Tiêu chí đánh giá động lực lao động của điều dưỡng viên trong bệnh viện công lập

Tiêu chí đánh giá động lực lao động của điều dưỡng viên trong bệnh viện công lập

Động lực lao động của nhân viên thường được thể hiện ra bên ngoài thông qua thái độ và hành vi. Để đánh giá động lực lao động của điều dưỡng viên có thể dựa trên các tiêu chí như nỗ lực và kỷ luật, đam mê và nhiệt tình với công việc, lạc quan […]

Khái niệm mức độ chấp nhận rủi ro

Khái niệm mức độ chấp nhận rủi ro

Mức độ chấp nhận rủi ro của tổ chức đóng vai trò nền tảng trong việc ra quyết định và có ảnh hưởng quan trọng đến kết quả kinh doanh cũng như sự sống còn của tổ chức trong dài hạn (Sanders & Hambrick, 2007). Mức độ chấp nhận rủi ro được hiểu là cách […]

Quan hệ lợi ích ở các bệnh viện công lập

quan-he-loi-ich-o-cac-benh-vien-cong-lap

– Vấn đề “lợi ích” từ lâu đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều nhà nghiên cứu và cũng đã có nhiều công trình nghiên cứu về “lợi ích” dưới nhiều góc độ khác nhau. Theo Từ điển Tiếng Việt, lợi ích là “điều có ích, có lợi cho một tập thể […]

Khái niệm thu ngân sách nhà nước

Khái niệm thu ngân sách nhà nước

Xét về bản chất, dưới góc độ kinh tế chính trị, thu NSNN là quá trình Nhà nước sử dụng quyền lực để huy động một bộ phận giá trị của cải xã hội hình thành quỹ ngân sách nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu của Nhà nước (Dương Đăng Chinh và Phạm Văn […]

Khái niệm về tăng trưởng kinh tế

Tăng trưởng kinh tế

Tăng trưởng kinh tế (TTKT) là sự gia tăng tổng sản lượng hay thu nhập quốc dân của một nền kinh tế trong một khoảng thời gian nhất định (thường là một năm) [30, tr 68; 36, tr 21]. TTKT trong ngắn hạn là sự gia tăng thu nhập hay sản lượng của nền kinh […]

Khái niệm hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại

hieu-qua-kinh-doanh-cua-ngan-hang-thuong-mai

Theo Đinh Xuân Hạng, Nghiêm Văn Bảy (2014) [8], NHTM là một loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện tất cả các hoạt động của ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật này nhằm mục tiêu lợi nhuận. Tuy nhiên, trong dài hạn, không chỉ đơn […]

Khái niệm Giá cổ phiếu ngân hàng thương mại cổ phần

khai-niem-gia-co-phieu-ngan-hang-thuong-mai-co-phan

Theo quan điểm của các nhà kinh tế học cổ điển thì giá cả là biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hóa. Theo quan điểm của Các Mác, giá cả là biểu hiện bằng tiền giá trị xã hội của một hàng hóa nhất định. Theo quan điểm của Lê Nin, giá cả […]

Thực trạng nền giáo dục Việt Nam hiện nay

Thực trạng nền giáo dục Việt Nam hiện nay

Sau gần 40 năm đổi mới, với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, nền giáo dục Việt Nam hiện nay đã có nhiều thay đổi tích cực, đạt được nhiều thành tựu nổi bật, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, nền giáo dục Việt Nam vẫn […]

Giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ

Hiện nay có một số anh chị gửi mail nhờ tư vấn Viết thuê luận văn thạc sĩ hoặc tư vấn xây dựng đề cương luận văn thạc sĩ và mức giá là yếu tố các anh chị khá quan tâm. Luận văn A-Z xin đưa ra mức giá chung cho các dịch vụ viết […]

Bạn cần hỗ trợ?