Ý nghĩa và vai trò của quản lý chi ngân sách nhà nước

ngoại hối

Ý nghĩa và vai trò của quản lý chi ngân sách nhà nước

Ngân sách là tầm gương tài chính của các lựa chọn kinh tế và xã hội. Để thực hiện tốt vai trò mà nhân dân giao phó, bên cạnh những yếu tổ khác, nhà nước cần:

(i) lựa chọn hợp lý và đẩy đủ nguồn lực trong nền kinh tế, và

(ii) Phân bổ sử dụng những nguồn lực đó nhanh, có hiệu quả. Quản lý chi ngân sách gắn liền với

(ii), do đó quản lý chi Ngân sách nhà nước chỉ là một công cụ nhưng là một công cụ quan trọng trong chính sách của chính phủ.

 Vấn đề thên chốt là xác định các chính sách ưu tiên cho người dân, bao gồm trách nhiệm giải trình và giám sát của chính phủ đóng vai trò trung tâm đối với các hoạt động quản lý và đặc biệt quan trong.

Quản lý chi Ngân sách nhà nước về bản chất mang tính công cụ. Có điểm khác biệt cơ bản giữa vấn đề chính sách chi tiêu “cải gì” và vấn đề quản lý chi tiêu “như thế nào” Trong thực tế có ranh giới giữa chính sách và việc triển khai dẫn đến những chính sách không thực tiễn, việc trển khai không có dự tính và vấn đề thời gian đối với cả chính sách không hiệu quả và việc triển khai kém.

[message type=”e.g. information, success, attention, warning”]Xem thêm: Khái niệm quản lý chi ngân sách nhà nước[/message]

Tuy nhiên, điểm khác biệt giữa các thủ thục và quy trình quản lý chi Ngân sách nhà nước và mục tiêu mà chúng dự tính rất quan trọng. Những vấn đề khác như cơ cấu, kỹ thuật, kỹ năng và dữ liệu cần thiết để có được quản lý chi Ngân sách nhà nước hiệu quả khác só với những gì cần thiết để thiết lập chính sách hiệu quả.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, điều quan trọng là quản lý chi Ngân sách nhà nước phải cụ thể theo từng quốc gia. Những cách tiếp cận và những giải pháp đưa ra về quản lý chi Ngân sách nhà nước phải dựa trên thực tiễn kinh tế, xã hội, hành chính và năng lực triển khai của quốc gia được đề cập đến.

Giống như bất kỳ một lĩnh vực nào khác chi Ngân sách nhà nước phải hợp lý, (i) Về các khoản quyên góp mang tính địa phương. Vì bất kỳ một cuộc cải cách quản lý chi Ngân sách nhà nước nào được triển khai rộng rãi đều phải được phân tích cẩn thận với sự hiểu biết bối cảnh địa phương, từ đó mới có thể đưa ra được các quyết định phù hợp. Điều đặc biệt quan trọng đối với phân tích tính ứng dụng là việc đánh giá cơ cấu tổ chức của quốc gia đó và tính sẵn có của dữ liệu đáng tin cậy có liên quan và đầy đử kỹ năng.

Ý nghĩa và vai trò của quản lý chi ngân sách nhà nước

5/5 - (100 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ?