Khái niệm khoảng cách kỳ vọng trong kiểm toán

Khái niệm khoảng cách kỳ vọng trong kiểm toán

Từ khi ra đời lần đầu tiên trong nghiên cứu của Liggio (1974), thuật ngữ “khoảng cách kỳ vọng trong kiểm toán” đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều nhà nghiên cứu. Nhiều tác giả đã cố gắng đưa ra một khái niệm phù hợp nhất đối với khoảng cách kỳ vọng trong […]

Lý thuyết phản hồi của người đọc (reader-response theory)

Lý thuyết phản hồi của người đọc (reader-response theory)

Lý thuyết phản hồi của người đọc (reader-response theory) dựa trên giả định rằng không một ai đọc hiểu chính xác một văn bản. Người đọc được xem như một thông dịch viên cho nội dung thông điệp trong văn bản đó, và họ có thể suy luận ra nhiều ý nghĩa khác nhau cho […]

Lý thuyết ủy nhiệm (agency theory)

Lý thuyết ủy nhiệm (agency theory)

Lý thuyết ủy nhiệm (agency theory) có nguồn gốc từ lý thuyết kinh tế, được phát triển bởi thay mặt họ thực hiện một số nhiệm vụ và người thừa hành phải cung cấp lựa chọn tốt hơn cho người ủy nhiệm. Trong bối cảnh công ty có thể có nhiều chủ sở hữu, mỗi […]

Lý thuyết niềm tin cảm tính (inspired confidence theory)

Lý thuyết niềm tin cảm tính (inspired confidence theory)

Lý thuyết niềm tin cảm tính được đề cập tới lần đầu trong nghiên cứu của Limperg vào năm 1926 và được Limperg tiếp tục phát triển, công bố trong các nghiên cứu kế tiếp vào năm 1932, 1933. Các nghiên cứu của Liperg được đánh giá là đóng vai trò quan trọng mang tinh […]

Kinh nghiệm bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ 100% thành công

Kinh nghiệm bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ 100% thành công

Sau khi hoàn thành đề cương, các học viên cao học thường phải trải qua bước bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ trước Hội đồng nhà trường. Việc đánh giá của hội đồng trong quá trình bảo vệ đề cương khá quan trọng. Trong bài viết này, Luận Văn A-Z gửi tới bạn […]

Lý thuyết đánh đổi về cơ cấu nguồn vốn

Lý thuyết đánh đổi về cơ cấu nguồn vốn

Lý thuyết đánh đổi về cơ cấu nguồn vốn được đưa ra bởi nhiều nhà nghiên cứu nhằm giải thích rằng các doanh nghiệp trong thực tế phải chấp nhận đánh đổi khi ra quyết định lựa chọn cơ cấu nguồn vốn, không thể chỉ xem xét khoản giá trị lợi ích nhờ có khoản […]

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ

1. Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ Hiện nay có một số anh chị gửi mail nhờ tư vấn Viết thuê luận văn thạc sĩ hoặc tư vấn xây dựng đề cương luận văn thạc sĩ và mức giá là yếu tố các anh chị khá quan tâm. Luận văn A-Z xin […]

Nhận viết thuê luận án tiến sĩ chuyên nghiệp

Nhận viết thuê luận án tiến sĩ chuyên nghiệp

Mục lục 1. Dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ Luận văn A-Z nhận tư vấn, hộ trợ, tư vấn viết thuê luận án tiên sĩ uy tín và chuyên nghiệp nhất hiện nay. Cam đoan giữ hoàn toàn bí mật thông tin của quý khách hàng Luận Văn A-Z tiền thân là CLB Luận […]

Dịch vụ phân tích định lượng và xử lý số liệu bằng SPSS, EVIEW, STATA, AMOS

Dịch vụ phân tích định lượng SPSS

Bạn đang trong quá trình làm luận văn, nghiên cứu khoa học bằng phương pháp phân tích định lượng? Bạn không biết bằng việc thực hiện nghiên cứu của mình từ đâu? Cách xây dựng mô hình nghiên cứu, bảng hỏi nghiên cứu, cách phân tích định lượng SPSS? Bạn cần hỗ trợ dịch vụ phân tích […]

Bạn cần hỗ trợ?