Category Archives: Quản lý công

Luận văn A-Z chia sẻ Thông Tin Chuyên Ngành Quản lý công

Khái niệm và đặc điểm của thị trường điện

a. Khái niệm thị trường điện Có nhiều khái niệm về thị trường và Thị [...]

Quan hệ lợi ích ở các bệnh viện công lập

– Vấn đề “lợi ích” từ lâu đã thu hút được sự quan tâm của [...]

Khái niệm về quản lý thuế

Hoạt động quản lý diễn ra trên các lĩnh vực của đời sống và gắn [...]

Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến thuế

Trong giai đoạn cổ điển, các nghiên cứu về thuế có thể nói đến hai [...]

Khái niệm phân cấp quản lý đầu tư công của chính quyền địa phương

Quản lý đầu tư công là một nội dung quan trọng trong QLNN về kinh [...]

Nội dung về chi ngân sách nhà nước

Nội dung về chi ngân sách nhà nước Như đã đề cập thì chi ngân [...]

Triển khai bảo hiểm xã hội tự nguyện ở một số nước trên thế giới

Triển khai bảo hiểm xã hội tự nguyện ở một số nước trên thế giới [...]

Các loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện

Các loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện Bảo hiểm xã hội tự nguyện [...]

Nguyên tắc bảo hiểm xã hội tự nguyện

Nguyên tắc bảo hiểm xã hội tự nguyện Nguyên tắc bảo hiểm xã hội tự [...]

Bạn cần hỗ trợ?