Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của NHTM

An Binh Commercial Joint Stock Bank

Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của NHTM

1. Hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động cấp tín dụng của NHTM

Hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến quyền chủ nợ của ngân hàng và bảo đảm tiền vay nhằm giúp cho các ngân hàng thuận lợi khi phải thực hiện các biện pháp xử lý tài sản để thu hồi nợ, tránh tình trạng dây dưa, kéo dài, ảnh hưởng đến sự lành mạnh tài chính của các ngân hàng

Hoàn chỉnh các quy định pháp luật có liên quan hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng như quy định về giao dịch bảo đảm, đăng ký giao dịch bảo đảm, quy định về cấp các giấy tờ sở hữu tài sản, quy định về các ngành kinh doanh… vốn là những vấn đề liên quan đến nhiều bộ, ngành khác nhau, có ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro tín dụng. Chính phủ cần điều phối sự kết hợp với các bộ ngành có liên quan, cùng với NHNN để thống nhất, chia sẻ quan điểm về phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng, cùng nhau phối kết hợp để giải quyết những vấn đề vướng mắc trong quá trình cấp tín dụng của ngân hàng.

2 Hoàn thiện cơ cấu tổ chức hoạt động ngân hàng

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của NHTM theo hướng chuyên nghiệp, thành lập Ủy Ban quản trị rủi ro, Ủy ban nhân sự và hệ thống kiểm tra giám sát theo yêu cầu luật các TCTD phải đánh giá được toàn bộ rủi ro của ngân hàng và đưa ra giải pháp xử lý thích hợp.

Quy trình quản trị rủi ro phải được thực hiện đối với riêng từng loại rủi ro và đối với toàn bộ danh mục rủi ro.

Hoàn thiện hệ thống kiểm tra, giám sát ngân hàng theo hướng nâng cao chất lượng phân tích tình hình tài chính và phát triển hệ thống cảnh báo sớm những tiềm ẩn rủi ro.

Đồng thời tái cơ cấu bộ máy tổ chức quản trị rủi ro theo hướng bộ phận chuyên trách quản lý, tách bạch bộ máy quản trị rủi ro độc lập với kinh doanh.

Hoàn thiện hệ thống dữ liệu thông tin đáp ứng yêu cầu quản trị theo Basel. Hệ thống thông tin phải cập nhật kịp thời và cảnh báo rủi ro đối với NHTM, đồng thời với phát triển hạ tầng công nghệ thông tin phù hợp với yêu cầu quản trị nhằm đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin.

3. Tăng quy mô ngân hàng

Hiện nay nâng cao hiệu quả kinh doanh là một trong những vấn đề quan trọng được các ngân hàng thương mại quan tâm hàng đầu. Trong đó, việc tăng quy mô ngân hàng là một trong những giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả ngân hàng và tính cạnh tranh. Khi quy mô của ngân hàng tăng lên sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp các sản phẩm huy động cũng như cho vay đến khách hàng. Gia tăng vốn chủ sở hữu và tổng tài sản sẽ góp phần nâng cao năng lực tài chính và khả năng phòng chống rủi ro không chỉ riêng mỗi ngân hàng mà còn cho cả hệ thống. Các ngân hàng cần phải có chiến lược tăng tổng tài sản, tăng vốn chủ sở hữu trong thời gian sắp tới nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh và cạnh tranh giữa các ngân hàng. Tùy vào thế mạnh và tình hình cụ thể trong thời kỳ, ngân hàng sẽ đưa ra các lựa chọn phương thức tăng vốn khác nhau nhằm đảm bảo nguồn vốn bền vững. Trong đó, việc sáp nhập và hợp nhất ngân hàng đang là giải pháp trọng tâm trong đề án tái cấu trúc hệ thống NHTM mà Chính phủ và các ngân hàng đang tiến hành.

Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của NHTM

5/5 - (100 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Bạn cần hỗ trợ?