Các thành phần của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực

Các thành phần của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực

Trong thời gian qua vấn đề NC về thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đã được nhiều nhà nghiên cứu ngoài nước và trong nước quan tâm. Điển hình là những nghiên cứu hoặc ứng dụng nhằm phát triển NNL thông qua việc khám phá và đo lường các thành phần của thực tiễn […]

Khái niệm thực tiễn quản trị nguồn nhân lực

Khái niệm thực tiễn quản trị nguồn nhân lực

Thực tiễn quản trị nguồn nhân lực là các hoạt động mang tính tổ chức hướng đến việc quản lý những nguồn lực về con người nhằm đảm bảo những nguồn lực này đang được sử dụng để hoàn thành các mục tiêu của tổ chức. Hiện tại, thực tiễn quản trị nguồn nhân lực […]

Khái niệm cấu trúc tài chính

Khái niệm cấu trúc tài chính

Theo Stephen A.Ross, Randolph W.Westerfield, Bradford D.Jordan 2008, [112], cấu trúc tài chính (cấu trúc vốn – capital structure) được hiểu là sự kết hợp của nợ và vốn chủ sở hữu mà một DN sử dụng để tài trợ cho các tài sản của DN. Cấu trúc tài chính tối ưu đạt được khi giá […]

Khái niệm về tăng trưởng xanh

Khái niệm về tăng trưởng xanh Thực hiện tăng trưởng xanh đang là xu hướng chung của các quốc gia trên thế giới nhằm đạt tới sự phát triển bền vững, giảm thiểu sự tàn phá môi trường, xoá đói giảm nghèo và đảm bảo sự công bằng xã hội. Tuy nhiên khái niệm về […]

Khái niệm phát triển nông nghiệp ven biển

Khái niệm phát triển nông nghiệp ven biển

Khái niệm phát triển nông nghiệp ven biển Theo từ điển Bách khoa toàn thư: “nông nghiệp là quá trình sản xuất lương thực, thực phẩm, thức ăn gia súc, tơ sợi, vải và các sản phẩm mong muốn khác từ trồng trọt các loại cây trồng chính và chăn nuôi” Ở góc nhìn khác, […]

Khái niệm về dự án đầu tư

kinh doanh ăn uống

Khái niệm về dự án đầu tư Từ những năm 60 trở lại đây thì nhận thức về dự án bắt đầu hoàn thiện, danh từ dự án dược sử dụng trong nhiều lĩnh vực, các mối quan hệ, mục tiêu, phạm vi khác nhau do vậy cơ cấu tổ chức của dự án cũng […]

Khái niệm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

khai-niem-nong-nghiep-ung-dung-cong-nghe-cao

Nông nghiệp là ngành sản xuất vật chất cơ bản của xã hội; sử dụng đất đai để trồng trọt, chăn nuôi; khai thác cây trồng và vật nuôi làm nguyên liệu và tư liệu lao động chủ yếu để tạo ra lương thực thực phẩm và một số nguyên liệu cho công nghiệp. Là […]

Khái niệm phát triển bền vững

Đồng bằng sông Cửu long

Khái niệm phát triển bền vững Trong quá trình phát triển hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn, các nhu cầu của con người lại luôn tạo nên sự mâu thuẫn gần như không sao khắc phục được. Ví dụ, con người ta cần không khí sạch để thở nhưng đồng thời lại rất cần […]

Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội tỉnh Hải Dương

hệ thống cây trồng

Mục lục Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội tỉnh Hải Dương Tỉnh Hải Dương được tách ra từ tỉnh Hải Hưng (gồm tỉnh Hải Dương và Hưng Yên) từ ngày 01/01/1997. Về đơn vị hành chính, tỉnh Hải Dương bao gồm 01 thành phố đô thị loại II trực thuộc […]

Bạn cần hỗ trợ?