Giải đáp thắc mắc về dịch vụ viết thuê luận văn của Luận Văn A-Z

giai-dap-thac-mac-ve-dich-vu-viet-thue-luan-van

Khi quyết định sử dụng đến dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ hay luận án tiến sĩ, không ít những trăn trở khiến các bạn còn chần chừ. Sau đây là một số câu hỏi mà Luận Văn A-Z thường nhận được khi tư vấn cho các khách hàng cần hỗ trợ dịch […]

6 Cách giảm tỷ lệ đạo văn trong phần mềm Turnitin

6 cách giảm tỷ lệ đạo văn trong phần mềm Turnitin

Vấn đề đạo văn đang được nhiều sự quan tâm của các bạn học viên. Nhất là khi chuẩn bị viết luận văn thạc sĩ hay luận án tiến sĩ. Phần mềm check đạo văn Turnitin cũng từ đó là công cụ không thể thiếu để góp phần cho mỗi bài luận văn thành công. […]

Khái niệm phân cấp quản lý đầu tư công của chính quyền địa phương

quản lý đầu tư công

Quản lý đầu tư công là một nội dung quan trọng trong QLNN về kinh tế. Hiện nay, khái niệm quản lý ĐTC được đưa ra trong nhiều nghiên cứu và còn có những kết luận khác nhau. Nhìn chung, các nghiên cứu đều chỉ ra rằng, quản lý đầu tư công là toàn bộ […]

Khái niệm về Khung đánh giá an toàn vốn nội bộ (ICAAP)

Khái niệm về Khung đánh giá an toàn vốn nội bộ (ICAAP)

Khái niệm Khung đánh giá an toàn vốn nội bộ lần đầu tiên được nhắc đến tại Basel II vào tháng 6/2004, sau đó bản hoàn chỉnh được ban hành vào 2006. Theo đó, ICAAP là trọng tâm của trụ cột 2 thuộc Basel II, được định nghĩa như sau: “ICAAP đưa ra các hướng […]

Phương pháp đo lường khoảng cách kỳ vọng trong kiểm toán

Phương pháp đo lường khoảng cách kỳ vọng trong kiểm toán

Với cách tiếp cận chỉ từ phía người sử dụng thông tin, các nghiên cứu đo lường khoảng cách kỳ vọng trong kiểm toán hiện nay đều kế thừa phương pháp của Porter (1993). Theo đó, trước hết các kỳ vọng của người sử dụng thông tin liên quan đến trách nhiệm của kiểm toán […]

Lý thuyết cảnh sát (policeman theory)

Lý thuyết cảnh sát (policeman theory)

Theo Hayes và cộng sự (2005), lý thuyết cảnh sát (policeman theory) là lý thuyết chi phối kiểm toán cho đến những năm 1940. Lý thuyết cảnh sát (policeman theory) cho rằng một kiểm toán viên đóng vai trò như một người cảnh sát. Kiểm toán viên đặt trọng tâm công việc vào tính chính […]

Khái niệm khoảng cách kỳ vọng trong kiểm toán

Khái niệm khoảng cách kỳ vọng trong kiểm toán

Từ khi ra đời lần đầu tiên trong nghiên cứu của Liggio (1974), thuật ngữ “khoảng cách kỳ vọng trong kiểm toán” đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều nhà nghiên cứu. Nhiều tác giả đã cố gắng đưa ra một khái niệm phù hợp nhất đối với khoảng cách kỳ vọng trong […]

Lý thuyết phản hồi của người đọc (reader-response theory)

Lý thuyết phản hồi của người đọc (reader-response theory)

Lý thuyết phản hồi của người đọc (reader-response theory) dựa trên giả định rằng không một ai đọc hiểu chính xác một văn bản. Người đọc được xem như một thông dịch viên cho nội dung thông điệp trong văn bản đó, và họ có thể suy luận ra nhiều ý nghĩa khác nhau cho […]

Lý thuyết ủy nhiệm (agency theory)

Lý thuyết ủy nhiệm (agency theory)

Lý thuyết ủy nhiệm (agency theory) có nguồn gốc từ lý thuyết kinh tế, được phát triển bởi thay mặt họ thực hiện một số nhiệm vụ và người thừa hành phải cung cấp lựa chọn tốt hơn cho người ủy nhiệm. Trong bối cảnh công ty có thể có nhiều chủ sở hữu, mỗi […]

Bạn cần hỗ trợ?