BCTT-Tình hình tiêu thụ mặt hàng gốm sứ của công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ ATEXTPORT tại thị trường EU

LV-Tình hình tiêu thụ mặt hàng gốm sứ của công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ ATEXTPORT tại thị trường EU

MỤC LỤC.. 1

I. Giới thiệu khái quát về công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ Artexport: 2

1.Quá trình hình thành và phát triển: 2

2. Lĩnh vực kinh doanh: 3

3. Cơ cấu tổ chức của công ty: 3

Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty. 4

4. Phân tích môi trường kinh doanh. 4

4.1. Thị trường: 4

4.2. Nhà cung cấp: 5

4.3. Một số đối thủ cạnh tranh: 5

4.3.1. Tổng công ty thương mại Hà Nội (Hapro): 5

4.3.2. Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ (Hartexco): 6

4.3.3. Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam (Generalexim): 6

II. Phân tích tình hình tài chính Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ Artexport năm 2007: 7

1.Một số vấn đề lý thuyết về phân tích tài chính doanh nghiệp. 7

1.1. Một số khái niệm về phân tích tài chính: 7

1.2. Ý nghĩa và nhiệm vụ của phân tích tài chính doanh nghiệp: 7

1.2.1. Ý nghĩa: 7

1.2.2. Nhiệm vụ: 8

1.3. Mục đích của phân tích tài chính doanh nghiệp: 8

1.4. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp: 9

2. Phân tích tình hình tài chính của công ty trong năm 2007: 10

2.1. Phân tích khái quát báo cáo tài chính của công ty: 10

2.1.1. Bảng cân đối kế toán: 10

2.1.2. Báo cáo kết quả kinh doanh: 13

2.1.3. Bảng lưu chuyển tiền tệ: 14

2.2. Phân tích các chỉ số tài chính: 15

2.2.1. Khả năng thanh toán: 15

2.2.2. Hiệu quả sử dụng tài sản: 17

2.2.3. Khả năng trả nợ: 18

3. Đánh giá chung: 21

3.1. Điểm mạnh: 21

3.2. Hạn chế và nguyên nhân: 21

III. Đề xuất – giải pháp: 22

1. Đề xuất: 22

2. Báo cáo quá trình thực tập tại công ty: 23

Tài liệu tham khảo. 24

Download :”Tình hình tiêu thụ mặt hàng gốm sứ của công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ ATEXTPORT tại thị trường EU”

Download Tình hình tiêu thụ mặt hàng gốm sứ của công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ ATEXTPORT tại thị trường EU

5/5 - (100 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ?