Category Archives: Quản trị

Luận văn A-Z chia sẻ Thông Tin Chuyên Ngành Quản lý giáo dục

Kinh tế học về chi phí giao dịch (Transaction Cost Economics – TCE)

Kinh tế học về chi phí giao dịch (transaction cost economics – TCE) được phát [...]

Lý thuyết nguồn lực (Resource – Based View – RBV)

Lý thuyết nguồn lực (RBV) được Penrose khởi xướng vào năm 1959 khi bà cho [...]

1 Comments

Đo lường trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR)

Việc nghiên cứu đưa ra được những phương pháp đo lường trách nhiệm xã hội [...]

Thực trạng chất lượng giáo dục Việt Nam hiện nay

Thực trạng chất lượng giáo dục Việt Nam hiện nay 1. Lý luận Giáo dục [...]

19 Comments

Động lực là gì? Khái niệm về tạo động lực

Động lực là gì? Vì sao cần tạo động lực cho nhân viên? Đây được [...]

2 Comments

Khái quát về lòng trung thành

Khái quát về lòng trung thành Hiện nay không ch tại Việt Nam mà các [...]

Khái niệm về quản trị chuỗi cung ứng

Có thể định nghĩa “Quản trị chuỗi cung ứng” là những việc làm để tác [...]

Mô hình lý thuyết phổ biến sự đổi mới – IDT (Inovation Diffusion Theory)

Mô hình lý thuyết phổ biến sự đổi mới – IDT (Inovation Diffusion Theory) Rogers [...]

Xu hướng tiêu dùng và ý định chấp nhận sử dụng dịch vụ, sản phẩm của khách hàng

Xu hướng tiêu dùng và ý định chấp nhận sử dụng dịch vụ, sản phẩm [...]

Bạn cần hỗ trợ?