Khái niệm Công nghệ tài chính (FinTech)

Khái niệm Công nghệ tài chính (FinTech)

Khái niệm Công nghệ tài chính (FinTech)

Hiện nay, qua tìm hiểu và nghiên cứu của tác giả, có rất nhiều cách hiểu và định nghĩa khác nhau về công nghệ tài chính (FinTech- viết tắt của cụm từ Financial Technology); tuy nhiên, chưa có một khái niệm thống nhất nào về thuật ngữ FinTech. Chen và cộng sự (2019) trong bài viết “How valuable is FinTech innovation?” (Đổi mới sáng tạo FinTech có giá trị như thế nào) định nghĩa FinTech là “tập hợp các công nghệ điện toán kỹ thuật số được phát triển gần đây đã được áp dụng- hoặc có khả năng sẽ được áp dụng trong tương lai- cho các dịch vụ tài chính” (trang 2066). Schueffel (2016) thì cho r ng FinTech là ‘một ngành tài chính mới áp dụng công nghệ để cải thiện các hoạt động tài chính’. Liên quan đến những vấn đề lý luận về FinTech, Dariusz Wójcik (2020) trong bài―Exploring FinTech- Maps and concepts‖ (Khám phá FinTech- Bản ồ và Khái niệm) đã hệ thống hóa các khái niệm cũng như các cách tiếp cận về lý thuyết đối với công nghệ tài chính. Công trình đã xem xét các định nghĩa, nguồn gốc, cách phân loại của FinTech và những cách tiếp cận phổ biến nhất đối với FinTech; trong đó có hệ sinh thái tài chính, nền kinh tế kỹ thuật số và kinh tế nền tảng. Tác giả đã xem xét các phương pháp tiếp cận lý thuyết để hình thành khái niệm FinTech, đồng thời nghiên cứu xem xét tác động của FinTech đối với lĩnh vực tài chính, các định chế tài chính truyền thống, sự quản trị cũng như ổn định của hệ thống tài chính và kinh tế xã hội nói chung. Công trình đã cho thấy những cách tiếp cận đa chiều để hiểu về thuật ngữ FinTech cũng như vai trò của FinTech. Theo đó, Wojcik ́ đã định nghĩa FinTech là một tập hợp các đổi mới và một khu vực kinh tế tập trung vào việc ứng dụng các công nghệ kỹ thuật số được phát triển gần đây vào các dịch vụ tài chính.

Theo Phòng thương mại Hoa Kỳ, Công nghệ tài chính (FinTech) là thuật ngữ được sử dụng để mô tả bất kỳ công nghệ nào cung cấp các dịch vụ tài chính thông qua phần mềm, chẳng hạn như ngân hàng trực tuyến, ứng dụng thanh toán di động hoặc thậm chí là tiền điện tử. FinTech là một danh mục rộng bao gồm nhiều công nghệ khác nhau, nhưng mục tiêu chính là thay đổi cách người tiêu dùng và doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ tài chính của họ và cạnh tranh với các dịch vụ tài chính truyền thống (The US Chamber of Commerce, 2020). Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc trong bản Quy hoạch Phát triển Công nghệ Tài chính (FinTech) (2019-2021) cũng đã đưa ra định nghĩa sơ bộ ―công nghệ tài chính là sự đổi mới tài chính dựa trên công nghệ nh m chuyển đổi hoặc đổi mới các sản phẩm tài chính, quy trình hoặc mô hình kinh doanh b ng cách sử dụng các thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại, thúc đẩy chất lượng và hiệu quả phát triển tài chính”.

Qua quá trình tổng quan gần 150 công trình nghiên cứu và các bài báo, tác giả nhận thấy khái niệm được thống nhất nhiều nhất là: FinTech là việc áp dụng các công nghệ, ổi mới, sáng tạo và hiện ại cho lĩnh vực tài chính, nhằm mang tới cho khách hàng các giải pháp/dịch vụ tài chính minh bạch, hiệu quả và thuận tiện với chi phí thấp hơn so với các dịch vụ tài chính truyền thống (Patrick, 2016). Các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp của FinTech bao gồm và liên quan đến thanh toán kỹ thuật số, cho vay số, ầu tư số, tiền số, bảo hiểm số (insurtech), các dịch vụ tài chính ngân hàng số khác. Những sản phẩm, dịch vụ và giải pháp này ược phát triển trong hệ sinh thái FinTech với các chủ thể gồm Chính phủ, các ịnh ch tài chính truyền thống, khách hàng sử dụng dịch vụ tài chính, các công ty phát triển công nghệ, và các công ty khởi nghiệp FinTech (Lee và Shin, 2018).

Nguồn: Download Luận án Kinh tế quốc tế: “Phát triển lĩnh vực công nghệ tài chính (FinTech) của Trung Quốc và một số hàm ý cho Việt Nam”

5/5 - (1 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ?