Lý thuyết niềm tin cảm tính (inspired confidence theory)

Lý thuyết niềm tin cảm tính (inspired confidence theory)

Lý thuyết niềm tin cảm tính được đề cập tới lần đầu trong nghiên cứu của Limperg vào năm 1926 và được Limperg tiếp tục phát triển, công bố trong các nghiên cứu kế tiếp vào năm 1932, 1933. Các nghiên cứu của Liperg được đánh giá là đóng vai trò quan trọng mang tinh […]

Kinh nghiệm bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ 100% thành công

Kinh nghiệm bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ 100% thành công

Sau khi hoàn thành đề cương, các học viên cao học thường phải trải qua bước bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ trước Hội đồng nhà trường. Việc đánh giá của hội đồng trong quá trình bảo vệ đề cương khá quan trọng. Trong bài viết này, Luận Văn A-Z gửi tới bạn […]

Lý thuyết đánh đổi về cơ cấu nguồn vốn

Lý thuyết đánh đổi về cơ cấu nguồn vốn

Lý thuyết đánh đổi về cơ cấu nguồn vốn được đưa ra bởi nhiều nhà nghiên cứu nhằm giải thích rằng các doanh nghiệp trong thực tế phải chấp nhận đánh đổi khi ra quyết định lựa chọn cơ cấu nguồn vốn, không thể chỉ xem xét khoản giá trị lợi ích nhờ có khoản […]

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ

1. Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ Hiện nay có một số anh chị gửi mail nhờ tư vấn Viết thuê luận văn thạc sĩ hoặc tư vấn xây dựng đề cương luận văn thạc sĩ và mức giá là yếu tố các anh chị khá quan tâm. Luận văn A-Z xin […]

Nhận viết thuê luận án tiến sĩ chuyên nghiệp

Nhận viết thuê luận án tiến sĩ chuyên nghiệp

Mục lục1. Dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩDịch vụ viết luận án tiến sĩ của chúng tôi cam kết:2. Địa chỉ viết thuê luận án tiến sĩ uy tín2.1. Câu chuyện về Luận Văn A-Z2.2. Cam kết của Luận Văn A-Z 1. Dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ Luận văn A-Z […]

Dịch vụ phân tích định lượng và xử lý số liệu bằng SPSS, EVIEW, STATA, AMOS

Dịch vụ phân tích định lượng SPSS

Bạn đang trong quá trình làm luận văn, nghiên cứu khoa học bằng phương pháp phân tích định lượng? Bạn không biết bằng việc thực hiện nghiên cứu của mình từ đâu? Cách xây dựng mô hình nghiên cứu, bảng hỏi nghiên cứu, cách phân tích định lượng SPSS? Bạn cần hỗ trợ dịch vụ phân tích […]

Dịch vụ chỉnh sửa đạo văn vượt qua phần mềm Doit, Turnitin

Dịch vụ chỉnh sửa đạo văn vượt qua phần mềm Doit, Turnitin

Hiện nay, Phần mềm Check đạo văn ngày càng phổ biến ở các trường đại học cũng như Cao đẳng, ở các bài báo cáo thực tập hoặc đặc biệt là ở các bài Khóa luận tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ,… Đó là các phần mềm check đạo văn DIOT, TURNITIN. Các phần mềm […]

Dịch vụ thiết kế Slide Power Point chuyên nghiệp

dịch vụ thiết kế slide power pont chuyên nghiệp

Luận Văn A-Z là đơn vị tiên phong cung cấp dịch vụ thiết kế Slide Power Point một cách chuyên nghiệp, không chỉ giúp cho bạn tiết kiệm thời gian mà còn đảm bảo Slide thuyết trình chất lượng và chuyên nghiệp nhất. 1. Slide Power Point chuyên nghiệp quan trong như thế nào? Slide […]

Dịch vụ lập kế hoạch kinh doanh chuyên nghiệp

chất lượng dịch vụ

Dịch vụ lập kế hoạch kinh doanh chuyên nghiệp Anh/chị cần huy động vốn, kêu gọi đầu tư, vay vốn ngân hàng…? Anh/chị cần ký kết hợp đồng với khách hàng và đối tác? Anh/chị cần hoạch định kế hoạch hoạt động cho 1 khoảng thời gian cụ thể? Anh/chị có ý tưởng kinh doanh […]

Bạn cần hỗ trợ?