Khái niệm Giá cổ phiếu ngân hàng thương mại cổ phần

khai-niem-gia-co-phieu-ngan-hang-thuong-mai-co-phan

Theo quan điểm của các nhà kinh tế học cổ điển thì giá cả là biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hóa. Theo quan điểm của Các Mác, giá cả là biểu hiện bằng tiền giá trị xã hội của một hàng hóa nhất định. Theo quan điểm của Lê Nin, giá cả […]

Thực trạng nền giáo dục Việt Nam hiện nay

Thực trạng nền giáo dục Việt Nam hiện nay

Sau gần 40 năm đổi mới, với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, nền giáo dục Việt Nam hiện nay đã có nhiều thay đổi tích cực, đạt được nhiều thành tựu nổi bật, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, nền giáo dục Việt Nam vẫn […]

Giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ

Hiện nay có một số anh chị gửi mail nhờ tư vấn Viết thuê luận văn thạc sĩ hoặc tư vấn xây dựng đề cương luận văn thạc sĩ và mức giá là yếu tố các anh chị khá quan tâm. Luận văn A-Z xin đưa ra mức giá chung cho các dịch vụ viết […]

Khái niệm sự cam kết của nhân viên với tổ chức

Khái niệm sự cam kết của nhân viên với tổ chức

Sự cam kết của nhân viên với tổ chức có nhiều cách tiếp cận và quan niệm khác nhau. Allen & Meyer (1990) cho rằng cam kết của nhân viên với tổ chức được thể hiện bằng việc nhân viên mong muốn làm việc lâu dài cho doanh nghiệp, không muốn nghỉ việc hoặc từ bỏ […]

Khái niệm công bố thông tin tài chính trên báo cáo thường niên

Khái niệm công bố thông tin tài chính trên báo cáo thường niên

(Luận Văn A-Z) Công bố thông tin tài chính là gì? Khái niệm công bố thông tin tài chính trên báo cáo thường niên Công bố thông tin là một quá trình mà thông qua đó doanh nghiệp truyền tải thông tin tới các chủ thể bên ngoài có mối quan tâm đến hoạt động […]

Các nghiên cứu liên quan đến công bố thông tin

Các nghiên cứu liên quan đến công bố thông tin

Toàn cầu hoá và sự hiểu biết của các nhà đầu tư tiềm năng về TTTC được công bố đã dẫn đến nhu cầu sử dụng và yêu cầu về chất lượng của loại thông tin này tăng lên. Công bố thông tin là một trong những công cụ mà các nhà quản lý sử […]

Khái niệm về quản lý thuế

Khái niệm về quản lý thuế

Hoạt động quản lý diễn ra trên các lĩnh vực của đời sống và gắn liền với một tổ chức nhất định, do đó tùy thuộc lĩnh vực nghiên cứu, các nhà nghiên cứu quan niệm “quản lý” ở mỗi góc độ, nhưng cơ bản đều có nội hàm là thông qua con người, với […]

Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến thuế

Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến thuế

Trong giai đoạn cổ điển, các nghiên cứu về thuế có thể nói đến hai học thuyết nổi tiếng, đó là học thuyết không tưởng và học thuyết bài thuế. Hai học thuyết này có những lập luận có những điểm khác biệt rõ rệt khi nghiên cứu về thuế. Đối với những người theo […]

Các nghiên cứu về ảnh hưởng trực tiếp của phong cách lãnh đạo đến ý định nghỉ việc

Ảnh hưởng trực tiếp của phong cách lãnh đạo đến ý định nghỉ việc

Các nghiên cứu về ảnh hưởng trực tiếp của phong cách lãnh đạo đến ý định nghỉ việc của người lao động phụ thuộc vào cách thức các nhà nghiên cứu phân loại các PCLĐ khác nhau. Theo Bass và Riggio (2006), các phong cách lãnh đạo được phân loại thành 3 loại là PCLĐ […]

Bạn cần hỗ trợ?