Đặc điểm quản lý chi ngân sách nhà nước

Đặc điểm quản lý chi ngân sách nhà nước

Chi ngân sách nhà nước được quản lý bằng pháp luật và theo dự toán. Bằng cách này Nhà nược và các cơ quan chức năng đưa ra cơ chế quản lý, điều hành chi ngân sách nhà nước đụng luật, đảm bảo hiệu quả và công khai, minh bạch.

Quản lý chi ngân sách nhà nước sử dụng tổng hợp các biện pháp, nhưng biên pháp tối ưu nhất là biên pháp tổ chức hành chính.

Đặc trưng của biên pháp này là cưỡng chế đơn phương của chủ thể quản lý, thể hiện rõ nét trong cơ chế quản lý chi ngân sách nhà nước ở Lào bởi ngân sách nhà nước Lào là ngân sách thống nhất từ cấp trung ương đến địa phương, có phân công, phân cấp quản lý, gắn quyết hạn với trách nhiệm. Biện pháp này tác động vào đối tượng quản lý theo hai hướng:

Một là, chủ thể ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định tính chất, mục tiêu, quy mô, cơ cấu tổ chức điều kiện thành lập, mối quan hệ trong và ngoài tổ chức…

[message type=”e.g. information, success, attention, warning”]Xem thêm: Khái niệm quản lý chi ngân sách nhà nước[/message]

Hai là, chủ thể quản lý đưa ra các quyết định quản lý bắt buộc cấp dưới và cơ quan thuộc phạm vi điều chỉnh phải thực hiện những nhiệm vụ nhất định.

Hiệu quả của công tác quản lý chi ngân sách nhà nước khó đo được bằng các chỉ tiêu định lượng. Nó không đồng nghĩa với hiệu quả chi ngân sách nhà nước.

Nếu như hiệu quả chi ngân sách nhà nước so sánh kết quả với số tiền mà nhà nước bỏ ra cho công việc nào đó, thì hiệu quả công tác chi NSNN được thể hiện bằng việc so sánh giữa kết quả công tác quản lý chi ngân sách nhà nước thu được với số chi phí mà nhà nước đã chi cho công tác quản lý chi ngân sách nhà nước.

Đặc điểm quản lý chi ngân sách nhà nước

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Bạn cần hỗ trợ?