092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Vai trò của nguồn vốn đối với hoạt động kinh doanh của NHTM

Vai trò của nguồn vốn đối với hoạt động kinh doanh của NHTM

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của bất cứ một doanh nghiệp nào, nguồn vốn luôn giữ vị trí vô cùng quan trọng. Đối với hoạt động kinh doanh của NHTM, vai trò của nguồn vốn được thể hiện như sau:

a. Nguồn vốn là cơ sở để NHTM tiến hành hoạt động kinh doanh

Đối với doanh nghiệp, nguồn vốn là điều kiện tiên quyết để duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh. Ngân hàng với đặc trưng là doanh nghiệp kinh doanh loại hàng hoá đặc biệt nên vốn là phương tiện kinh doanh chủ yếu của các NHTM.

Vì vậy, nguồn vốn có vai trò quyết định trực tiếp tới qui mô kinh doanh của ngân hàng. Những NHTM có vốn lớn sẽ có nhiều thế mạnh trong kinh doanh, ngược lại những NHTM có ít vốn đồng nghĩa với việc gặp nhiều khó khăn khi tiến hành kinh doanh.

Nguồn vốn là điểm khởi đầu trong chu kỳ kinh doanh của hoạt động ngân hàng. Nếu như vốn chủ sở hữu giữ vai trò quyết định trong việc thành lập ngân hàng thì sau khi đi vào hoạt động, vốn huy động cũng giữ vị trí quan trọng quyết định đến lợi nhuận và thu nhập của ngân hàng. Khi vốn huy động không đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng vốn của nền kinh tế thì vốn vay giúp ngân hàng tiến hành hoạt động kinh doanh bình thường tránh tình trạng thiếu hụt vốn kinh doanh dẫn tới phá sản. Do vậy, trong quá trình hoạt động, các NHTM luôn phải quan tâm tới việc tăng trưởng nguồn vốn một cách bền vững và ổn định.

Xem thêm: Khái niệm nguồn vốn của Ngân hàng thương mại

b. Nguồn vốn quyết định qui mô kinh doanh của NHTM

Nguồn vốn quyết định đến việc mở rộng hay thu hẹp hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Thực tế đã chứng minh, những ngân hàng có nguồn vốn lớn thường có khoản mục đầu tư và cho vay đa dạng, phạm vi và khối lượng cho vay cũng lớn hơn so với các ngân hàng có qui mô vốn nhỏ.

Không những thế, các NHTM lớn còn có thể vươn ra thị trường quốc tế trong khi các NHTM nhỏ thường bị giới hạn trong phạm vi thị trường ngành, thị trường địa phương. Hơn nữa, do lượng vốn hạn hẹp nên các NHTM nhỏ không phản ứng nhạy bén với sự biến động lãi suất thị trường, ảnh hưởng đến khả năng thu hút vốn đầu tư từ dân cư cũng như các tổ chức kinh tế. Vốn nhỏ cũng ảnh hưởng đến việc mở rộng mạng lưới, đầu tư trang thiết bị công nghệ, không đáp ứng được xu thế thời đại. Vì vậy, khi khả năng vốn của ngân hàng dồi dào chắc chắn sẽ mở rộng và đáp ứng được nhu cầu vay vốn, có điều kiện mở rộng thị trường tín dụng, tăng khả năng thanh toán và đa dạng hoá các dịch vụ ngân hàng phục vụ tốt hơn cho sự phát triển của ngân hàng và nền kinh tế.

c. Nguồn vốn đảm bảo cho khả năng thanh toán và uy tín của NHTM trên thị trƣờng

Trong hoạt động ngân hàng, uy tín là yếu tố quan trọng, quyết định trực tiếp đến thương hiệu và sự sống còn của ngân hàng. Uy tín của ngân hàng trong kinh doanh được thể hiện trước hết ở khả năng thanh toán cho khách hàng, khả năng thanh toán của ngân hàng càng cao thì nguồn vốn khả dụng của ngân hàng càng lớn. Vì vậy, loại trừ các nhân tố khác, khả năng thanh toán của ngân hàng tỷ lệ thuận với qui mô vốn của ngân hàng. Như vậy, với tiềm năng nguồn vốn lớn, ngân hàng có thể hoạt động kinh doanh với qui mô ngày càng mở rộng, cạnh tranh có hiệu quả nhằm giữ chữ tín và nâng cao vị thế của ngân hàng trên thị trường.

Vai trò của nguồn vốn đối với hoạt động kinh doanh của NHTM

Admin Mr.Luân

Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP.
Liên hệ: 092.4477.999 - Mail : luanvanaz@gmail.com

✍✍✍ Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ✍✍✍

Vai trò của nguồn vốn đối với hoạt động kinh doanh của NHTM

One Comment

Bình luận