092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Khái niệm tái cấu trúc tài chính

Thay đổi cơ cấu tài chính của doanh nghiệp (tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp) là quá trình sắp xếp lại các nguồn vốn kinh doanh của DN thông qua các quyết định tài trợ của DN nhằm đạt được một cơ cấu tài chính hợp lý hơn, thích ứng với từng giai đoạn phát triển và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kinh doanh của DN đề ra.

Hiểu theo nghĩa rộng, thì thay đổi cơ cấu tài chính (hay tái cơ cấu tài chính) của DN không chỉ là quá trình tổ chức, sắp xếp lại các nguồn vốn hiện có, mà nó còn bao gồm cả việc lựa chọn và đa dạng hoá các kênh huy động vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh có hiệu quả, làm lành mạnh hoá tình hình tài chính DN.

Để xác định được một cơ cấu tài chính giúp doanh nghiệp đạt hiệu quả cao nhất là một vấn đề quan trọng của tài chính doanh nghiệp. Doanh nghiệp sử dụng nợ hay vốn chủ sở hữu đều có những ưu nhược điểm riêng:

–  Việc doanh nghiệp sử dụng nợ nhiều thay cho vốn chủ sở hữu dẫn đến khoản chi phí lãi vay phải trả trên khoản nợ được miễn thuế, khoản thuế thu nhập doanh nghiệp phải trả sẽ giảm, giá trị doanh nghiệp sẽ tăng lên. Mặt khác, khi sử dụng nợ thì lãi suất đi vay, lãi suất huy động do phát hành trái phiếu sẽ thấp hơn nhiều so với lãi suất kỳ vọng của nhà đầu tư.Sử dụng nợ sẽ giúp cho các nhà điều hành thận trọng hơn khi đầu tư. Thực tế cho thấy nếu doanh nghiệp dồi dào về tiền mặt, các nhà quản lý doanh nghiệp thường chủ quan trong quản lý đầu tư nên thường dẫn tới việc đầu tư vào những dự án kém hiệu quả, chi phí cao. Nếu sử dụng công cụ nợ để tài trợ cho các khoản đầu tư thì việc phải trả gốc, lãi định kỳ sẽ giúp cho các nhà quản lý thận trọng hơn khi lựa chọn dự án đầu tư. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng không thể tăng nợ lên mức quá cao so với vốn chủ sở hữu. Việc gia tăng khoản nợ quá cao sẽ đẩy doanh nghiệp rơi vào tình trạng tài chính không lành mạnh, tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ phá sản sẽ lớn.

–  Việc doanh nghiệp sử dụng vốn chủ sở hữu nhiều hơn khoản nợ sẽ giảm áp lực về tài chính đối với doanh nghiệp do không phải lo về việc trả nợ gốc và lãi vay định kỳ. Tuy nhiên tăng vốn chủ sở hữu tức là số lượng chủ sở hữu doanh nghiệp sẽ nhiều lên, áp lực của các nhà đầu tư lên các nhà quản lý điều hành doanh nghiệp càng lớn. Lãi suất kỳ vọng của các nhà đầu tư chưa chắc đã cao hơn lãi suất cho vay nợ.

Như vậy, việc sử dụng nợ hay vốn chủ sở hữu đều có những ưu điểm, nhược điểm riêng. Do đó các doanh nghiệp phải tự quyết định một cấu trúc tài chính hợp lý trên cơ sở cân bằng lợi ích thu được từ các nguồn vốn.

Theo tác giả: “ Tái cấu trúc tài chính là quá trình tổ chức, sắp xếp lại cơ cấu nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp một cách tối ưu nhằm đảm bo an toàn trong kinh doanh và gia tăng giá trị của doanh nghiệp”

Khái niệm tái cấu trúc tài chính

Admin Mr.Luân

Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP.
Liên hệ: 092.4477.999 - Mail : luanvanaz@gmail.com

✍✍✍ Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ✍✍✍

Khái niệm tái cấu trúc tài chính

3 Comments

Bình luận