Phân loại FinTech

Phân loại FinTech

Phân loại FinTech

Nhiều nghiên cứu đã đưa ra các cách phân loại Công nghệ tài chính (FinTech) khác nhau. Gomber và cộng sự (2017) đề xuất ba khía cạnh chính để phân loại FinTech, đó là: chức năng, công nghệ và tổ chức. Các chức năng của FinTech bao gồm toàn bộ các nhu cầu tài chính: thanh toán, tiết kiệm, vay nợ, quản lý rủi ro và tư vấn tài chính. Các công nghệ chính của FinTech bao gồm: trí tuệ nhân tạo- AI, dữ liệu lớn- big data, máy học- machine learning, chuỗi khối- blockchain (bao gồm tài sản điện tử và tiền điện tử) và Internet vạn vật- IoT. Các tổ chức chính là các công ty dịch vụ tài chính, công ty công nghệ và công ty FinTech (Gomber và cộng sự, 2017).

Theo tổ chức nghiên cứu Market & Research, dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau, thị trường FinTech toàn cầu có thể được phân chia theo nhiều cách, như theo lĩnh vực công nghệ, dịch vụ, lĩnh vực ứng dụng hoặc theo khu vực. Dựa trên công nghệ, thị trường FinTech có thể được chia thành các phân khúc như: Giao diện lập trình ứng dụng- API (Application Programming Interface), Trí tuệ nhân tạo – AI (Artificial Intelligence), công nghệ chuỗi khối – Blockchain, điện toán phân tán (Distributed Computing) và những công nghệ khác, bao gồm dữ liệu lớn, tự động hóa quy trình robot, v.v… Dựa trên dịch vụ, thị trường FinTech có thể được chia thành các phân khúc như: thanh toán, chuyển tiền, tài chính cá nhân, cho vay, bảo hiểm và những dịch vụ khác như quản lý tài sản, v.v… Dựa trên ngành công nghiệp tiêu dùng cuối cùng, thị trường FinTech có thể được chia thành các phân khúc: ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán và các lĩnh vực khác như thương mại điện tử, v.v. Theo khu vực, thị trường FinTech toàn cầu có thể được chia thành nhiều khu vực khác nhau bao gồm Châu Á – Thái Bình Dương, Châu Âu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Trung Đông & Châu Phi.

Trong phạm vi luận án này, tác giả chọn cách Phân loại FinTech dựa trên các sản phẩm dịch vụ của FinTech hay có thể gọi là các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của FinTech

Nguồn: Download Luận án Kinh tế quốc tế: “Phát triển lĩnh vực công nghệ tài chính (FinTech) của Trung Quốc và một số hàm ý cho Việt Nam”

5/5 - (1 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ?