Nghiên cứu về đánh giá rủi ro tín dụng

nghien-cuu-ve-danh-gia-rui-ro-tin-dung

Koulafetis (2017) nghiên cứu một cách toàn diện về các mô hình đo lường rủi ro tín dụng trong đó nêu chi tiết về các mô hình đo lường rủi ro danh mục, từ mô hình được Basel khuyến nghị theo cách tiếp cận tiêu chuẩn (SA), cách tiếp cận cơ bản dựa trên xếp […]

Các nguyên nhân và tác động của rủi ro tín dụng

Các nghiên cứu về mô hình quản lý rủi ro tín dụng

Mục lục Các nguyên nhân và tác động của rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng thường bắt nguồn từ nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan 1. Các nguyên nhân khách quan 1.1. Nguyên nhân từ môi trường chính trị và pháp lý Môi trường chính trị cũng ảnh hưởng nhiều […]

Khái niệm tài sản công

Khái niệm tài sản công

Bất cứ một quốc gia nào muốn tồn tại và phát triển đều phải dựa vào một trong các nguồn lực của mình là tài sản quốc gia. Đó là tất cả những tài sản do các thế hệ thành viên của quốc gia tạo ra hoặc thu nạp được và các tài sản do […]

Sự hình thành và nguyên lý của lý thuyết tín hiệu

Sự hình thành và nguyên lý của lý thuyết tín hiệu

Lý thuyết tín hiệu (signalling theory) được hình thành và phát triển dựa trên hiện tượng bất cân xứng thông tin trong thị trường. Hiện tượng bất cân xứng thông tin phản ánh lượng thông tin mà các bên nắm giữ không giống nhau. Spence (1973) là người đầu tiên nghiên cứu về lý thuyết […]

Các nghiên cứu liên quan đến marketing và quản trị marketing

dịch vụ viết thuê luận văn tài chính ngân hàng

Trên thế giới, các công trình nghiên cứu lý luận về marketing và quản trị marketing có rất nhiều, tuy nhiên phổ biến nhất là những nghiên cứu của Philip Kotler, Kevin Keller hay Mc Carthy… với một số công trình tiêu biểu có thể kể đến như: Kotler.P (2008), “Marketing management”[88], Kotler.P & Gary […]

Khái niệm về cấu trúc thuế

Khái niệm về cấu trúc thuế

Hệ thống thuế của một nước thường phản ánh các giá trị chung của nước đó hoặc các giá trị của những người nắm quyền. Theo Omoruyi (1983) để tạo ra một hệ thống thuế, một nước phải đưa ra các tiêu chí lựa chọn liên quan đến việc phân bổ gánh nặng thuế. Ở […]

Khái niệm dịch vụ ngân hàng xanh

Khái niệm dịch vụ ngân hàng xanh

Hiện nay chưa có khái niệm thống nhất về dịch vụ ngân hàng. Theo cuốn từ điển bách khoa Việt Nam (2011) cho rằng: “Dịch vụ là các hoạt động phục vụ nhằm thỏa mãn những nhu cầu sản xuất kinh doanh và sinh hoạt”. Khái niệm dịch vụ trên còn chưa rõ ràng, hoặc […]

Khái niệm về du lịch trực tuyến

Khái niệm về du lịch trực tuyến

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin (CNTT) và sự bùng nổ Internet, hoạt động thương mại điện tử (TMĐT) áp dụng trong du lịch đã phát triển nhanh chóng, mang lại giá trị gia tăng cao hơn cho ngành Du lịch (Tổng cục Du lịch, 2018). Trong đó xác […]

Khái niệm du lịch quốc tế

Khái niệm du lịch quốc tế

Du lịch quốc tế là một bộ phận trong cấu thành nên ngành Du lịch của một quốc gia Để hiểu đúng- đủ về du lịch quốc tế, cần nhìn nhận nó trong mối tương quan với các bộ phận khác cấu thành nên ngành Du lịch [Hình 2.1]. Trước hết, ngành Du lịch được […]

Bạn cần hỗ trợ?