TL-BẢN KẾ HOẠCH PR SẢN PHẨM NƯỚC TINH KHIẾT NHÃN HIỆU DASANI CỦA CÔNG TY COCA-COLA VIỆT NAM

 BẢN KẾ HOẠCH PR

SẢN PHẨM NƯỚC TINH KHIẾT NHÃN HIỆU DASANI CỦA CÔNG TY COCA-COLA VIỆT NAM

MỤC LỤC

Phần 1: Tóm tắt cho lãnh đạo. 5

Phần 2: Giới thiệu tổng quan về công ty Coca-Cola Việt Nam   5

2.1.  Lịch sử hình thành. 5

2.2.  Sản phẩm của công ty Coca-Cola Việt Nam.. 6

2.3.  Thị trường mục tiêu. 6

2.4.  Khách hàng mục tiêu. 6

2.5.  Đối thủ cạnh tranh. 6

2.6.  Chiến lược kinh doanh của Coca-Cola. 7

2.7.  Mô hình PEST của công ty Coca-Cola

Phần 3: Phân tích tình thế. 8

3.1.  Phân tích ma trận SWOT. 8

3.1.1.   Điểm mạnh. 8

3.1.2.   Điểm yếu. 8

3.1.3.   Cơ hội 8

3.1.4.   Thách thức. 9

3.2.  Nêu vấn đề. 10

Phần 4: Mục đích và mục tiêu PR.. 11

4.1.  Mục đích. 11

4.2.  Mục tiêu. 11

Phần 5: Đối tượng mục tiêu. 12

5.1   Đối tượng sơ cấp. 12

5.2   Đối tượng thứ cấp. 12

Phần 6: Thông điệp then chốt 13

Phần 7: Chiến lược. 14

Phần 8: Chiến thuật 14

Phần 9: Đánh giá. 18

PHỤ LỤC.. 20

1.     Thể lệ các cuộc thi của hội thi “Thay đổi thế giới bằng phong cách xanh”. 20

2.     Một số hình ảnh về sản phẩm Dasani……………………………………………………… 23

3.     Ngân sách dự kiến. 23

4.     Lịch trình. 23

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 25

BẢN KẾ HOẠCH PR

Download : “BẢN KẾ HOẠCH PR SẢN PHẨM NƯỚC TINH KHIẾT NHÃN HIỆU DASANI CỦA CÔNG TY COCA-COLA VIỆT NAM”

SẢN PHẨM NƯỚC TINH  KHIẾT NHÃN HIỆU DASANI  CỦA CÔNG TY COCA-COLA VIỆT NAM

5/5 - (100 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ?