092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Khái niệm chi ngân sách nhà nước

Có thể hiểu: Chi ngân sách nhà nước là quá trình phân phối và sử dụng quỹ NSNN theo nguyên tắc không hoàn trả trực tiếp nhằm trang trải cho chi phí bộ máy Nhà nước và thực hiện các chức năng kinh tế – xã hội của Nhà nước [49].

Chi ngân sách nhà nước là quá trình phân phối lại các nguồn tài chính đã được tập trung vào NSNN và đưa chúng đến các mục đích sử dụng. Chính vì thế, chi NSNN là những công việc cụ thể, không chỉ dừng lại trên các định hướng, mà phải phân bổ cho từng mục tiêu, từng hoạt động và từng công việc thuộc chức năng của Nhà nước.

➯ Xem thêm: Khái niệm về giáo dục đào tạo và giáo dục đào tạo trong quân đội

Chi ngân sách nhà nước bao gồm 2 quá trình: Quá trình phân phối và quá trình sử dụng.

Quá trình phân phối: Là quá trình cấp phát kinh phí từ NSNN để hình thành các loại quĩ trước khi đưa vào sử dụng.

Quá trình sử dụng: là quá trình trực tiếp chi dùng khoản tiền cấp phát từ NSNN mà không trải qua việc hình thành các loại quĩ trước khi đưa vào sử dụng. Chẳng hạn: Việc chi dùng quĩ NSNN cho đầu tư xây dựng cơ bản, hoặc các chương trình kinh tế mục tiêu…

Khái niệm chi ngân sách nhà nước

Admin Mr.Luân

Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP.
Liên hệ: 092.4477.999 - Mail : luanvanaz@gmail.com

✍✍✍ Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ✍✍✍

Khái niệm chi ngân sách nhà nước

2 Comments

Bình luận