

1 Comments

Bản chất của Marketing

Bản chất của Marketing Marketing là một hệ thống các hoạt động kinh tế (tổng [...]

2 Comments

Một số gợi ý cơ bản về viết bài tiểu luận

Một số gợi ý cơ bản về viết bài tiểu luận Bài tiểu luận là [...]

1 Comments

Marketing trong khách sạn – du lịch

Marketing trong khách sạn – du lịch Marketing khách sạn du lịch là sự tìm [...]

Nội dung đầu tư phát triển phục vụ hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản

Nội dung đầu tư phát triển phục vụ hoạt động đầu tư kinh doanh bất động [...]

Vai trò, mục tiêu của việc lập kế hoạch marketing

Vai trò, mục tiêu của việc lập kế hoạch marketing Vai trò của việc lập kế [...]

Định nghĩa marketing và quản trị marketing

Định nghĩa marketing và quản trị marketing Định nghĩa marketing Marketing là quá trình quản [...]

2 Comments

Bạn cần hỗ trợ?