Khái niệm sự cam kết của nhân viên với tổ chức

Khái niệm sự cam kết của nhân viên với tổ chức

Sự cam kết của nhân viên với tổ chức có nhiều cách tiếp cận và quan niệm khác nhau. Allen & Meyer (1990) cho rằng cam kết của nhân viên với tổ chức được thể hiện bằng việc nhân viên mong muốn làm việc lâu dài cho doanh nghiệp, không muốn nghỉ việc hoặc từ bỏ […]

Khái niệm công bố thông tin tài chính trên báo cáo thường niên

Khái niệm công bố thông tin tài chính trên báo cáo thường niên

(Luận Văn A-Z) Công bố thông tin tài chính là gì? Khái niệm công bố thông tin tài chính trên báo cáo thường niên Công bố thông tin là một quá trình mà thông qua đó doanh nghiệp truyền tải thông tin tới các chủ thể bên ngoài có mối quan tâm đến hoạt động […]

Các nghiên cứu liên quan đến công bố thông tin

Các nghiên cứu liên quan đến công bố thông tin

Toàn cầu hoá và sự hiểu biết của các nhà đầu tư tiềm năng về TTTC được công bố đã dẫn đến nhu cầu sử dụng và yêu cầu về chất lượng của loại thông tin này tăng lên. Công bố thông tin là một trong những công cụ mà các nhà quản lý sử […]

Khái niệm về quản lý thuế

Khái niệm về quản lý thuế

Hoạt động quản lý diễn ra trên các lĩnh vực của đời sống và gắn liền với một tổ chức nhất định, do đó tùy thuộc lĩnh vực nghiên cứu, các nhà nghiên cứu quan niệm “quản lý” ở mỗi góc độ, nhưng cơ bản đều có nội hàm là thông qua con người, với […]

Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến thuế

Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến thuế

Trong giai đoạn cổ điển, các nghiên cứu về thuế có thể nói đến hai học thuyết nổi tiếng, đó là học thuyết không tưởng và học thuyết bài thuế. Hai học thuyết này có những lập luận có những điểm khác biệt rõ rệt khi nghiên cứu về thuế. Đối với những người theo […]

Các nghiên cứu về ảnh hưởng trực tiếp của phong cách lãnh đạo đến ý định nghỉ việc

Ảnh hưởng trực tiếp của phong cách lãnh đạo đến ý định nghỉ việc

Các nghiên cứu về ảnh hưởng trực tiếp của phong cách lãnh đạo đến ý định nghỉ việc của người lao động phụ thuộc vào cách thức các nhà nghiên cứu phân loại các PCLĐ khác nhau. Theo Bass và Riggio (2006), các phong cách lãnh đạo được phân loại thành 3 loại là PCLĐ […]

Khái niệm về ý định nghỉ việc

Khái niệm về ý định nghỉ việc

Nghỉ việc được định nghĩa là “sự di chuyển của cá nhân thành viên ra khỏi một tổ chức” (Price và Mueller, 1981). Theo McPherson (1976), nghỉ việc được phân chia làm 2 loại: nghỉ việc tự nguyện và nghỉ việc không tự nguyện. Nghỉ việc tự nguyện là quá trình người lao động tự […]

Khái niệm về chất lượng dịch vụ y tế tại bệnh viện

Khái niệm về chất lượng dịch vụ y tế tại bệnh viện

Dịch vụ y tế là loại dịch vụ đặc biệt với những đặc thù riêng, vì vậy chất lượng dịch vụ y tế phải được đánh giá theo những tiêu chí riêng liên quan tới cách thức mà dịch vụ y tế đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của con người. Cho đến nay, […]

Nhận get link – Tải tài liệu miễn phí TaiLieu.Vn

get link tải tài liệu miễn phí tailieu.vn

Bạn hay tải tài liệu trên trang tailieu.vn nhưng không đủ điều kiện nâng cấp VIP hay muốn loại bỏ thao tác chuyển khoản rườm rà? Bạn đau đầu vì không có tài khoản của trang tailieu.vn, mặc dù có khá nhiều tài liệu hay trên đó, vậy hôm nay, Luận Văn A-Z sẽ hỗ […]

Bạn cần hỗ trợ?