092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Lý thuyết vị trí trung tâm

Lý thuyết vị trí trung tâm được hai nhà khoa học người Đức là W.Christaller và A.Losch đưa ra vào năm 1933 đã góp phần to lớn vào việc tìm kiếm những quy luật về không gian của sự phát triển lực lượng sản xuất và lĩnh vực phi sản xuất.

Lý thuyết vị trí trung tâm thừa nhận những ưu thế của tập trung hoá theo lãnh thổ theo các lợi ích ngoại ứng, tạo cho các doanh nghiệp sản xuất đối với quy mô thị trường tương tự sẽ tập trung, phân bố gần nhau tại vị trí trung tâm thị trường.

Sự tập trung như vậy giúp các doanh nghiệp có thể chia sẻ gánh nặng, sử dụng chung hệ thống kết cấu hạ tầng (trong đó đặc biệt là sử dụng đường giao thông, công trình cung cấp điện, nước, hệ thống thông tin….) và có thể liên kết, hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động của mình, tăng năng suất lao động, thực hiện chuyên môn hoá, hợp tác hoá, hạ giá thành sản phẩm, sử dụng tiết kiệm các nguồn nguyên liệu, năng lượng. Lý thuyết này là cơ sở để hình thành và xây dựng các Khu công nghiệp.

-Việc phân chia các địa điểm không gian của các nhà sản xuất khác nhau sẽ tạo nên một trật tự thứ bậc của các vị trí trung tâm. Điểm đáng lưu ý của lý thuyết vị trí trung tâm là xác định quy luật phân bố không gian tương quan giữa các điểm dân cư, từ đó có thể áp dụng quy hoạch các điểm dân cư và các vùng mới khai thác.

Về ý nghĩa thực tiễn, lý thuyết này là cơ sở cho việc bố trí và xây dựng các Khu công nghiệp, tạo hạt nhân hình thành các khu dân cư, khu đô thị mới tại những khu đất còn trống vắng cần phát triển.

Lý thuyết vị trí trung tâm

Admin Mr.Luân

Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP.
Liên hệ: 092.4477.999 - Mail : luanvanaz@gmail.com

✍✍✍ Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ✍✍✍

Lý thuyết vị trí trung tâm

Bình luận