092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Khái niệm nguồn vốn của Ngân hàng thương mại

Theo lý luận chung, nguồn vốn của NHTM là toàn bộ các khoản tiền gửi huy động từ các khách hàng cá nhân, tổ chức kinh tế và các tổ chức khác, vay của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và của các tổ chức tài chính khác, phần vốn của các người góp vốn là các cổ đông ngân hàng. Những tiếp cận khác nhau đối với nguồn vốn ngân hàng được thể hiện qua những định nghĩa. Ở đây tác giả tham khảo những định nghĩa liên quan đến nguồn vốn ngân hàng, theo những quy định của pháp luật cũng như theo các định nghĩa chung nhất về vốn và nguồn vốn.

Nguồn vốn của NHTM là toàn bộ các nguồn tiền tệ mà ngân hàng tạo lập, huy động được để cho vay, đầu tư và triển khai các dịch vụ ngân hàng. Nguồn vốn của ngân hàng bao gồm các cấu phần: Vốn chủ sở hữu, vốn huy động, vốn trong thanh toán và các khoản vay của các tổ chức tín dụng (TCTD), của ngân hàng trung ương (NHTW).

Nguồn vốn của NHTM là một bộ phận thu nhập quốc dân tạm thời nhàn rỗi trong quá trình sản xuất, phân phối, tiêu dùng mà khách hàng gửi vào ngân hàng để thưc hiện các mục đích khác nhau. Hay nói cách khác họ chuyển quyền sử dụng tiền tệ cho ngân hàng để nhận được một khoản thu nhập từ phía ngân hàng. Như vậy, NHTM đã thực hiện vai trò tập trung và phân phối lại vốn cho nền kinh tế dưới hình thức tiền tệ, kết quả làm kết nối và tăng nhanh quá trình luân chuyển vốn, phục vụ và kích thích mọi hoạt động sản xuất-kinh doanh phát triển. Đồng thời, chính các hoạt động đó lại quyết định sự tồn tại và phát triển hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Khái niệm nguồn vốn của Ngân hàng thương mại

Admin Mr.Luân

Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP.
Liên hệ: 092.4477.999 - Mail : luanvanaz@gmail.com

✍✍✍ Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ✍✍✍

Khái niệm nguồn vốn của Ngân hàng thương mại

One Comment

Bình luận